Опасно явление, което призовава за нашето внимание

Отърсете се от човешкото мислене

Тази статия е написана добре и разбирането, което изразява, е дори още по-добро. Някои ученици наистина не смятат изучаването на Фа за нещо важно и често разглеждат ситуациите, възникващи сред Дафа практикуващите, с мисленето на обикновени хора; и това не се ограничава само до сляпото възхищение от определени хора. Проявата на това човешко мислене наистина говори за [разликата между] самоусъвършенстващия се и обикновения човек. Това довежда до много проблеми за човек в самоусъвършенстването му и се намесва на усилията по утвърждаване на Фа и на координацията и сътрудничеството, които възникват между практикуващите и които са базирани на Фа. Най-значимата проява на това е жестокото преследване, с което много ученици се сблъскват в резултат на силно изразено човешко мислене и липсата на праведни мисли. Решението е безусловно да се наблегне на изучаването на Фа и Фа да се изучава усърдно. Този Дафа е способен да коригира колосалната небесна твърд и позволява на хората да се самоусъвършенстват до Съвършенство – не трябва ли да цените толкова рядка и ценна възможност като тази? И това е възможност, която ще отмине само за миг!

Ли Хонгджъ
1 септември 2005

* * *
От практикуващ Фалун Гонг в Китай

До голяма степен засягам въпроса, описан в споделянето на практикуващ Фалун Гонг извън Китай "Не използвайте човешки начин на мислене, когато общувате с практикуващи, които са преживяли преследване". То казва: "Някои практикуващи (особено практикуващите в чужбина) освен че изразяват съчувствие и подкрепа към тези, които са били преследвани, проявяват възхищението си към тях и ги възхваляват като герои. Тези практикуващи, докато слушат за преживяното от преследваните практикуващи, често гледат на техния опит като на героични истории." [1] Колкото повече мисля за това, считам, че този проблем не се ограничава до практикуващите извън Китай. Не са ли и практикуващите в Китай изправени пред същия проблем?

За последните няколко години практикуващите Фалун Гонг в Китай често провеждат различни форми на дейности за споделяне на опит от самоусъвършенстването. Някои от тези форми са събирания за споделяне на опит на местните практикуващи. При други събирания практикуващи от някои други области са канени да споделят своя опит от самоусъвършенстването. Миналата зима координаторът на нашата област покани практикуващ от друга област при нас, за да сподели своя опит. Той е бил предсрочно освободен от леговището на злото заради праведните си мисли и бе помолен да ни разкаже как е преодолял препятствията, използвайки праведни мисли. Научихме, че е предприел протестна гладна стачка в затвора в продължение на много месеци и е имал много близки срещи със смъртта. В края на краищата е бил освободен по-рано чрез състрадателната защита на Учителя. Неговата история бързо се разпространи сред практикуващите в нашата област и всеки започна да му се възхищава и да го възхвалява като супергерой, без да го осъзнава. Малко по-късно, местен практикуващ, който бе поставен при дългосрочно незаконно лишаване от свобода, беше освободен и новината породи доста вълнения в нашата област. Той е изстрадал много видове нечовешки мъчения в ужасяващия трудов лагер Чанлиндзи в град Харбин, провинция Хъйлундзян. По време на изтезанията са му избити зъби и има счупени ребра. Въпреки това безбройните изпитания и трудности не са могли да се разклатят непоколебимата му вяра в Учителя и Фа и най-накрая той надделява с праведните си мисли и праведни действия. След изслушването на неговата трогателна история практикуващите в нашата област дойдоха, за да му се възхищават и постепенно го издигнаха като модел за подражание в съзнанието им, обсипвайки го с похвали на всяка крачка.

Без съмнение, гореспоменатите явления са прояви на нашето човешко мислене. Ако ние незабавно не разпознаем човешките ни мисли въз основа на принципите на Фа и не ги отстраним, те ще ни водят надолу по много опасен път.

