Във възхвала на Учителя и Дафа

(Clearwisdom.net) По-долу са изложени някои от моите разбирания в хода на Фа-коригирането и изучаването лекциите на Учителя. Аз просто исках да ги споделя с другите практикуващи.

По време на периода на дегенериране и унищожение съществата от стария космос все още имат Буда природа. Въпреки това, докато великата твърд е в период на разпад, нито едно същество не може да избяга и съдбата е неизбежна. Що се касае за Буда природата на съществата от стария космос, невъзможно е да им бъде дадена надежда за поддържане на тяхното съществуване. Учителят дойде, носейки със себе си най-истинския, съвършен и всеобхватен Фа, влизайки в този период от историята на космоса, който вече е близо до етапа на разпадане. Това изгради наново съдбата на всички същества в стария космос, както и изгради пълна база за съществата, които са в състояние да влязат в изцяло новия космос. Учителят бе този, който донесе надежда за живот на съществата от стария космос и Учителят бе този, който предостави на съществата от стария космос възможността да влязат в бъдеще, което няма връзка с тяхното минало.

При все това, идвайки заради формирането на една мисъл, Учителят се явява като че ли е огромното желание на стария космос; и изцяло новият Фа на космоса, който Учителят донесе, е тълкуван от същества от стария космоса като нещо от този стар космос -- възприеман като същността на това, което е утвърдено и до което са се просветлили в този стар космос -- и те гледаха на Учителя като на същество от този стар космос. Така съществата от стария космос и тази сила, която се формира от стария космос, оценяваха Учителя и Дафа, използвайки своя тесногръд, изкривен ум и начин на мислене; те никога не биха могли да поставят взаимовръзката между Учителя, Фа-коригирането, Дафа и самоусъвършенстващите се в Дафа в правилната перспектива. Те стигат дори до там да се опитват да манипулират Учителя и сериозно да възпрепятстват Фа-коригирането, възнамерявайки да наложат това, което искат върху изцяло новия Дафа. И изправяйки се пред безграничното величествено достойнство на Дафа и могъщата добродетел, това се превръща в начин за тези същества да изберат да загубят своето бъдеще и да се подложат на самоунищожение.

Силата на стария космос действа въз основа на дегенерирали понятия и принципите на космическия период на дегенериране и унищожение; всичко, което налагат върху Учителя, Фа-коригирането, Дафа и самоусъвършенстващите се (и огромните премеждия, които създават за съществата на стария космос) формират тежък тест за това дали съзнателните същества на този космос могат да отидат в бъдещето или не, и как днешните Дафа самоусъвършенстващите се ще отидат в бъдещето. За днешните Дафа самоусъвършенстващи се разбирането на Учителя и Дафа и дали те наистина твърдо вярват в Учителя и остават непоколебими в Дафа - това е един изключително дълбок, сложен и сериозен проблем. Това е така, защото Учителят и Фа на изцяло новия космос нямат връзка със стария космос и съществата от стария космос. Казано по друг начин, всичко, което силата на стария космос прави и всичко, което тя налага на Учителя и Дафа е в рамките на нейната собствена сфера; на практическо ниво, както и на фундаментално ниво, то не е легитимно и не е признато от Учителя. Мисля, че тази липса на признание се проявява в обетите, които Дафа практикуващите са поели пред Учителя в течение на историята и се проявява в историческата мисия за спасяването на съзнателните същества, която се изпълнява от днешните Дафа практикуващи. Ние не може да се изгубим във всичко това, което е наложено върху нас и което скоро ще бъде елиминирано.

Старите сили, в съответствие с принципите и дегенериралите понятия на стария космос, налагат нещата си и се опитват да манипулират проявите на Учителя и Дафа практикуващите в този стар космос. Например, както Учителят казва в своите лекции, те използват Гонг на Учителя, за да формират изображение на Учителя, за да създават вмешателство за самоусъвършенстващите се и са отишли толкова далеч, дотам да използват повърхностното тяло на Учителя, за да причиняват намеса. Например старите сили са направили подредби Шакямуни и Учителя да имат една и съща рождена дата. В това зло преследване този въпрос за "променени рождени дати“ е заблудил и отровил умовете на толкова много хора по света и съзнателни същества. Старите сили са аранжирали за някои практикуващи да "достигнат Съвършенство" чрез болестна карма. Тяхното убеждение е: такъв огромен Фа е свързан със сигурността на бъдещия космос, така че самоусъвършенстващите се трябва стриктно да бъдат проверени и прочистени - да се провери дали днешните самоусъвършенстващи се, изправени пред суровата "реалност", все още могат да останат твърди в самоусъвършенстването и да нямат съмнения или да не се откажат. Те дори организираха такова зло - огромното изпитание при инсцинировката на "самозапалването", като използваха този начин да разчистят съзнателни същества в космоса, които искаха да бъдат премахнати. Това включваше принуждаването на практикуващите и Дафа учениците да напишат "писма за отказване", "писма на покаяние" и други такива неща, за да предизвикат падането на самоусъвършенстващите се, като отидоха толкова далеч, чак до зли средства като "класовете за трансформация" и други такива неща, целящи "пълна разруха“ на самоусъвършенстващите се. Тези всички неща сред аранжировките на старите сили са специфични и сложни, но резултатът е, че в рамките на Фа-коригирането те не просто унищожават съзнателни същества и „прочистват“ практикуващите, но също така едновременно извършват и собственото си унищожение.

