Фалун Дафа ученици от континентален Китай за 13-ти път обмениха опит в самоусъвършенстването си

Фалун Дафа конференцията на ученици от континентален Китай се проведе онлайн за 13-ти път, от 1-ви до 8-ми ноември 2016 г. За една седмица на уебсайта Minghui.org на китайски език бяха публикувани 44 статии, като преводът им на английски и други езици продължава.

Авторите на статиите разказаха своите истории в самоусъвършенстването и споделиха своите нови разбирания, получени в процеса на изучаване на Фа.

Практикуващи извън Китай разказаха как тези статии са ги вдъхновили да бъдат по-усърдни в самоусъвършенстването, отбелязвайки, че независимо от окръжаващата среда, принципите, които трябва да се следват в усърдното самоусъвършенстване и стремеж да подобрим себе си, са еднакви за всички.

Видях къде мога да се подобря

Уан Дзиндзюй е напуснала Китай преди 14 години. Тя разказва на хората за Фалун Дафа на места с исторически забележителности. Ето нейното мнение за китайската Фа конференция:

„Прочетох всяка статия. Повече от всички моето сърце докосна статията „Учителят е велик и Законът е велик“.

По време на четенето на тази статия не можех да удържам сълзите си. Бях истински докосната от удивителната настойчивост на автора и нейното чисто сърце по отношение на спасяването на хората.

Стори ми се, че съм била достатъчно усърдна в течение на последните 14 години по отношение на спасяването на хората, откакто си тръгнах от дома. Но след като прочетох статията, видях че съм далеч назад.

Ние тук не се намираме в опасност, и нашето финансово състояние е много по-добро, отколкото на много други в Китай. Но понякога се отпусках и намирах за себе си някакви оправдания за това, например, лошо време или умора. След прочита на тази статия, аз си направих нов ежедневен график. Заедно с една практикуваща направихме количка, за да раздаваме материали на места с исторически забележителности. Ще се постараем да направим още такива колички, за да помогнем другите практикуващи“.

Да преодоляваш трудности, независимо от окръжаващата среда

Джан Юн, която е започнала да практикува през 1997 година, разказва:

„Авторите на статии идват от всички слоеве на обществото. Те твърдо се усъвършенстват при различни жизнени обстоятелства.

Практикуващите извън Китай живеем в много по-благоприятни условия, но ние можем да разберем през какво минават практикуващите в Китай, и можем да видим, че те мислят и постъпват както се чувстват. Следва да се замислим: бихме ли могли ние да направим същото в такава обстановка?

Независимо от това каква е нашата ситуация, ние сме длъжни добре да изучаваме Фа. Само тогава ще имаме праведни мисли и ще можем, използвайки мощта на Закона, да пробием през механизмите на старите сили. Практикуващите в Китай доказаха това със собствения си опит.

Длъжни сме да си сътрудничим един с друг, за да разясняваме истината на китайците. Практикуващите в Китай ни вдъхновяват за това“.

Джан Хайсин, който е започнал да практикува извън Китай, също е вдъхновен от статията „Учителят е велик и Законът е велик“, авторът на която е инвалид.

„Това ми даде огромна подкрепа – казва Джан. – По-рано и аз бях инвалид. Дафа ми даде мъжество да се променя, и благодарение на усъвършенстването в мен настъпиха много промени, както умствени, така и физически.

През последното десетилетие на самоусъвършенстване понякога си мислех, че тези изменения не са толкова големи. Тази статия ме накара да се замисля – ако не се самоусъвършенствах във Фалун Дафа, какъв би бил моя живот днес? Внезапно разбрах, че измененията, произтичащи от самоусъвършенстването, започват от най-микроскопичното ниво и постепенно достигат до повърхността. В много случаи, когато има изменение, то остава изолирано в друго пространство, и затова не можем да го видим. Това, което можем да видим в това пространство, е нашата стара част, която не е била изменена по пътя на самоусъвършенстването.

Историята на тази практикуваща ми дава повече увереност в самоусъвършенстването. Тя също ми дава някаква подсказка – как съм длъжен да гледам в себе си в търсене на моите собствени проблеми, сблъсквайки се с трудности или конфликти, и как трябва по – добре да изучавам Фа, за да подобря себе си“.

Уан Ли разказа за своето впечатление от статията „Да се научим истински да търсим в себе си“. „Много е важно да гледаме в себе си - подчертава тя. – Благодарение на тази статия осъзнах, че можеш да придобиеш милосърдие само тогава, когато се избавиш от егоизма.

Веднъж по време на изучаване на Фа почувствах, че тялото ми се разшири, сякаш стана много високо здание с многочислени стаи. Това ми напомняше на проект, над който работехме със съученици. Това е нещо като високо здание. Всеки от нас има стая, и всяка стая изпълнява своя функция. Всяка е необходима.
Ние трябва да изчистим собствената си стая за себе си и за другите.

Независимо от това, какви трудности застават на пътя ни, ние сме длъжни първо да видим, има ли у нас някаква привързаност, която, като боклук в стаята, ние сме длъжни да изхвърлим“.

Бай, който е напуснал Китай преди четири години, каза: „Всяка статия е като огледало, което отразява моите недостатъци. Например, след като прочетох статията „Съхранете сърцето си недокоснато в ситуации, изглеждащи безнадеждни“ , аз си спомних, че имах подобен опит в Китай. Но не можах да постъпя така праведно, както автора на тази статия. Основната причина беше в това, че моята вяра във Фа не беше толкова твърда, както вярата на автора. Напомних си, че съм длъжен да имам праведни мисли и да не бъда засегнат от новата среда зад граница. Само тогава аз ще мога да премина през всички трудности“.

Западна практикуваща: „Искрено трогната от споделянето на опит“

Мадалина била докосната от статията „Учителят е винаги до мен“

Тя казала: „Аз бях наистина трогната от искрения разказ на практикуваща и нейното сърце, желанието да подобри себе си. Това ми напомни как праведните мисли могат да помогнат на практикуващите да се самоусъвършенстват и да си помагат един на друг в затвора. Тя също така ни съобщава, че като самоусъвършенстващи се, ние не сме длъжни да признаваме преследването.

Според моето разбиране авторката не е била просто удовлетворена от това, че е могла да чете Закона в затвора. Тя е длъжна да не признава затварянето в затвор. Въпреки че, тя е могла да чете Закона в затвора, тя не е могла да прави другите неща, които практикуващият е длъжен да прави и е загубила напразно скъпоценно време. Това е добър урок за практикуващите.

В края на статията автора отбелязва, че практикуващата е смекчила сърцето на полицая със своето милосърдие и преодоляла гневното си отношение към полицията. Тя ни напомня да се отнасяме към всичко във всекидневния живот като към възможност да се самоусъвършенстваме и шанс, предоставен за спасяване на хората. Аз мисля, че тя наистина върви по пътя на самоусъвършенстването, планиран от Учителя и се промъква през договорките на старите сили“.

Мадалина казала, че тази статия и е помогнала да постигне по – добро разбиране за думите на Учителя “Самоусъвършенстването зависи от самия теб, а преобразуването на Гонг - от Учителя.“ („Джуан Фалун“):

„Това напомняне е много ценно. Наше задължение е да се самоусъвършенстваме добре и да следваме посоката, която Учителят ни показва. Всички чудеса, които изпитваме по пътя на самоусъвършенстването, идват от Учителя. Имам предвид, ние никога няма да се огорчаваме и да изпитваме самоувереност. Вместо това ние постоянно ще самоусъвършенстваме себе си и добре ще правим това, което сме длъжни да правим, помагайки на Учителя в спасяването на живите същества.“

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.