С няколко думи: Добри хора и коментарите на Учителя "Също в няколко думи"

Добри хора

Споделяне на Дафа ученик от континентален Китай

(PureInsight.org) Учителят винаги е изисквал от нас да станем добри хора според стандартите на Фа, вместо просто добри хора в очите на обикновените хора - хора, които винаги са съгласни с другите. Преди няколко дни прочетох на уебсайта „Clearwisdom“ три лични гледни точки на френски репортер относно потисничество на Фалун Дафа от китайското правителство. Последната от трите е, че тези потисници са се убедили, че ние сме „хора, от които лесно могат да се възползват“! Как може добри хора да бъде сметнато за същото като „хора, от които лесно се възползват“? Чак след като прочетох, разбрах, че може би много от нас всъщност са смесили, съзнателно или подсъзнателно, своята стара представа „лесни за възползване“ в критериите за добри хора.

Добрите хора трябва да са най-малкото благородни! Те трябва да имат най-малкото висок морал и духовни качества! Те трябва да бъдат най-малкото дълбоко уважавани от обикновените хора! Те трябва да бъдат най-малкото хора за пример! В миналото, добрите хора били наричани "хора с благороден характер"! Така като самоусъвършенстващи се дори още повече трябва ние, добрите хора, да сме най-малкото такива и даже да ги надминаваме. Да, смисълът на "добри хора" включва търпение. Но за самоусъвършенстващите се от периода на Фа-коригирането търпението е проява на състоянието да бъдеш твърд във Фа като диамант и е проява на величието на Буда Фа.

Ако ние не се отървем от представата „да се възползват лесно от нас“, няма ли тогава злото да има най-голямото извинение и гаранция да ни унищожи чрез "тестове"?
________________________________________

Също с няколко думи

Статията "Добри хора" не използва много думи, но илюстрира един скрит принцип. Неразрушимата праведна вяра в Истината на космоса формира солидните като скала, подобни на диаманти тела на доброжелателните Дафа практикуващи; тя плаши всяко зло и светлината на Истината, която излъчва, кара неправедните елементи в мислите на всички същества да се разпадат. Колкото са силни праведните мисли, толкова велика е силата. Дафа практикуващите истински преминават отвъд рамките на обикновената човешкост.

Ли Хонгджъ
8 септември 2001 г.

Бележка на редактора: "С няколко думи" е категория статии на китайския сайт zhengjian.org (чиято версия на английски език е PureInsight.org)

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.