Изучавайте Фа добре и се освободете от намесата

Винаги има хора, които пораждат смущения и объркват нещата, намесвайки се на другите ученици. Без значение кои сте, просто искрено се съсредоточете в самоусъвършенстването и направете всичко възможно да разяснявате фактите, като по този начин позволите на своите действия да говорят сами за себе си. Защо винаги повтаряте неспирно как сте това или онова? Може ли това да се нарече „самоусъвършенстване“? То се равнява на причиняване на намеса сред практикуващите.

Ли Хонгджъ

20 февруари 2008


=============================================================================
(Clearwisdom.net) Преди около две години уебсайтът "Минхуей" разкри действията на агента на ККП Фан Яню и публикува снимки с нея. Статията от уебсайта предупреждава Дафа практикуващите да бъдат бдителни, да преустановят взаимодействия с агенти на ККП и да не им обръщат внимание, за да се прекрати намесата им и опитите им за подвеждане. Но от известно време насам някои практикуващи, които не са изучавали Фа дълбоко, не са успели да се вслушат в предупреждението. Напротив, те категорично защитават Фан. Например, Жан Юндзие от Ню Йорк и други практикуващи повлияни от Фан казват: "Това не е така. От "Минхуей" трябва да са сбъркали, Фалун Дафа Асоциацията трябва да е сбъркала." Те извадиха от контекста коментара на Учителя за "спасяване на шпиони" - нещо, казано в различен, специфичен контекст - и го използваха, за да се опитат да оправдаят поведението си. Те дори изрекоха пренебрежителни неща за уебсайта "Минхуей" и заявиха: "Ние ще се съгласим с това само ако изрично идва от Учителя." Те създадоха объркване сред практикуващите, които не са усърдни в изучаването на Фа.

При тази ситуация, шпионинът на ККП Яню е била не само приета от определени практикуващи, но дори е живяла с няколко от тях за доста дълго време. Това е довело до вихрени дейности от страна на Фан в цял Ню Йорк. В един момент на съвместно изучаване на Фа е било повторено няколко пъти как трябва да се справяме с шпиони на ККП и как да се справяме с въпроси от самоусъвършенстването ни, но въпреки това една шепа практикуващи все още настояват да се даде подслон на Фан. Същите тези хора също са пренебрегнали участието си в дейности, към които Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането би трябвало да се присъединят.

Учителят цени всяко едно същество и предоставя на всяко шансове за живот, но заедно със състраданието си Дафа има своето достойнство. Нека отново напомня на съответните практикуващи да успокоят ума си и да изучават Фа добре, да поддържат чист и рационален ум, да не бъдат публика на шпионите и на онези, които вредят на Фа, да избягват създаването на ненужни бариери в собственото си самоусъвършенстване, да бъдат отговорни към собственото си самоусъвършенстване и живот, да се възползват усърдно от времето и истински да правят трите неща добре.

От Дафа практикуващ от Ню Йорк

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.