Изучавайте Фа добре и отказването от привързаности не е трудно

Тази статия е много добре написана. Онези ученици, които все още не са ясно с съзнание за методите, които Дафа учениците използват, за да утвърждават Фа и спасяват всички същества, би трябвало да прочетат тази статия. Въпреки че статията не е толкова всеобхватна, колкото би могла да бъде, и е ограниченa в дълбочината си, тя дава яснота за всичко, което Дафа практикуващите трябва да правят, за да утвърждават Фа и спасяват същества.

Факт е, че тези, които не могат да пристъпят напред, независимо от извиненията, прикриват страх. А все пак за самоусъвършенстващите се страхът или липса на такъв доказват човешката същност или божествеността [на човек], и това е, което отличава самоусъвършенстващите се от обикновените хора. Това е нещо, срещу което самоусъвършванстващият се трябва да се изправи, и е най-голямата човешка привързаност, която самоусъвършенстващият се трябва да изостави.

Ли Хонгджъ
20 юли 2005 г.
Коментар на статия на ученик

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.