Германия: Изобличават вземането на органи от практикуващи

Практикуващи от Мюнхен организираха мероприятия в центъра на града на 4 ноември 2006 г., с цел да изобличат вземането на органи от живи практикуващи от институции на китайската комунистическа партия (ККП). Макар температурите да паднаха рязко, много хора искаха да научат за Фалун Гонг и за злоупотребите с човешките права на практикуващите. Възмутени от зверствата на китайския комунистически режим, много добросърдечни хора подписаха петицията, призоваваща германското правителство да вземе мерки за спиране на преследването в Китай, и особено срещу вземането на органи от живи практикуващи Фалун Гонг.


Много минувачи се спират да разгледат паната с информация, изобличаваща преследването в Китай

Пресъздаване на вземането на органи, извършвано от китайския комунистически режим

Жител на града се подписва в петицията за спиране на преследването в Китай

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36442-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.