Страсбург: Съветът на Европа бе призован да обърне внимание на преследването в Китай

Практикуващи Фалун Гонг (Фалун Дафа) от Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Норвегия, Русия, Белгия и Финландия се събраха пред сградата на Съвета на Европа в Страсбург на 24 и 25 януари, когато политиците имаха насрочени няколко пленарни заседания. Целта на практикуващите бе да разкрият бруталното и нечовешко преследване на Фалун Гонг в Китай от китайската комунистическа партия (ККП).

Плакати на Фалун Гонг пред сградата на Съвета на Европа Плакати на Фалун Гонг пред сградата на Съвета на Европа Пресъздаване на методите за насилие, използвани в Китай над Фалун Гонг практикуващи и лакати, разясняващи истината

Пресъздаване на методите за насилие, използвани в Китай над Фалун Гонг практикуващи и лакати, разясняващи истината Медии вземат интервю от практикуващи Медии вземат интервю от практикуващи

Медии вземат интервю от практикуващи Разясняване на фактите на участници в конференцията Минувач научава фактите

Тази дейност събуди интереса на представители на Съвета на Европа, медиите и обществеността. На сесията Европейският съвет прие резолюция, осъждаща комунистическите тоталитарни правителства. Практикуващите Фалун Гонг се надяват, че тя ще помогне на повече хора да разпознаят престъпленията, извършени от китайската комунистическа партия.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.