Основното ми разбиране е това: Учителят и Дафа, които не могат да бъдат съотнесени и оценени с езика на стария космос, фундаментално не са свързани със стария космос, със съществата в космоса или с концепциите и аранжировките на старите сили. Силите на стария космос, в сферата на тяхната мощ, създадоха проявлението на налагането на техните стари, дегенерирали неща върху Учителя и Дафа и това проявление изглежда "солидно и конкретно" за съзнателните същества в тази сфера. Въпреки това то абсолютно не е изначалната воля на Учителя и истинско проявление и това не е истинният образ на Дафа. Вместо това те са фалшиви илюзии, които старите сили създадават за съзнателните същества на космоса в рамките на тяхната сфера в процеса на избирането от тях самите на собственото им унищожение. В човешкия свят тези илюзии се проявяват като безброй порочни лъжи и дори като някои "солидни и конкретни" проявления на ситуации на самоусъвършенстващи се и практикуващи и те дори се осмеляват да правят неща срещу Учителя. Хората по света вярват, че те са истинни, много самоусъвършенстващи се ги смятат за истина, но тези съзнателни същества, които са били измамени, не могат наистина да знаят реалната ситуация. Всички тези "солидни, конкретни факти и явления" са точно действия от старите сили в процеса на тяхното самоунищожение и те също са тежки тестове за бъдещето на съзнателните същества и на самоусъвършенстващите се. Проявленията на това, което е наложено върху Учителя, Дафа и Дафа практикуващите ще бъде финализирано с отминаването на стария космос. И това е точно по време на този процес, при който Дафа практикуващите могат да изпълнят своите обети и да завършат своите величествени, исторически мисии. Когато изцяло новият космос напълно се реализира, съзнателните същества в него напълно ще се освободят от състоянието си да бъдат мамени от старите сили, ставайки свидетели на великото желание на Учителя и безграничното милосърдие на Буда. Съществата, изпълнени с безкрайно възхищение и неизразима благодарност, ще отдадат изцяло най-високо почитание на Уважаемия Учител, Крал Буда и Майстор, който е предоставил всичко това, което е изцяло ново, когото ние не можем да определим или да изразим възхвала дори с нашия език на изцяло новия космос.

По това време, когато последните проявления на стария космос отминават бързо, хората от света и особено многото самоусъвършенстващи се, които са били измамени от всички фалшиви илюзии, създадени от старите сили, трябва да бъдат все по-рационални и с ясно съзнание. "Отклоняването" от Учителя и Дафа, демонстрирането на неуважение към Учителя и Дафа, отричане на Фа-коригирането и утвърждаването на Фа -- без значение как хората използват модерни думи или извинения, за да изкривят нещата и да оправдаят това поведение -- всичко това е погрешно. Дори когато това се разглежда с принципите на стария космос, то е напълно погрешно и има сериозни, действителни загуби, които са понесени от собствения живот на човек. "Солидните, конкретни" лъжи и "факти", замислени от силите на стария космос не могат да станат причина за един наистина величествен самоусъвършенстващ се да се съмнява в Учителя и Дафа и ако някой използва това, за да осигури оправдание за собственото си отклонение, тогава частта, която е предоставила извинението, несъмнено ще си замине с разпадането на стария космос. Но в бъдещето, изградено от най-прекрасен Фа, ако някаква част от живота на хората, които са се просветлили по зъл път все още може да оцелее, загубите, понесени от тяхната неспособност да са отговорни към себе си, са необратими. Искам да кажа на тези хора, които са се просветлили по зъл път: не използвайте оправданията, че старите сили ви се намесват, за да се защитите и да се борите за себе си и не мислете, че просто заради това, че има и други в същата ситуация, стандартът на новия космос ще бъде понижен и дори още по-лошо - не "дърпайте надолу" усърдните практикуващи от завист. Прекрасното бъдеще на един живот не е в рамките на собственото му въображение, нито бъдещето му се определя от неговите собствени подредби. Не е останало много време за Фа-коригирането и истинският резултат от бъдещето се определя от сегашноъо поведение на човек. Погледнете назад и си припомнете дали наистина сте дали клетва в миналото и ясно припознайте настоящата мисия на Дафа практикуващите. Ценете малкото останали възможности!

=============================================================================

Коментар от Учителя

Идеите в тази статия са добре изложени и авторът ѝ има много ясно разбиране за Фа-коригирането на Учителя и утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите. Ако всички Дафа практикуващи могат да бъдат толкова рационални и с толкова ясно съзнание като това и имат праведни мисли и праведни действия при утвърждаването на Фа, тогава не би имало преследване и няма да има пропуски, които злото да използва. За мен не е важно кой е написал статията. Докато това, което е изразено [в дадена статия], е нещо полезно за учениците, които утвърждават Фа, аз го насърчавам – дори в случая на статия, написана от някой, който ни се противопоставя. Това е, защото ние в действителност спасяваме всички същества и докато преследването не е приключило и пътят на самоусъвършенстване на Дафа учениците не е завършен, това предоставя на хората възможности и им дава надежда.

Ли Хонгджъ
29 август 2003
Редактирана на 8 октомври 2005

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.