Не бъдете егоистични и не привличайте демони към нас

(Clearwisdom.net)

През последните години от желание за разясняване на фактите някои ученици извън Китай са създали сайтове и форуми в интернет, предназначени за обикновените хора или са регистрирали организации в обикновеното общество. Първоначалното им намерение беше да разясняват фактите и да спасяват хора, използвайки средствата на обикновените хора. Но много пъти, тъй като не могат да положат усилия да вървят по този път правилно през цялото време, действителният резултат бе далеч от спасяване на хора. С други думи, тези форми не само не са използвани правилно за разясняване на фактите, но и се превърнаха в място за събиране на някои практикуващи (вътре и извън Китай), за да отдават воля на своите човешки мисли и привързаности.

Някои практикуващи, които не изучават Фа дълбоко, не разбират как да се самоусъвършенстват или държат силно на своите човешки привързаности, разглеждат се като обикновени хора, докато правят неща на обикновените хора, търсейки слава и преследвайки емоционални привързаности. Изпитали са много препятствия в своето самоусъвършенстване, силно са се намесили в самоусъвършенстването на практикуващите, заблудили са новите практикуващи и обикновените хора и дори имаха ефект на подкопаване на Фа.

Нека дам един пример. Има един форум, наречен "Форум университет на бъдещия Китай", чиято истинска аудитория като цяло е обществото, но много голяма част от аудиторията в крайна сметка са практикуващи Фалун Гонг. Там всъщност Фалун Гонг открито се нарича „Фалун Гонг на съзнанието“. Когато практикуващите посочиха това като акт на подкопаване на Фа, отговорът който получиха, бе: „ Ако наречеш „Фалун Гонг на съзнанието“ акт на подкопаване на Фа, да не би да казваш, че Фалун Гонг не е метод, който усъвършенства Шиншин? Кой тогава наистина подкопава Фа?“ Независимо от първоначалното намерение, този вид измамен, лъжлив аргумент е почти наравно с реториката на промиване на съзнанието в китайските трудови лагери и центрове за промиване на съзнанието.

По общо мнение този форум поощрява самоусъвършенстващите се във форума, нови практикуващи и не самоусъвършенстващи се активисти за демокрация да се включат в подробни „дискусии“ относно оригиналните текстове на Фалун Гонг, правейки го по начин, сякаш е философия на обикновените хора или научно познание. В допълнение някои от аналогиите, използвани в процеса, се опитват да покажат красноречието на авторите, имайки пагубен ефект. Въпреки че по-голямата част от тези, които прекарват много време в този сайт, твърдо смятат себе си за самоусъвършенстващи се във Фалун Гонг, те не могат да разгледат тези явления с праведни мисли; техните възгледи по много въпроси изглеждат правилни, но всъщност не са и те гледат на нещата от гледна точка да защитят себе си и своя малък кръг от хора.

Това е пример на подкопаване на Фа и сериозно се намесва на самоусъвършенстването на практикуващите. Най-печалното е, че самоусъвършенстването във Фа коригирането е достигнало до този момент; като изключим „Qingxin Discussion Board“, който е бил спрян, някои медийни сайтове, в чието създаване и поддържане са участвали практикуващи, все още копират и промотират материали на тези типове хора и неща. Самоусъвършенстващите се наистина не могат да дават воля на нещата, които много харесват, човешките привързаности и демоничната природа. В противен случай това не само ще има отрицателен ефект, но и ще произведе тъмно поле и ще привлече прогнили демони - специални агенти.

Когато проекти, предназначени за разясняване на истината на обикновените хора, стават проекти, фокусирани върху Дафа практикуващи, при задълбочено търсене на основните причини, такава коренна причина е разпознаване на трудностите, но без да се върви напред и без да се използва манталитета на Дафа практикуващите: ”Трудно е да се направи, но може да бъде направено", за да послужи за спасяване на хората. Вместо да се изправят пред трудностите в самоусъвършенстването с праведни мисли, те се привързват към методите, които „установяват“, привързват се към форума, който този метод е породил за техните собствени привързаности, за манталитета им за самоизтъкване и за симпатиите им към определени неща, и са забравили, че Дафа практикуващите трябва непрекъснато да се подобряват в самоусъвършенстването, както и да не забравят отговорностите за спасяването на хората.

