Според медицинско изследване Фалун Гонг помага при тежки ракови заболявания

16-ти юни 2016 г.

"Практикуването на Фалун Гонг може да помогне на пациенти с рак в терминален стадий да оцелеят значително по-дълго, в допълнение към забележимо подобрение на симптомите", заключва наскоро публикуван доклад в Списанието по Клинична Онкология, което се издава от Американското дружество по клинична онкология (ASCO).

Според един от авторите, д-р Юхон Дон от "Новартис", глобална компания в здравеопазването в Базел, Швейцария, изследването включва метаанализ на респондентите от китайски пациенти с рак между 2000 г. и 2015 г. чрез уеб платформа. Допустимите доклади, които е трябвало да бъдат разгледани от двама лекари, включвали само случаи на терминален рак с прогнозна за оцеляване по-малко от 12 месеца и задоволителна и проверима медицинска информация.

Изследователите са успели да съберат 152 допустими доклади. Основните видове рак включвали рак на белия дроб, черния дроб, стомаха, левкемия, хранопровода, гинекологични, панкреаса/жлъчния канал, и колоректален. Средната възраст на настъпване на заболяването е 53 години. Всички пациенти са започнали да практикуват Фалун Гонг, след като са били диагностицирани, или след като тяхното лечение не е дало резултат. Средната продължителност на Фалун Гонг практиката до датата на доклада е приблизително 53 месеца.

Изследването се фокусира върху действителната продължителност на живот до датата на доклада, подобряване на симптомите, и качеството на живот.
От 152 пациенти, 149 са все още живи. 97% от пациентите съобщават за пълно възстановяване от симптомите. В сравнение със средната прогнозирана продължителност на живот от 5,1 месеца, действителната от 56 месеца, е значително по-дълга. Средното време за възстановяване от симптомите след практикуването на Фалун Гонг е било само 3,6 месеца. Няколко индекса, измерващи качеството на живот след практикуването на Фалун Гонг са показали значително подобрение.

Като се има предвид други терапевтични фактори, статистическият анализ показа, че продължителността на практика на Фалун Гонг е била доминиращ фактор за предсказване на действително оцеляване.
Докладът, озаглавен "Наблюдателно проучване на група от оцелели от терминален рак, практикуващи Фалун Гонг (FLG) в Китай" е публикуван във връзка с годишната среща на ASCO през юни, най-голямата международна конвенция по клинична и изследователска онкология.

Това проучване включва също приноса на други пет изследователи от Националния университет на Тайван, Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, Импириъл Колидж в Лондон, Научния институт за съзнанието и тялото и Националния Университет Илан в Тайван.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.