Не забравяйте самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, докато унищожавате злото

[Minghui] С напредването на Фа-коригирането в статията си "Праведните мисли на Дафа практикуващите са силни" Учителят ни казва, че "всъщност някои практикуващи и същества в различни сфери, които са способни да използват свръхестествените си способности в различни измерения, използват своите свръхестествени способности и сила на Гонг, за да участват в елиминирането на злите същества, които вредят на Дафа" и че "просто способностите не се проявяват в повърхностното измерение, ето защо те смятат, че нямат свръхестествени способности. Но независимо дали те могат да се проявяват в повърхностното измерение или не, когато се проявят Истинските мисли на един човек, те са много мощни." Дафа практикуващите неотменно следват Фа-коригирането от Учителя, изпращат праведни мисли, за да елиминират злото и предлагат спасение на хората по света и всички съзнателни същества.

След като Clearwisdom Net публикува статиите на редакционния екип "Изпращайте праведни мисли", "Изпращайте праведни мисли отново" и "Изпращайте праведни мисли трети път и елиминирайте злото", Дафа практикуващите от цял свят обединиха усилия и най-решително изпращат праведни мисли, ефективно унищожавайки злото в рамките на Трите сфери. В същото време Clearwisdom Net публикува също и статии за споделяне на опит на някои практикуващи, които описват какво се случва в други измерения във Фа-коригирането. Все пак ние трябва да бъдем с ясно съзнание, че тези статии не са Фа и не могат да направляват нашето самоусъвършенстване, нашето поведение и мисли насред Фа-коригирането. Всички практикуващи могат да виждат само това, което им е позволено да видят. Дори и след като те постигнат просветление в самоусъвършенстването, това, което виждат е само проява на това, което им е позволено да видят в собствената си сфера и в сферите под тяхната сфера. Следователно това, което човек може да види, е много ограничено и не може да представлява истината на Вселената.

Ние осъзнаваме, че не можем да забравяме за своето самоусъвършенстване сред Фа-коригирането, докато елиминираме злото. Трябва да имаме предвид във всяка минута от живота си, че ние сме Дафа практикуващи и сме самоусъвършенстващи се. Елиминирането на злото включва в себе си и избавяне от всичко в съзнанието ни, което не е в съответствие с Фа; с реализирането на помощта ни към Учителя в човешкия свят също въвлича тестове за това дали имаме праведна вяра и праведно просветление във Фа. Докато помагаме на Учителя в човешкия свят и унищожаваме злото в рамките на Трите сфери, ние трябва да помним да "взимаме Фа за Учител" и да оценяваме всичко, с което се сблъскваме и всяка мисъл, която имаме, според Фа. Единствено по този начин можем наистина да поддържаме праведни мисли и да извървим всяка стъпка добре при всички обстоятелства.

В статията "Какво Шаншан видя в други измерения (IV)" пише: "Елиминирайки ги, аз бомбардирах много демони на Световния ден на Фалун Дафа. Борих се непрестанно с различни странни форми на живот и се почувствах много уморен. Понякога някои преминаващи богове също бяха склонни да предолжат помощ. Един от тях беше Даос. Той каза, че трябва да си тръгне след минута, за да направи други неща и ми даде Фа-пръчка. Каза, че един огромен демон ще дойде и че пръчката ще скочи сама и ще полети, за да победи демона сама." Разбира се, ние знаем от следващите статии за Шаншан, че той по-късно разбира, че той не е трябвало да приема Фа-пръчката от Даоса. Въпросът е: Дали читателите осъзнават сериозността на проблема, преди последващите статии да бъдат публикувани, въз основа на това "да бъдеш отдаден на една система за самоусъвършенстване"? В сложната и неотложна ситуация, в която се казва "борих се непрестанно", "почувствах се уморен," и "преминаващи богове предлагаха помощ" може ли все още да си спомнят думите на Учителя: "Един ден ненадейно може да видите голям, висок безсмъртен. Той ви казва няколко похвални думи и ви учи на нещо. Ако го приемете, вашият Гонг ще се обърка. Щом се зарадвате и го приемете като ваш учител, ще тръгнете с него" и "Не позволявайте съзнанието ви да бъде смущавано, когато видите просветлен човек от друга школа за практикуване. Придържайте се само към една школа за практикуване. Дали ще е Буда, Дао, Безсмъртен или демон, сърцето ви не бива да се вълнува от тях. Като постъпвате по този начин, определено има изгледи за успех" (Лекция шеста от „Джуан Фалун“).

