Още инфо: Фалун Гонг дефилира в британския Кембридж

Градският съвет в Кембридж покани практикуващи Фалун Гонг (Дафа) да участват в Мултикултурния и спортен фестивал на 18 ноември 2006 г. като представители на местната китайска общност, съобщи сайтът Чиста хармония.

Целта е да се поощри културното разнообразие в университетския град. Представлението имало голям успех. Един човек бил разочарован, че е изпуснал танца с ветрила и питал кога и къде може да го види. Други поискали да узнаят как могат да изучат практиката Фалун Гонг. Едно малко момченце в публиката било толкова увлечено от видяното, че се опитало да се присъедини към демонстрацията на едно от упражненията.

Фалун Гонг (Фалун Дафа) е китайска система за самоусъвършенстване на личността, психиката и морала, както и за укрепване на здравето и организма. Сродна е с индийската йога, а във философската си обосновка е близка до учението на българина Петър Дънов, което има множество последователи по света.

Фалун Гонг обобщава хилядолетния опит на чигонг, даоизма, конфуцианството и разнообразните практики за самоусъвършенстване на личността в манастири като популярният Шаолин. Традиционните китайски системи са обобщени и адаптирани към условията на съвременния динамичен свят от г-н Ли Хонгжъ, автор на поредица от книги, в които се излагат устоите и практиките на учението.

Фалун Гонг става популярна след 1992 г. и бързо набира милиони последователи в родината на древните умения и познания. Неочаквано бързо получава и впечатляващо световно признание. Стотици световни лидери и държавни глави се изказват с уважение и респект към ползата, която Фалун Гонг носи на техните страни и общества.

В Китай практикуващите са преследвани от управляващата комунистическа партия. 2980 практикуващи са били избити. Многократно повече са в концлагери при нечовешки условия с опасност за живота и здравето им.

Практикуването на Фалун Гонг е съвършено индивидуално и не предполага създаване и функциониране на някакви организационни структури. Упражненията могат да се изпълняват навсякъде - у дома, в офиса, на двора, в кварталната градинка, някъде сред природата. При високия брой практикуващи в Китай и високата урбанистична концентрация се оказало, че в големите градове започнали да изпълняват упражненията на групи в местата, където това е възможно. Точно това предизвикало реакцията на тамошните власти - те заподозрели опасност от възникване на организирана съпротива срещу режима.

Фалун Гонг не влиза в противоречие с възможните различия в религиозните убеждения или политическите възгледи. Практикуват личностите, а не обществените структури.

По http://oshte.info/004/11/2811/03.htm

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.