Австрия: Депутати са загрижени за вземането на органи от практикуващи

Бившият канадски секретар (за Азия и и Тихоокеанския регион) г-н Дейвид Килгор беше поканен от австрийския клон на Международната асоциация за човешки права (IGFM), да участва в пресконференция на 21 ноември 2006 г. След събитието той заедно с няколко австрийски политици проведоха срещи, на които беше обсъден въпросът за вземането на органи от живи практикуващи Фалун Гонг. На 29 ноември членът на Социалдемократическата партия, депутатът Петра Байр и г-жа Елизабет Хлавак предадоха официално писмо на австрийския министър на външните работи и министъра на здравеопазването, в което ги молят за отговор на въпроси, свързани с вземането на органи, извършвано от китайската комунистическа партия (ККП).

Г-н Килгор на пресконференцията в Австрия

Официални писма

Г-жа Петра Байр и г-жа Елизабет Хлавак написаха в писмото си: “Г-н Килгор представи световноизвестния си доклад във Виена. Австрийската новинарска агенция публикува “Доклад за разследване на обвиненията срещу вземането на органи от практикуващи Фалун Гонг, извършвано от ККП” на 29 септември 2006 г. Според заключението на независимия доклад на г-н Килгор, практикуващите Фалун Гонг, които са преследвани в Китай, са използвани насилствено за донори на органи. На 1 юли т. г. Китай оповести закон, свързан с трансплантацията на органи, който е в сила само за националните болници, докато повечето операции за трансплантация се извършват във военните болници.

В писмото, което беше предадено на австрийския външен министър Урсула Пласник, бяха зададени въпроси дали тя вече е запозната с фактите и дали е направила своите заключения; дали е обсъждала незаконната трансплантация в двустранни или многостранни срещи на високо равнище; дали ще отправи запитване към ООН за извършване на разследване в Китай и как да бъдат спрени злоупотребите с човешките права с политически средства.

В друго писмо до министъра на здравеопазването Мария Раух-Калат, те написаха, че имат още въпроси: “Каква част от международните операции за трансплантация се извършват в Австрия? Колко органи идват от Китай? Какви мерки се вземат за гарантиране, че не са придобити против волята на донора?”

Според австрийското законодателство, писмото, изпратено от депутатите в австрийския парламент, трябва да получи официален отговор.

На 25 май практикуващи протестираха срещу вземането на органи от практикуващи, по време на диалога между ЕС и Китай за човешките права във Виена

Визитата на г-н Килгор в Австрия

Австрия е поредната европейска държава, посетена от г-н Килгор; визитата на канадския политик привлече вниманието на медиите и правителството към вземането на органи от живи практикуващи. В интервю за австрийския клон на радио “Гласът на надеждата”, Килгор заяви: “По време на пътуването бях във Варшава, Прага и Братислава. Реакциите на много хора са изключително вдъхновяващи, например медиите, различни обществени групи и други. Заедно с някои политици проведохме много ползотворни разговори и постигнахме взаимно разбирателство. Австрийските политици, изглежда, имат желанието да окажат натиск върху ККП, за да спрат вземането на органи от практикуващи Фалун Гонг. Надявам се, че те ще могат индивидуално и заедно да изразят волята на австрийския народ по въпроса”.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36846-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.