Коментар на Учителя за статия на Дафа ученик

Добре казано. Пътят на самоусъвършенстването на всеки човек е различен, начинът, по който всеки от учениците утвърждава Фа, е различен, общественият им статус е различен, техните професии са различни и околната им среда е различна, но въпреки това всички те могат да се самоусъвършенстват. Това е пътят, който Дафа предоставя на самоусъвършенстващите се в него. Дафа практикуващите са едно тяло и аз утвърждавам всичко, което те правят по време на Фа-коригирането – всички правят това, което Дафа практикуващите трябва да правят. Различните подходи всъщност представляват всеобхватния начин, по който ролите са динамично разпределени сред процесите на проявлението на Фа и силата на Фа е отражение на единното тяло.

Ли Хонгджъ
16 февруари 2003
Редактирана на 8 октомври 2005

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.