Нека всички да изучаваме Фа и да приемем Фа за учител

Благодаря, Учителю!
Благодаря, Дафа практикуващи!

Първоначално научих за Фалун Дафа преди около три години от мой приятел практикуващ. Той ми предложи да прочета "Фалун Гонг" и така и направих. След това започнах да чета "Джуан Фалун" и да правя упражненията, но не мога да кажа, че бях изключително усърден. След около 4-5 месеца прекратих самоусъвършенстването си, поради натрупана мисловна карма (доколкото разбирам). Негативните ми мисли надделяха и изоставих практиката.

Преди около четири месеца започнах да практикувам отново, но доста по-усърдно от преди. Опитвам се да чета и да правя упражненията всеки ден, ако не успея - наваксвам. По този начин за по-малко от месец се освободих от една огромна моя привързаност с лекота. Просто се изпари, заедно с други по-малки привързаности. Желанията ми за определени неща изчезнаха, все едно не са съществували. Редовното четене и всичко, свързано с Дафа, прочиства съзнанието ми от всичко нечисто и ненужно. Откривам, че колкото повече изучавам Фа и мисълта ми е във Фа, толкова по-ясно е съзнанието ми.

„ Ключовият въпрос за вас се състои в това да изучавате Фа много. С много изучаване на Фа вие по естествен път ще имате праведни мисли и като отидете да утвърждавате Фа, вие по естествен път ще правите нещата, базирайки се на Фа. И само тогава ще поемете по правилния път. Учителят не иска винаги да поемате по грешен път, а още по-малко може да понесе да вижда, че сте преследвани. Често трудностите, които понасяте, наистина са предизвикани от човешки привързаности. Когато вашите човешки привързаности са силни и не го осъзнавате, факторите на старите сили ще използват злото да ви залови и да ви изпрати в трудови лагери за преследване’’. (Коментар на Учителя към есето "Не бъдете егоистични и не привличайте демони към нас", clearharmony.net)

Нека всички да изучаваме Фа и да приемем Фа за учител. Пожелавам на всички Дафа практикуващи да правим нещата, които се очаква от нас и да спазим дадените обети. Нека сме по-прилежни и усърдни в самоусъвършенстването и разясняването на истината. Да елиминираме злото с праведни мисли и винаги в конфликт да гледаме първо към себе си, за да нямаме пропуски.
Ще се радвам да ми обърнете внимание където бъркам. Нека всепроникващите думи на Учителя ни напътстват.

“Разбира се, много Дафа практикуващи се справят много добре, макар и да са се препъвали в различна степен. Това е без значение – Учителят е видял, че някои изпитания не могат да бъдат понесени от човешките същества, така че те не се зачитат. Изправете се, когато паднете, и това е най-забележителното. Започнете отново и се справяйте добре! Стига винаги да можете да вървите по пътя си с ясно съзнание, постоянно да се усъвършенствате и да правите това, което се очаква от един Дафа практикуващ, вие сте забележителни и Учителят ще ви признае! Надявам се всеки да напрегне сили и да направи това бързо и да се справя по-добре. Предайте тези думи на Дафа практикуващите в континентален Китай. Не се „заклещвайте“ в човешки привързаности, в дребни неща и безкрайни спорове. Ситуацията постоянно се променя, така че надейте да имате толкова много човешки привързаности.’’. Из "Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2016 г."


Есето е прочетено на Шестата национална конференция за споделяне на опит в самоусъвършенстването между Фалун Дафа практикуващи, проведена на 02.04.2017 г. в Стара Загора.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.