Ние всички знаем, че по време на периода "Краят на Дарма" човешките умове са се отклонили, обикновените хора са изгубени в своите стремежи за слава, личен интерес, както и в различни желания, и е много трудно да се разясняват фактите и да се спасяват хората. Само когато Дафа практикуващите от периода на Фа коригирането непрекъснато се освобождават от своите човешки начини на мислене в самоусъвършенстването, непрекъснато развиват състрадание в самоусъвършенстването, поставяйки себе си на мястото на другите хора, за да преценят нещата, разбират възлите в съзнанията на обикновените хора и разясняват фактите с насоченост, те могат да разсеят объркващата мъгла, наистина да обяснят фактите ясно и по този начин да спасят хората. Процесът на спасяване на хората е също и процес на самоусъвършенстване. По време на процеса на спасяване на хората ще има трудности и изпитания. Това изисква от нас непрекъснато да подобряваме себе си. Само когато успяваме добре със собственото си самоусъвършенстване, мъдростта на Фа може непрекъснато да се появява на повърхността и праведните богове в други измерения ще ни помогнат - всичко това се проявява в започнатите от нас неща и установяване на опора в обществото.

И обратното, ако човек използва човешкия метод за търсене на подкрепа сред практикуващите веднага след като срещне трудности и умишлено или неволно превърне проекти, първоначално предназначени за обикновените хора в проекти, насочени към практикуващите, тогава на повърхността той може да изглежда доста добре премислен и свещен, но в действителност това е в противоречие с отправната точка на разясняване на фактите и спасяване на хората, и то се превръща в правене на нещата в името на правене на нещата и правене на неща в името на задоволяване на себе си. От гледна точка на самоусъвършенстването това е бягане от тестовете и от изпитанията по пътя на самоусъвършенстването. Може да изглежда по-пряк път, но практикуващият не може да се подобри чрез него и може да стане дори още по-привързан. Някои от хората, които участват, не само не разбират, че трябва да се замислят и анализират грешките се, те дори ги считат за свои постижения. Те прахосват времето и енергията на практикуващите и все още си мислят, че правят добри неща. Има и някои интернет проекти, които са събрали групи от практикуващи с подобни привързаности, където те формират клики и пишат статии, за да изразят своите обикновени човешки емоции. Те представят това като разясняване на фактите и спасяване на хора, но в действителност те си влияят негативно един на друг, ласкаят се взаимно, увеличавайки своите привързаности и отдавайки се на собствените си човешки мисли.

Когато интернет страницата беше блокирана, те не само не потърсиха навътре, но и тъжни са се сбогували, изпаднали в състоянието "изпитвайки все така дълбоко съжаление" и се опитаха да мислят за всевъзможни начини да преместят кликите си в други сайтове за „повторно обединяване”. Това се е отклонило твърде далеч от основата на самоусъвършенстването и от спасяването на хората.

Всеки Дафа практикуващ съответства на собственото си космическо тяло и се е заел с мисията за спасяване на съзнателните същества в определена област. Времето за спасяване на хората е неотложно. Всяка задача и всеки проект, който правим, трябва да заеме твърда позиция в спасяване на хората и наистина да играе такава роля. Не продължавайте да се отдавате на своите собствени привързаности и човешкото мислене. Предопределената възможност няма да чака вечно. Трябва бързо да се научим как да бъдем истински отговорни за себе си, да бъдем истински отговорни за нашите съзнателни същества и отговорни за утвърждаването на Фа. Нека бързо се подобрим като едно цяло тяло и нека работим заедно в единомислие и солидно да спасим повече и повече хора.

Дафа практикуващ от Северна Америка

Пречистване

Има две причини, поради които не съм казвал нищо за тези неща през цялото време. Първата е, че исках нашите ученици самостоятелно да се самоусъвършенстват до зрялост, за да видят тези проблеми сами в процеса на самоусъвършенстване до зрялост и сами да преминат през тях. Второто е [че аз исках] да видя колко далеч ще се отклонят тези, които организират нещата. Щях да кажа нещо, само когато човешките привързаности се бяха разкрили напълно. Сега, след като сте видели проблема, ще кажа няколко думи.

Целта на някои от дейностите и проектите, по които нашите ученици работят, е да спасяват хора и да помагат на Учителя да утвърждава Фа, но отново и отново единствените хора, които това достига, са нашите собствени ученици, така че тези неща се превръщат във вътрешни. Не можем да продължаваме така. На първо място, тези усилия не могат да спасят хора и на второ, те се намесват в самоусъвършенстването на нашите ученици и в спасяването на съзнателни същества. Най-малкото тези усилия изразходват голяма част от работната сила. Дафа практикуващите трябва да помагат на Учителя да коригира Фа и вие не трябва да изразходвате нашите човешки ресурси по този начин. Ако някои от уеб сайтовете управлявани от учениците, могат да имат положителен ефект в спасяването на съзнателните същества, тогава вие трябва да продължите да ги управлявате и да го правите по здравословен начин. Ако не могат да направят това, тогава нека да не служат като намеса. Специално бих ви предложил да затворите всички уебсайтове, които привличат голям брой нови ученици, както и тези, които не са изучавали Фа дълбоко или които имат силни човешки привързаности, за да се присъединят.

