Единствено думите и гласът на Учителя могат да бъдат използвани в аудио записите на Дафа лекции

(Clearwisdom.net)

Някои хора извън Китай правят и разпространяват електронни книги, в които записаното съдържание на ръкописите на Учителя се чете от женски глас. Много практикуващи от цял свят са закупили електронните книги, което е абсолютно неправилно. Тъй като това в записите не е гласът на Учителя, няма значение, ако гласът който е използван е компютърно генериран или на действителния човек, гласът на този човек ще носи съвкупност от огромната карма на неговите или нейните мисли.

Практикуващите от цял свят трябва да запомнят да не купуват този тип електронни книги. Онези, които вече са закупили такива електронни книги трябва да ги върнат. Хората, които са създали такива електронни книги трябва да си ги вземат обратно всичките. Те трябва да вземат всички тези книги, които са продали, така че да поправят вредата. Истинските ученици, които изучават Фа със спокойни умове, както Учителят иска от нас да правим, ще знаят изискванията на Учителя за изучаването на Фа, без да е необходимо напомняне. Те също ще знаят кога нещо се равнява на подкопаване на Фа и ще знаят последствията от това.

За да остане Дафа да „непроменен завинаги“, отговорност на всеки практикуващ е да се придържа към стриктни стандарти. Ние трябва да се придържаме към формата за самоусъвършенстване, дадена ни от Учителя. Има голямо разнообразие от съвременни технологии и някои практикуващи имат силна привързаност към желанието за създаване на нови неща, така че да бъдат различни. Но те често забравят инструкциите на Учителя. Например за удобство или да пестят усилия, те поставят Дафа съдържание в някои електронни устройства или намират някой да чете Дафа статии и да ги записва. Изучавайки Фа по този начин става по-удобно и отнема по-малко усилия, но това наистина ли е по-ефективно? Какво означава това в контекста на опазване на Дафа? Ако променим формата на самоусъвършенстване малко днес и малко утре, с течение на времето ние ще променим формата на самоусъвършенстване, която Учителят е определил за нас. Да изучаваме Фа е да слушаме записите на учителя и сами да четем книгите на Учителя. При необичайни обстоятелства, когато практикуващият е неграмотен или има лошо зрение, той трябва да чете заедно с другите практикуващи и да напредва до състояние да бъде способен да чете самостоятелно.

От 1992 г., за тези едва 17 кратки години, толкова много хора несъзнателно са добавили неща в Дафа и толкова много други са ги следвали сляпо. Нека да разгледаме това внимателно. Ако ние не бъдем внимателни с такива неща, какво ще стане с тази форма на самоусъвършенстване след десет хиляди години? Някой може да направи робот, за да преподава упражненията; този човек със сигурност ще стане демон.

Причината будизмът да изчезне от Индия е, че по-късните поколения продължили да
добавят собствените си неща в него, постепенно променяйки тази практика. Някои хора обичат да измислят нови неща, за да бъдат различни, вместо да следват изискванията на Фа с цялата изискваща се стриктност. Когато някой подкопава Дафа, как може той или тя някога да платят зя този грях? Самоусъвършенстването е сериозно. Ако тези хора не спрат, преди да е станало твърде късно, и не поправят вредата, която са причинили, последствията ще бъдат невъобразимо ужасни.

Всички аудио записи на Фа лекции трябва да използват гласът на Учителя, тъй като това е Фа. Само тогава ще притежават чистата праведна мощ на Дафа. Извън Китай дори аудио записите с английски превод притежават гласът на Учителя, в съчетание с английски дублаж. По този начин практикуващият, който разказва, само превежда лекциите на Учителя, а не чете Фа на другите. Никой не може да примесва своя собствен глас в аудио записите на Дафа лекциите. Всеки, който го прави, ще разпространява собствената си карма, докато служи да подкопава Фа и се намесва в изучаването на Фа на практикуващите.

Учителят ни е казал много отдавна:
„Трябва да бъдете наясно, че формата на самоусъвършенстване, която ви оставям, никога не може да бъде изменяна. Не правете нищо, което аз не правя, и не използвайте нищо, което аз не използвам. В самоусъвършенстването трябва да казвате нещата, както ги казвам аз. Обърнете внимание! Непреднамерената промяна на Буда Фа го подкопава така или иначе!Също така бих искал да ви кажа, че в миналото вашата природа всъщност беше базирана на егоизъм и себелюбие. Отсега нататък, каквото и да правите, трябва да помислите първо за другите, така че да постигнете праведно просветление на себеотрицание и алтруизъм. Така че отсега нататък, каквото и да правите или казвате, трябва да мислите за другите – дори за бъдещите поколения – както и за вечната стабилност на Дафа.“ („Без пропуск в Буда-природата“ от „Есенции за усърден напредък“)

„Всяка стъпка, която аз – Ли Хонгджъ, съм направил, е за да се установи неизменим и неразрушим начин за предаването на Дафа в бъдещите поколения. Такъв огромен Фа няма да приключи след момент на популярност. Не може да има и леко отклонение за безбройните години напред. Опазването на Дафа със собственото си поведение ще бъде винаги отговорност на Дафа практикуващите, защото Дафа принадлежи на всички съзнателни същества на Вселената и това включва и вас.“ („Стабилността на Фа“ от „Есенции за усърден напредък“)

Практикуващите, които поддържат местните Дафа уеб-сайтове трябва да имат предвид да публикуват линк към www.falundafa.org до съдържанието на Дафа лекциите (вместо да публикуват такова съдържание на своите собствени сайтове). По този начин можете да избегнете проблеми като: липсващи думи в книгите, които публикувате; символи, които се появяват поради неправилни настройки на сайта; правописни грешки; неактуални версии и т. н.

Също така има хора, които разделят записите на лекциите на Учителя на по-малки части и ги слагат в мултимедийни уеб-сайтове на обикновени хора и лични блогове. Това се равнява на цитиране на Учителя извън контекста и е много неуважително. Ако някои постави лекции на Учителя на сайт без разрешение, това казано по обикновен начин е сериозно нарушаване на авторските права. От гледна точка на самоусъвършенстващ се това в действителност е смущение в самоусъвършенстването на практикуващите и намеса в получаването на Фа от хората. Човек може да си представи колко сериозен е този грях. Не подкопавайте Фа заради удобство и желанието да бъдете различни, и спрете да се самоунищожавате и да вредите на другите. Дафа и изучаването на Фа са изключително сериозни, тържествени въпроси. На всяка цена, по отношение на тези въпроси, не трябва да постъпвате просто както ви харесва.

Коментар от Учителя: Дафа практикуващите не трябва да позволяват на човешките мисли да ръководят техните действия. Никой не е в състояние да разруши Фа, така че всяко поведение, което служи като намеса, може да бъде само петно върху собственото му самоусъвършенстване. За някой, който се самоусъвършенства, неуспешното преминаване на тест в продължение на дълго време или извършването на лоши неща, след като е встъпил в самоусъвършенстването, ще се превърне в голяма, внушителна бариера, стояща между вас и финалната линия. И как тогава ще се справите с това?

Ли Хонгджъ
13 ноември 2009 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.