Опашка на информационния щанд на Фалун Дафа в Загреб

На 20 февруари 2016 г. практикуващи Фалун Гонг организираха информационен ден в столицата на Хърватия Загреб.

Последователи на Фалун Гонг от Хърватия и Словения демонстрираха петте упражнения на практиката, събираха подписи за петиция на организацията „Лекари против насилственото отнемане на органи” и разпространяваха информационни листовки.

Много минувачи спираха да наблюдават упражненията; някои пожелаха да ги научат на място, а други питаха за часа и мястото на срещите за практикуване.

Минувачи се спираха и четяха информацията на банерите за преследването и за отнемането на органи. Те искаха да научат повече за престъпленията, извършени от Китайската комунистическа партия спрямо практикуващите Фалун Гонг в Китай. Мъж на средна възраст изрази мнение, че не трябва пасивно да се приема преследването, защото злото може да излезе извън контрол.
Възрастен мъж с увредено зрение също поиска да разбере какво има на банерите. Практикуваща накратко му обясни какво представлява Фалун Гонг и за преследването на практикуващите в Китай. Възрастният мъж я изслуша с интерес и накрая потвърди: „Фалун Гонг е добро!”

Друг човек отправи въпрос: „Защо човек не може да направи поне малко добро за света около себе си?”. Той осъди преследването и каза, че хората мислят за проблемите едва когато ги сполетят. Добави още, че всички ние сме свързани един с друг и че това, което сега се случва с непознат, може да се случи утре с нас.

Гражданин на Загреб сподели, че приема преследването за възможно, тъй като моралният стандарт намалява и хората вече не мислят за другите.

Един мъж пък заяви, че хората, които прeследват невинни, не вярват в Бог и във възмездието. Той добави, че хората трябва да контролират съзнанието, съвестта си и да вярват в доброто.

Образува се опашка от минувачи, които желаеха да се подпишат в петицията на DAFOH. Те подкрепиха и подписката с искане Дзян Дзъмин, бившият лидер на китайската комунистическа партия (ККП) и главен инициатор на преследването, да отговаря за престъпленията си.

Лекари също се включиха в подписката. Те активно изразиха своето възмущение от случващото се в Китай. Един от тях прояви желание да се присъедини към организацията DAFOH. Военен лекар също подкрепи петицията.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.