Виждаме също думи като тези, "В същото време Великите Буди, които ни пазеха, подсилваха практикуващите, като ни снабдяваха с енергия, така че ние не се чувствахме уморени и бяхме в състояние да продължим изпращането на гонг (енергия)." (Какво Шаншан видя в други измерения (VII)) и "Когато се върнах у дома вечерта, се почувствах малко уморен, така че реших да започна изпълнението на петото упражнение за допълване на енергията ми. Преди да започна да правя упражнението, си мислех: Бих искал Будите, Даосите и Боговете да ми помогнат." (Направи го добре, не го прави вяло ...)

Като Дафа практикуващи енергията ни трябва да е подсилвана само от нашия Учител. Учителят казва: " Когато Фалун се върти по посока на часовниковата стрелка, той може автоматично да поема енергия от Вселената. Въртейки се обратно на часовниковата стрелка, той може да отдава енергия. Въртенето навътре (по часовниковата стрелка) предлага собствено спасение, докато въртенето навън (обратно на въртенето на часовниковата стрелка) предлага спасение на другите – това е характерна черта на нашата практика"(Лекция пета от „Джуан Фалун“). Трябва ли да молим великите Буди да ни подсилят и да ни снабдят с енергия? Трябва ли да се надяваме "Буди, Даоси и Боговете да укрепят силите ни?"

Някои практикуващи също споменават в статиите си, че са били някъде или че са видяли някого, докато са сънували или докато са били в медитация. Ние смятаме, че трябва да бъдем равнодушни към каквото и да виждаме и не трябва да се занимаваме с предположения какви отношения имаме с това, което виждаме. Без значение къде отиваме в сънищата си или в спокойно състояние, ние никога не трябва да забравяме да се върнем обратно. Без значение при какви обстоятелства, ние винаги трябва ясно да съзнаваме, че сме самоусъвършенстващи се в Дафа и е необходимо да поддържаме праведно съзнание.

Освен това, ние трябва да ценим Фа, който Учителят разяснява на всички съзнателни същества. Трябва да се успокоим, за да изучаваме Фа; в противен случай няма да можем да разберем истинското значение на Фа, да не говорим за способността да използваме Фа, за да направляваме себе си в самоусъвършенстването и Фа-коригирането. Някой бил казал на практикуващите около него: "Самоусъвършенстването по време на Фа-коригирането е в своя край. Всичко, което остава, е Фа-коригирането."

Имаме усещането, че в това твърдение се разкрива голям проблем. Много е безотговорно да се изричат такива думи без оглед на времето и обстоятелствата. Има също и хора, които възприемат всяка съпротива и конфликти в разясняването на истината и разпространение на Фа като злини, които трябва да бъдат изкоренени, пренебрегвайки значението на гледането навътре в себе си и подобряването на своя Шиншин. От този манталитет е много вероятно да се възползват демоните и това да доведе до увреждане репутацията на Дафа. В този критичен момент на Фа-коригирането ние трябва да поддържаме спокоен ум, да премахваме нашите привързаности и лоши представи и да елиминираме външната намеса. В противен случай нашите съзнания могат да бъдат повлияни от злото и ние дори можем да направим неща, които да подкопават Фа-коригирането.

Както казва Учителят: "В този велик момент от историята всяка непоклатима стъпка е славно историческо свидетелство и е несравнимо величествена могъща добродетел. Всичко това се записва в историята на космоса. Величественият Фа и величествената епоха създават най-величествените Просветлени същества." (Величието на практикуващите, Есенции за усърден напредък II). Нека да извървим всяка крачка добре по време на Фа-коригирането.

=============================================================================

Тази статия е написана много добре. В нея са адресирани специфични въпроси, особено тези, възникващи в сегашната ситуация. Надявам се, че всеки е способен да се отнесе правилно към дискутираното в нея.

Ли Хонгджъ
5 юни 2001

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.