Някои мисли за пророчествата на маите

В историята на древните цивилизации, цивилизацията на маите изглежда, че се е появила отникъде. Тази култура е преминала през великолепие и след това тайнствено изчезнала. Маите достигнали високо ниво на развитие в астрономията, системата на календара, сложната математика и абстрактното мислене. Точността и идеалността на техните календари поразява и удивлява.

Предсказанията на маите били построени на календарната им система и приличали на тези, които използвали древните китайци Чжоу И (доисторически китайски диаграми, разкриващи изменение в хода на природата). Системата на маите основно се базирала на изучаване на отношенията между движението на небесните тела и изменението на обществото на хората.

Д-р Хосе Аргуелес, американски историк, отдал целия си живот на изучаването на цивилизацията на маите. В книгата си „Факторът маи: Пътят зад пределите на технологията” (The Mayan Factor: Path Beyond Technology) той описал детайлно експозицията на календара на маите.

Според Тзолкин (Tzolkin), в календара Чолцзи (Cholqij) на маите, слънчевата система преминава през велик цикъл с продължителност над 5100 години, от 3113 година пр. н. е. до 2012 година. В хода на грандиозния цикъл, движението на слънчевата система и Земята преминава през галактически пулсиращ лъч, излизащ от центъра на галактиката. Диаметърът на пресичане на този лъч е равен на 5125 земни години, което означава, че ще преминат 5125 земни години, докато Земята напълно премине през този лъч.

Каменни рисунки на маите Древен храм на маите

Маите вярвали, че Слънчевата система преминава през революционни изменения, след като по време на великия цикъл се появява галактическият лъч, което означава Галактическа Синхронизация. Според предсказанията на маите, в този велик цикъл има 13 стадия, с детайлни описания на еволюцията на всеки стадий.

Разглеждайки сложната методология от различни гледни точки, д-р Аргуелес обяснил значението на този астрономически феномен. В книгата „Факторът маи” той използва графики и таблици, за да демонстрира еволюцията на всеки стадий и дели всеки стадий на 20 периода. Във всеки период – има около 20 години.

Според календара на маите, 1992 година е първата година на последния период на последния стадий – 13-и стадий, последният във великия цикъл. В календара на маите този последен 20-годишен цикъл се нарича Период на изчистване на Земята. В този период Земята ще бъде напълно изчистена, включително сърцата на хората (това предсказание много прилича на предсказанията на древните индийци). Лошите хора ще бъдат отсеяни, добрите ще бъдат съхранени. След изчистването, Земята ще излезе от галактическият лъч и ще достигне „Галактическа Синхронизация”. Според календара на маите, 31 декември 2012 година ще приключи този цикъл на човешката цивилизация. След това хората ще влязат в напълно нова цивилизация, която не е свързана с настоящата цивилизация. В деня на зимното слънцестоене, слънцето ще бъде съединено в обща точка с еклиптическата галактика и екватора, създавайки „небесна врата” в „черната дупка” на Млечния път, което ще изглежда като отваряне на „небесната врата” за Земята (което се споменава и в предсказанията на Династията Сун, стихотворението „Поема за цветовете на сливата”: „великата небесна врата се отваря”).

През 775 година се появило предсказание на един монах от маите: след 1991 година ще се случат две големи събития: пробуждането на вселенското съзнание на хората и изчистването и пресъздаването на Земята.

Мистичните предсказания на маите показват неизбежния закон на движението на галактиката, регулярните и неизменни четири сезона.

Изчистване означава унищожаване на дегенериралото и съхранение на здравото. Днес, естествената среда е дълбоко замърсена и повредена, и се намира в много опасно положение. Всеки има роля във влошената нравственост на днешното човечество, влошения дух, духовното замърсяване в това всеобщо разложение. Хората са безпомощни, безразлични и безчувствени към всички тези проблеми.

Кое може да изчисти обществото? Големият брой предписания и постановления, откритията на науката или религията? Постановленията и нормативите могат да ограничат поведението, което може да се види, но не могат да изменят сърцето на човека. Хората създават законите. Хората, които нарушават законите могат да избегнат наказания, използвайки социалния си статус, отношенията и парите. Законите могат да контролират външно, но не могат да отстранят корена на проблема. Да се опрем на науката? Тази наука кара хората да се борят за материални наслаждения, все повече отдалечавайки ги от основата на нравствеността. Фактически, материалните удоволствия били заменени за разрушение и изменение на природата. Когато хората осъзнаят важността на запазването на естествената среда и се опитат да използват науката, за да премахнат проблема, който са създали, създават дори още по-големи проблеми („чупят стената на изтока, за да подчинят стената на запада”). Да се опрем на религията? Хората изповядват религии в продължение на хиляди години. Но това не предотврати падението на човешкия морал. Как може да очакваме, че религията ще върне морала обратно? Сега дори има религиозни хора, които се занимават с политика.

Единственият път да се върне нравствеността на човека – това е да се пробудят хората. Само тогава, когато духът на хората и сърцата им бъдат изчистени, тези социални проблеми ще изчезнат. През 1992 година Учителят Ли започна да преподава Фалун Дафа. За няколко години сърцата на милиони хора и телата им бяха изчистени, а моралът на човечеството се повишава.

Каменни рисунки на маите Древен храм на маите

През юли 1999 година Цзян Цзъмин започна жестоко преследване на Фалун Дафа заради завистта си. Това е било предсказано точно от французина Нострадамус преди четиристотин години в книгата му „Центурии”. По това време практикуващите Фалун Гонг бяха извадени на световната сцена и Фалун Гонг престана да бъде просто метод за усъвършенстване, принадлежащ на местните хора. Силата на изчистването и възстановяването на Земята трябва да има сила на разпространение на „Истина-Доброта-Търпение” и унищожаване на злото. Това глобално влияние ще накара всички да разберат за Фалун Гонг и ще даде шанс на всеки ясно да помисли за това и да внесе своето собствено мислене. Трябвало е тази проницателност на календара на маите да не бъде съхранена от историята. Трябвало е това провидение, което календарът на маите разкрил, да бъде разбрано от съвременните хора. Съществуването на календара на маите трябва да даде на хората друго откритие.

Ние, практикуващите Фалун Гонг, искаме хората да знаят следното: в принципните неща не приемайте просто така гледната точка на другите. Моля, бъдете отговорни за своя живот и бъдеще. Да сте безразлични към злото - това означава да го приемате. Да защитавате доброто и праведността – това означава да спирате злото. Правейки избор между добро и зло – това е въпросът, с който всеки трябва да се сблъска. Ние, практикуващите Фалун Дафа, използваме средствата си и рискуваме живота си, срещайки се с преследването, за да разобличим лъжата и да разясним на хората истината. Причината, поради която правим това е, че искаме да помогнем на хората да различат доброто от злото, за да вземат правилно решение и по този начин да получат прекрасно бъдеще.

Цзян Цзъмин злоупотреби със своята власт, оклевети и провокира ненавист по отношение на Фалун Дафа. Ние, практикуващите в Китай, използваме нашите права, гарантирани от Конституцията на Китай, за да разясняваме мирно истината и да спасяваме хора, които са излъгани от злото. Кое е неправилното в това?

Надяваме се, че тези, които са изложени на влиянието на пропагандата на режима на Цзян ще могат да различат лъжата и измамата, да се избавят от ненавистта, която злото им е създало, да променят стария си манталитет и да научат истината за Вселената. Ние искрено желаем на всички да имат ярко бъдеще.

По http://www.pureinsight.ru/content/view/198/44/

Версия на китайски: http://minghui.ca/mh/articles/2005/1/26/94208.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.