Практикуващи Фалун Гонг от цяла България апелираха мирно в Деня за човешки права

Практикуващи Фалун Дафа от София, Пловдив, Бургас, Варна, Пазарджик, Благоевград и Пещера участваха в мирна демонстрация пред китайското посолство в София за спиране на преследването на Фалун Гонг в Китай. Поводът беше 10-ти декември – денят, в който през 1948 г. ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека, където е утвърдено и правото на хората на религиозна свобода и свобода на убежденията:
„Член 18.
Bсеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва правото да смени религията или убежденията си, както и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали.
Член 19
Bсеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.“

Според Александра Ботева (вдясно) най-важно за Фалун Гонг
практикуващите е да уверят китайските власти,
че Джън-Шан-Жен е нещо добро


Правото на свободно изразяване на религията и убежденията е записано и в Конституцията на Китай. Но от 20 юли 1999 г. до днес последователите на китайската мирна практика за самоусъвършенстване Фалун Гонг са обект на жестоко преследване от държавните институции на Китай. Репресиите преминават през незаконно задържане в лагери за принудителен труд, нелегални затвори и центрове за промиване на съзнанието до държавно организирано насилствено отнемане на органи с цел комерсиални трансплантации, на което жертва между 2000 и 2016 г. според неофициални данни са станали между милион и милион и половина китайски граждани.

След едночасовия протест пред посолството практикуващите организираха информационни събития на две от централните места в българската столица – в градинката пред Народния театър и при метростанция „Сердика“. Стотици граждани и гости на София получиха информация за принципите на Фалун Дафа Истинност-Доброта-Търпение (Джън-Шан-Жен) и как заради това, че ги следват в живота си и че правят пет медитативни упражнения, хората в Китай могат да загубят дори живота си, а на психически тормоз биват подлагани не само те, но и близките им.

Десетки се подписаха в петицията, с която се подкрепят исковете на китайските граждани пред прокуратурата в Китай инициаторът на преследването на Фалун Гонг Дзян Дзъмин да бъде подведен под отговорност за извършените срещу собствения му народ престъпления.

От инициирането й през месец юли 2015 г. до 08.12.2016 г. в тази петиция са се подписали над два милиона души, като най-много са подписалите я в 7 азиатски държави: 1,902,257. Броят на европейците подкрепили искането Дзян Дзъмин да отговаря за престъпленията си пред съда в Китай е 155,820 от 18 държави. В България през 2016 година са се подписали 5921 души, а през 2015: 1807.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.