Сайтове на обикновените хора, неща направени от тези, които мислят за себе си, като насърчават определени дейности от името на Дафа, както и онлайн дейности от самопровъзгласили се практикуващи нямат нищо общо с утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите. От този ден нататък Дафа практикуващите не трябва повече да участват в тях, особено в политически ориентирани дейности. Рухването на порочната ККП не е целта на самоусъвършенстването. За Дафа практикуващите крайната цел в самоусъвършенстването е да постигнат съвършенство. Ние разобличаваме преследването, за да помогнем на хората да видят злото такова, каквото е и по този начин да бъдат спасени. Разпадането на порочната ККП е предопределено от Небето и исторически неизбежно и не е нещо достойно за Дафа практикуващите да правят неща единствено за тази цел. Има няколко души сред нашите ученици, които, тъй като са повярвали в някои безсмислици на обикновените хора по-рано, когато за първи път се доближиха до Дафа, и не осъзнават, че това бяха божествени същества проверяващи умовете им, дълго са се съмнявали в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите. Толкова много години са изминали, но те все още продължават да гледат на Дафа с човешко мислене и не могат да изоставят привързаностите си към политиката, властта и печалбите, които могат да дойдат от такива неща в бъдеще. Времето ви е чакало твърде дълго. Не правете Дафа неща с нечисти човешки привързаности.

Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите е сериозно. Без значение с колко ясно съзнание може да си мислите, че сте, в действителност всички ваши трудности произтичат от това, че вашата мъдрост е замъглена от привързаността за преследване, която сте имали от по-рано. Въпреки че сте стигнали до там, където сте днес, винаги сте били обект на подигравки от божествените същества. Колко тъжно е, че сте дошли близо до Дафа, но не можете да влезете.

Нека обсъдя друг въпрос. Човешкият ум е нестабилен, така че не мислете, че обикновените хора ще имат праведни мисли. Има някои обикновени хора, които се идентифицират с принципите на Дафа, но те в действителност не са практикували самоусъвършенстване базирано на Фа. Чрез медиите те са говорили смело за Дафа практикуващите и са се противопоставяли на преследването и това е накарало някои ученици да разглеждат такива хора като изключителни и дори да ги третират като Дафа практикуващи, без да правят разлика между двете. И след това има и други, дори още по-глупави, които смятат това, което тези хора казват, за Фа. С всички тези ласкателства, тези [обикновени] хора не могат да се контролират да не станат самодоволни и забравят кои са, което след това предизвиква появата на различни видове привързаности в тях. Тогава те се осмеляват да кажат или направят всичко, дори до степен да разстроят нормалното самоусъвършенстване на Дафа практикуващите и утвърждаването на Фа. Истината е, че това явление не може да е изцяло по вина на тези обикновени хора. Тези хора – които симпатизираха на Дафа - са били погубени от някои наши ученици, които нямат праведни мисли, които са ирационални и не правят нещата базирайки се на Фа. Тъй като това, което правим, е да спасяваме съзнателни същества в голям мащаб, на хората, без значение от тяхната мисловна рамка, трябва да им се даде шанс за спасение и по този начин всякакъв вид човешките мисли ще се проявят сред нашите ученици. Знаех за всичко това още преди първоначално до предам Фа. Ключовият въпрос за вас се състои в това да изучавате Фа много. С много изучаване на Фа вие по естествен път ще имате праведни мисли и като отидете да утвърждавате Фа вие по естествен път ще правите нещата, базирайки се на Фа. И само тогава ще поемете по правилния път. Учителят не иска винаги да поемате по грешен път, а още по-малко може да понесе да вижда, че сте преследвани. Често трудностите, които понасяте, наистина са предизвикани от човешки привързаности. Когато вашите човешки привързаности са силни и не го осъзнавате, факторите на старите сили ще използват злото да ви залови и да ви изпрати в трудови лагери за преследване.

След като прочетох статията на този ученик исках да кажа няколко думи, за да ви помогна да изчистите нещата. Все още зависи от вас самите да извървите своите пътища добре отсега нататък. Когато всички сте станали зрели, ще започне следващият етап.

Ли Хонгджъ
6 август 2009


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.