Сексуалното желание e инструмент за унищожение на хората от старите сили (част 1)

По-рано компартията на Китай (ККП) превъзнасяше „аскетизма“, отричайки любовта, семейството и т.н. Обаче в последните десет и повече години ККП се обърна на 180 градуса от този принцип и започна да поощрява разврата. Тази противоречива политика преследва една цел. Проповядвайки аскетизъм, компартията изискваше любовта към партията да бъде по-високо от други човешки и социални ценности. А сега, поощрявайки сексуалната безнравственост, партията се опитва да отвлече народа от желанията да излиза срещу нея, тъй като нейното управление в страната се сблъсква със сериозна криза.

Сега на улицата може да се видят много обяви за лечение на сифилис и други венерически заболявания, това вече стана поредната „китайска характеристика“.
Тази нездрава вълна е обхванала също и някои ученици на Дафа, които незабележимо за себе си се потапят в бездната на сексуалните привързаности, стремително падайки надолу. Старите сили умело разполагат за тях мрежа от сладострастия, използвайки сексуалното желание за унищожение на Дафа учениците.

Как изглежда сексуалният демон в други пространства

Много ученици, които са извършили грешки по въпроса за отношенията между мъжа и жената, са подложени на нападения от зли живи същества в други пространства, които са контролирани от старите сили. Тези същества атакуват половите органи на учениците, предизвиквайки усещане за полова възбуда, усилвайки тяхната привързаност в тази област и в крайна сметка, принуждавайки ги след време да извършат нови грешки по дадения въпрос. Тези хаотични животи буквално се прилепят към тялото на учениците, удовлетворявайки тяхната похот. Аз видях как много ученици, които са извършили много грешки в отношенията между двата пола, все още не са се коригирали. На някои от тях им гният краката, цялото тяло ги сърби. Това става заради голямото количество червеи и различни животни, които се намират в тялото им в друго пространство. Тези неприятни усещания се явяват само първото предупреждение. Ако те не се коригират, то с тялото им могат се случат много по-лоши изменения.

Сексуалният демон, демонът на вината, демонът на цигарите, демонът на хазартните игри и т. н. – всички те реално съществуват. Защо много хора не могат да се избавят от лошите си навици, даже знаейки, че това е лошо? Защото това същество в тяхното тяло не иска да си отиде и е много по-силно от тях. Веднъж щом в тях се появят пагубни наклонности, несъответстващи на установените за хората норми, то тези низки духове веднага се опитват да се вселят в тяхното тяло.

За тези същества практикуващите се явяват още по-желани цели от обикновените хора. Веднъж щом у практикуващия се появи сексуално желание или злоба, нервна възбуда, завист, склонност към сън, желание да лъже и т.н. – тези духове буквално за секунда проникват в неговото тяло. Някои ученици могат да почувстват това. Духовете се проявяват във вид на втрисане, сърбеж, физическо неразположение и други видове физически дискомфорт. Когато тези низки духове се натрупат много в тялото, те могат да предизвикат сериозни проблеми на ученика. При това положение Тялото на Закона на Учителите и праведните Богове не могат да направят нищо, тъй като самият практикуващ е извикал тези духове при себе си, тъй като не е могъл да се пребори със своите човешки желания и им се отдава. Веднага щом се появи лоша мисъл, в тялото на секундата се появява такъв низък дух. Затова е важно да изчистваме своето сърце.

Що се отнася до съпрактикуващи, в които е силно сексуалното желание - старите сили могат да използват непосредствено обикновените хора, за да усилят тяхната привързаност и окончателно да ги погубят. Тези ученици могат да си помислят, че са много привлекателни, неотразими и т.н. Всичко това е фалшиво. Това зло прави така, че вие започавате да се харесвате физически на обикновените хора. Учениците трябва да бъдат нащрек и да разпознават коварството на злото, иначе, щом се отпуснете и извършите реална простъпка в това отношение, вие може да започнете да намирате извинения за себе си и в крайна сметка всичко това да доведе до направилно разбиране.

Учителят казва:

„Какво разглеждат старите сили и старата вселена като най-важното нещо? Именно страстта и сексуалната активност извън семейството. Именно това те разглеждат като най-сериозното нещо. В миналото, само ако някой нарушал тази заповед, веднага го изгонвали от храма и той повече не можел да продължи самоусъвършенстването си.

Как в настоящето гледат на това Боговете? Знаете ли какво се казва в оставените от тях предсказания? Те са предсказали, че останалите в самия край Дафа ученици ще бъдат тези, които са съхранили чистотата в това отношение. Тоест, те много сериозно се отнасят към това; затова тези, които нарушат заповед в това отношение, които постъпят лошо в тази област, тях старите сили и всички Богове на тази вселена няма да ги защитят; нещо повече, те ще ги тласкат надолу. Те знаят: „Ти, Ли Хонгджъ, няма да изоставиш своите ученици, затова ние ще направим така, че да ги изоставиш“. Затова те ще направят така, че ученици, които са допуснали грешка, отново и отново повтаряйки я и в самия край са извършили лоши дела и са тръгнали в противоположна посока - за тях те ще направят така, че цялата им глава да се напълни с еретични разбирания, за да нанесат вреда на Дафа. – „Да видим тогава ще ти бъдат ли нужни все още“. Знайте, че те постъпват именно така.
Мислите ли, че всички онези, които са се просветлили по еретичен път, действително са искали да минат на страната на злото? Всички те са имали причина.“

(Преподаване на Фа на Фа конференцията в Лос Анджелис, 2006 г.)

(следва продължение)

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.