Моето разбиране относно оставането в човешкия свят след края на Фа-коригирането

Много Фалун Дафа практикуващи са осъзнали, че след като Фа-коригирането приключи, някои практикуващи ще останат в човешкия свят с мисията да възстановят истинската божествена култура. Разбирането ми е, че броят на тези практикуващи ще бъде много малък.

Това е въпрос, засягащ Фа-коригирането на човешкия свят, така че няма нищо общо с периода на Фа-коригирането и практикуващите не трябва да му обръщат особено внимание. В противен случай ще се превърне в привързаност.

Вярвам, че практикуващите от периода на Фа-коригирането няма да имат възможността да продължат самоусъвършенстването си в човешкия свят след като Фа-коригирането приключи, тъй като нивата ни ще бъдат определени и установени по време на Фа-коригирането. Следователно, ако не достигнем определеното ни ниво през този период, няма да имаме друг шанс да се подобрим впоследствие.

Малкият брой практикуващи, които ще останат в човешкия свят след края на Фа-коригирането е вероятно вече да знаят какво трябва да изпълнят по време на следващата фаза. Това означава, че следващата фаза скоро предстои.

Времето което имаме е ограничено, така че трябва да побързаме да достигнем определеното ни ниво и да не мислим, че ще ни бъдат предоставени други възможности за подобрение след като Фа-коригирането приключи. Това няма да се случи!

Трябва да ценим предоставената ни възможност сега и да се справим по-добре, докато все още има време. Тези, които не са се справили задоволително със спасяването на същества, трябва да побързат. Това е най-същественото.Тези, които все още имат пропуски в своя Шиншин, също трябва да се подобрят.

Трябва да се справим с всички изпитания в самоусъвършенстването и да постигнем стандарта, поставен в “Джуан Фалун” от Учителя. Ако не използваме разумно тази възможност, ще изпитаме огромно съжаление.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.