Когато става дума за тези съпрактикуващи, които са се освободили от леговищата на злото с праведните си мисли, ние трябва да видим величието и сериозноста на същността на Дафа въз основа на това, през което тези практикуващи са преминали. Ние трябва в заключение да решим, че като Фалун Дафа практикуващи, трябва да имаме здрава като гранит праведна вяра в Учителя и Фа, неразрушими праведни мисли, за да унищожим цялото зло, безкомпромисни праведни действия, за да отхвърлим напълно преследването, и праведен дух, за да накараме всяко зло да трепери от страх. Когато тези практикуващи вземат правилно решение или предприемат праведни действия, то е, защото те следват изискванията на Дафа и техните действия са в съответствие с Дафа. Ако гледаме на свръхестествените резултати от действията на някого, които са в съответствие с Фа, като на по-важни от самия Дафа - тогава ще сме склонни да развием привързаност към възвеличаване на тези практикуващи и към самоусъвърпенстване чрез следване на хората и по този начин ще се отклоним от преподаваното от Учителя "вземете Фа за Учител."

Вярно е, че всеки от нас може да е способен да намери разликата в нивата на самоусъвършенстване между себе си и тези съпрактикуващи - които пробиха, използвайки праведни мисли - и тогава се подтикваме да станем по-усърдни в заключителния етап на Фа-коригирането от Учителя. От друга страна въз основа на Фа трябва да разпознаем, че тези практикуващи са понесли огромно количество премеждия, защото са имали пропуски, които старите сили използват, или не са успели да елиминират своите фундаментални привързаности, или не са успели да премахнат дългогодишното си човешко мислене, или защото са донесли големи загуби за Дафа и т.н. Впоследствие Фашън на Учителя и боговете пазители на Фа не са били в състояние да се намесят, въпреки че са имали силно желание да направят това. Когато най-накрая практикуващите са освободени поради състрадателената защита и помощ от Учителя, то е, защото техните праведни мисли, подобаващи за Дафа ученици, са се проявили и са станали доминиращи по време на изпитанията. По-важното е, че ние трябва да разберем, че точно сега тези практикуващи все още са самоусъвършенстващи се по своя път към божественото.

Ето защо не трябва сляпо да се възхищаваме или да се прекланяте пред тези практикуващи, които са били освободени заради праведните си мисли. Ако направим това, в действителност ги нараняваме, вероятно подтиквайки ги да станат привързани към себе си или да смятат, че нямат какво повече да самоусъвършенстват понастоящем, така че вече трябва да се откажат от мисълта за живота и смъртта. Те биха могли да пренебрегнат важността да използват цялото оставащото време и възможности да предлагат спасение от Учителя на всички същества или важността на това да компенсират за загубите, причинени от дългосрочното им лишаване от свобода. От гледна точка на Фа-коригирането, това ще се превърне в голямо смущение, когато един, двама и в последствие повече практикуващи от една област се прекланят пред тези освободени практикуващи. Когато тези практикуващи, които са били освободени, след като са претърпяли много премеждия, станат фокус на утвърждаването на Фа в съответните им области, старите сили и факторите на стария космос определено ще го вземат предвид. Няма ли това да се превърне в извинение за тях, за да започнат нов цикъл на преследване срещу тези практикуващи? Ако това се случи, то би имало неизмерима вреда, нанесена на Фа-коригирането в този район, и това би затруднило практикуващите на това място в тяхното усъвършенстване и издигане като цяло.

Накратно, нито един практикуващ не трябва да използва човешко мислене, що се отнася до държането му към тези съпрактикуващи, освободили се от леговището на злото с помощта на праведни мисли. Освен да се поучим от техните праведните мисли и праведни действия, ние трябва да се грижим за тях и да им осигуряваме защита от гледна точка на предпазването на Фа. Ние трябва да им напомним да изучават Фа по-усърдно и бързо да настигнат скоростното развитие на Фа-коригирането. В същото време тези практикуващи трябва да бъдат наясно с това, че те все още са в процес на самоусъвуъшенстване и трябва да продължат по своя път към божественото. Следователно те трябва да направят доброто изучаване на Фа приоритет и да правят трите неща усърдно, за да компенсират недостатъците си от миналото и да достигнат до всички съзнателни същества, които могат да бъдат спасени.

Учителят каза:
"Този миг е ценен отвъд всякакво сравнение. Да завършите добре последната стъпка от вашето пътешествие е онова, което е най-величествено." ( "Преподаване на Фа в Чикаго", 26 юни 2005)

Докато пътешествието в самоусъвършенстването по време на Фа-коригирането не е приключило, всеки от нас трябва да остане бдителен във всеки един момент.

Референция:
Статия за споделяне на опит: "Не използвайте човешки начин на мислене, когато се отнасяте към тези практикуващи, които са преживяли преследване":
Clearwisdom.net: "Do Not Use a Human Mentality When Considering Those Practitioners Who Have Suffered Persecution"

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.