Над 600 полицейски служители научават за Фалун Дафа в Мексико Сити

Повече от 600 полицейски служители участваха в практически семинар за Фалун Дафа в Мексико Сити в седмицата 18 – 22 юли 2016 г. Полицаите на Мексико сити, които имат задачата да поддържат безопасността в училищата в града научават практиката и изпълняват упражненията на Фалун Дафа. Семинарът е включен като част от летните курсове за обучение на полицейски служители.

"Много ми хареса, защото ме прави спокоен", каза служителят на реда Адриан Гарсия. "Дава ми енергия."

Според информация от Министерството за обществена безопасност на Мексико, тормозът в училищните райони е сериозен проблем и една от основните причини за самоубийствата сред младите хора.

Упражненията на Фалун Дафа не само ще помогнат на полицейските служители да се подготвят физически за изпълнението на своя дълг; принципите "Истинност, Доброта и Търпение" са невероятна възможност за тях да предадат основните човешки ценности на учениците и да предотвратят престъпленията в тези райони.

Установяването на връзката между Фалун Дафа и полицията започва с груповото събиране за изпълняване на упражненията на "Аламеда Централ" - обществен парк в центъра на Мексико Сити, където практикуващите Фалун Дафа провеждат групови упражнения и медитация, и където разказват на минувачите за 17-годишните репресии спрямо пракиката в Китай.

След като полицейски комисар вижда спокойната медитация и се запознава с принципите на Фалун Дафа "Истинност, Доброта, Търпение", той кани практикуващи да помогнат за включването на упражненията в програмата за лятна подготовка на полицейските служители в града.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.