Председател на подкомисията на Европейския парламент по правата на човека: делото срещу Дзян Дзъмин е добра новина

ова е окуражаваща новина", заяви Хайди Хаутала, председател на подкомисията по правата на човека в Европейския парламент за заведеното от испанския съд дело срещу Дзян Дзъмин, Луо Ган, Бо Шилай, Джиа Чинлин и Ву Гуанжен, високопоставени служители на китайската комунистическа партия, извършили изтезания и геноцид в преследването на практикуващите Фалун Гонг.

"Нашата задача е да изградим свят, в който извършителите на престъпления срещу човечеството, на сериозни нарушения на правата на човека и военните престъпници няма къде да избягат. Някои страни няма да им позволят да останат ненаказани, дори ако престъпниците не са техни собствени граждани. Испания и Белгия са такива страни", каза още г-жа Хаутала.

Г-жа Хайди Хаутала, председател на
подкомисията по правата на човека в
Европейския парламент

"Това трябва да бъде нашата цел", подчерта тя. "Ще дойде ден, когато ще имаме цялостна и строга система на международно правосъдие. Всяко нарушение на правата на човека трябва да бъде предмет на съдебен процес. Виждам, че се движим в тази посока. "

Г-жа Хаутала изброи постиженията, направени вече в тази област: създаването на Международния наказателен съд преди десет години и на Европейския съд по правата на човека. Тя посочи също така, че Азия сега се отваря към международното правосъдие. Някои азиатски страни вече са имали регионални съдебни случаи за правата на човека. Въпреки че това е само началото, тя вярва, че в рамките на няколко години,партньорството на Европа с азиатските страни ще включва и тяхното задължение да зачитат правата на своите граждани.

Г-жа Хаутала е бивш председател на финландската Зелена партия. На 1 декември 2009 г. тя бе домакин на публично изслушване по човешките права в Китай в Европейския парламент. Заседанието се съсредоточи върху жестокото преследване на практикуващите Фалун Гонг в Китай, като убийства заради органите им.
По отношение на правата на човека в Китай, тя смята, че китайците трябва да имат правото свободно да изразяват своите опасения.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.