Дали хвърлянето на пръчици триграми пред изображението на Учителя наистина се равнява на молба за напътствие?

Никога не бих казал на Дафа практикуващите да направят нещо от този род. Това е продуктът на създадени от тях самите демони.

Ли Хонгджъ
8 септември 2010 г.

(Clearwisdom.net) Последният път, когато бях в Тайван, съпрактикуващи ми казаха, че някои практикуващи в Тайван планират да говорят с други съпрактикуващи за някои неща с нелеп смисъл и неясен произход.

За да се убедят други практикуващи в тяхната правдоподобност, един такъв човек, A., казва, че те биха могли да видят позициите на другите хора в небесата. Те твърдят, че тези хора [които се опитват да убедят] идват от много високи места, като всеки има аранжировки със старите сили и всеки контролира бедствия като наводнения от реки, езера, морета, както и сили като вятъра, дъжда, и т.н. Те казаха, че всеки трябва да коленичи пред изображението на Учителя и да се разкае, защото само по този начин може да извикат спомени от миналото и да се откажат от контрола върху съответните им области на въздействие. Само тогава съзнателните същества в техните райски места биха били спасени и други такива безсмислени неща.

Б., който действа с A., за да заблуди практикуващи, казва, че всичко, което са направили, е одобрено от Учителя и че ако ние не им вярваме, можем да хвърлим пръчки триграми, докато коленичим пред изображението на Учителя.

Също така с тях има петгодишно дете, което говори за това как Учителят й бил казал какво да прави и за това как Учителят е играл с нея в небесата и я научил как да се самоусъвършенства, наред с други неща. Същото момиченце казало на родителите си, че Учителят й бил казал в небесата за това как цялото й семейство ще види Учителя на определена дата в Ню Йорк.

В момента няколко практикуващи приемат това и им вярват, защото Б. им бил казал, че правейки това ще способстват помощен дух да се влее в тялото (моето предположение е, че вместо това то би могло да бъде обсебване от дух), и по този начин се предполага, че тялото на човек не би имало никакви пропуски. Това би ги направило имунизирани срещу намеси, способни да извикват спомени от миналото, би им дало възможност да видят и чуят наставленията на Учителя, и така нататък.

Някои от практикуващите, които бяха помолени да направят тези неща, намират исканията за много неразумни и отклоняващи се от Фа; така че те поканили няколко съпрактикуващи в домовете си за споделяне на опит, заедно с някои от учениците, които са направили ритуалите, които подкопават Фа. Изучавахме Лекция шеста от «Джуан Фалун» и след това ги помолихме да не вярват на нищо, казано им от същества от други измерения, и да не взимат участие в ритуали, което Учителят не позволява. Въпреки това след този момент те вече не искаха да чуят споделянията от наша страна.

Някои от тях ни казаха: "Вие сте твърде остри. Може ли да бъде погрешно от наша страна да коленичим пред изображението на Учителя?" Други съпрактикуващи ни казаха: "Вие ще видите кой е прав и кой не не по-късно." Те чувстват, че вече се самоусъвършенстват на по-високо ниво.
Те също така вземат определен пасаж от «Джуан Фалун», изваден от контекста, за да се опитат да затвърдят позицията си.

Учителят ни е наставлявал многократно в много лекции, че трябва да приемаме Фа за учител. На 23 май 1999 г. на Фа-конференцията в Канада Учителят ни учи:
"В „Джуан Фалун“ и в „Хон Ин“ казвам ясно на всички, че „свръхестествените способности не са нищо друго, освен незначителни средства“. Те са странични продукти, формирани по време на самоусъвършенстването. Не трябва никога да ги разглеждате като вашата цел в самоусъвършенстването. Ако го направите, никога няма да постигнете Съвършенство." (Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Канада)

Смисълът на тази статия не е да се отправя критика; тя е просто за това, че тъй като ние всички сме съпрактикуващи от толкова дълго време, би било жалко да се позволи на тези практикуващи да изостават. Аз също исках да напомня на всички да не залитаме по тези неща. Ако съм допуснал грешка по някакъв начин, смирено моля да бъда поправен със състрадание.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.