Целият процес на самоусъвършенстване е процес на изоставяне на човешки привързаности

Поздрави, Уважаеми Учителю!
Поздрави, скъпи практикуващи!


Работя в едно от така наречените елитни средни училища на област Пазарджик - завеждам секретариата на гимназията. В непрекъснати взаимоотношения съм с педагогическия и непедагогическия персонал, ученици, родители, ръководни инстанции. Както в целия свят, енергията тук е изключително негативна – егоизъм в най-низшите му проявления, стигащи до абсурдни, бих ги нарекла без преувеличение, дори перверзни изяви във взаимоотношенията. Благодарна съм за тази среда, напълно подходяща за моето израстване и спасяване на съзнателни същества. Знам, че всички те трябва да бъдат спасени и че отговорността за това е моя. Срещу демонизацията заставам с цялата сила на практикуващ Фалун Дафа от периода на Фа-коригирането.

Тук се справям с една своя привързаност, добре прикрита под учтивост и приятна усмивка – моето отвращение от обикновените човешки същества. Каквото и да правех, както и да молех за помощ от Учителя, на много дълбоко ниво това отвращение от покварата и невежеството им продължаваше да съществува. Виждах го много ясно и знаех, че аз съм отговорна за това. Насилвах се да изпитвам състрадание, да помагам, да съм съпричастна…. Понякога успявах, по-често – не…

„Ще спасите тези, които харесвате, и няма да спасите онези, които не харесвате – тогава можете ли да спасявате съзнателни същества? “ (Из "Преподаване на Фа на Фа конференцията в Ню Йорк, 2016 г.").

- тези думи на Учителя ми разкриха много и не ми даваха покой! Изпитвах самота в тази враждебна лицемерна среда, стисках зъби, мълчах…. и продължавах. Виждах уродливите образи, потръпвах, … оставах шокирана от падението….. и продължавах. Гледах в себе си, търсех, стремях се да премина през дисхармонията – открих отвращение от собственото си невежество и загуба на невинност, дълбоко скрито под слоеве представи, модели, забрави… Много силна намеса и натиск от страна на старите сили на космоса се формираше в моето поле и обкръжение. Благодарение на усилията ми агресията и негативните прояви в заобикалящата среда намаляваха, успявах да поддържам позитивни приятелски и колегиални отношения със всички. Но знам, че трябва още старание, още усилия, по-големи крачки нагоре. Усещах помощта на Учителя в разчистване на моделите на отвращението, напътствията да бъда силна и че се справям добре и мога и още. Вътрешно се борех с всичко това около мен, но всъщност се борех със себе си. Съпротивлявах се и поставях бариери пред себе си. Унижението посрещах с усмивка, стремях се да разсея облаците. И виждах израстването. В тази толкова сложна среда успявам навреме да се справям със задълженията си, да мотивирам колеги и ученици да са точни и по-отговорни. Винаги пред мен бяха думите на Учителя да се понесе и непоносимото.

Те са тук, за да бъдат спасени, а аз – за да изпълня обетите си. Недопустимо е да се пропусне уникалният шанс да получим Дафа - втори такъв шанс няма да има.

„Някога, когато сте дошли на този свят, сте подписали пакт с мен, като сте дали обет да спасите онези съзнателни същества. Тогава сте могли да станете Дафа практикуващи и тогава сте могли да направите това. Но не сте го изпълнили. Не сте изпълнили обета си напълно и не можете да спасите онези същества, възложени на вас – онези, чието спасение сте поели и зад които са безчетни съзнателни същества, гигантски групи същества. Какво е това?! Дали е просто въпрос на неусърдно самоусъвършенстване? Това е изключително сериозно престъпление! Несравнимо голям грях!“ (Из "Преподаване на Фа на Фа конференцията в Ню Йорк, 2016 г.").

Усещам тази неотложност в ускорения ход на времето.

„Както знаете, за нас времето, с което разполагаме за самоусъвършенстване, е просто изключително кратко. Скоростта на Фа-коригирането е извънредно висока и при все това от нас се изисква в този момент от времето да изпълним мисията на Дафа практикуващите!” (Из "Преподаване на Фа на Фа – конференцията в западните щати на САЩ, 2015 г.").

Всеки един пропуск в посока към заблудата води до силен натиск и намеса от страна на старите сили – всяка нагласа извън праведните мисли е пагубна. Разяснявам истината за преследването и раздавам флаери винаги от позицията на праведните мисли, напътствана от учителя, следвайки подредбите, които той е направил за срещата ми с определен човек. Само така успявам да постигна съгласие и позитивен отговор от отсрещната страна. Отговорите варират от интерес и съгласие, минават през „Колко струва?“ и „Непременно ще погледна в сайта.“ до благодарност, че е получена информацията (което в друго ниво е благодарност за възможността за спасение и признание за успешна мисия).

„Не знаете ли, че има безброй същества, които чакат да ги спасите? Това е ваша отговорност! Това е вашето обещание!“ (Преподаване на Фа на Фа конференцията в Ню Йорк, 2016 г.).

Ще споделя следния показателен пример:

Всички служебни документи, необходими при определени случаи, се изготвят от самите ученици, които ги изтеглят от сайта на гимназията и попълнени със съответните данни се заверяват от институцията. Учениците ги получават в готов вид от секретариата. Процесът е бърз и организиран.

Наскоро бащата на един осмокласник поиска веднага на място да му бъде изготвен документ, понеже изпускал последния срок за подаването му. При обяснението от моя страна какви са правилата в училището по процедурата на издаване на документите той се държа неучтиво, почти арогантно, претенциозно, прикрит зад тъмните си очила, които невъзпитано не благоволи да свали при разговора ни. По време на целия разговор аз поддържах добронамерено сърце и доброжелателно съзнание. Отстъпих крачка назад и необвързано наблюдавах.

„Като практикуващи вие ще се изправяте пред конфликти неочаквано. Какво трябва да направите? Винаги трябва да поддържате състрадателно и добро сърце. Тогава, когато се натъкнете на проблем, ще бъдете способни да се справите добре, защото това ви дава възможност да смекчите конфронтацията. Винаги трябва да сте доброжелателни и любезни с другите и да ги зачитате, когато правите нещо. Когато и да се натъкнете на проблем, най-напред трябва да прецените дали другите ще могат да го понесат и дали ще нарани някого. Постъпвайки по този начин, няма да има никакви проблеми. Следователно в самоусъвършенстването трябва да следвате все по-висок стандарт.“ („Джуан Фалун“ – лекция четвърта, "Повишаване на Шиншин").

Обясних, че правилата са за всички и все пак, за да не изпусне срока, ще издадем документа по изключение, но ще трябва доста да почака пред кабинета на директора за подпис, защото има важно посещение точно в този момент, което не може да бъде прекъснато. Поканих го учтиво да изчака. Последва още ледено мълчание и ….. шумно изпускане на въздух, заплашващо с предстояща експлозия.

Чакането продължи повече от 30-40 минути, през които аз преценявах как да отида и да му разкажа за Фалун Гонг и преследването, като същевременно си вършех текущите задължения. Претеглях всички „за„ и „против“, не спрях да изпращам праведни мисли, усещах присъствието и подкрепата на Учителя и бях съвършено наясно, че този човек ще бъде спасен.
Вратата се отвори, той влезе победоносно с подписан документ и широка добронамерена усмивка. Застана учтиво пред мен / без тъмните очила/ и каза: "Благодаря Ви! Докато чаках, аз разбрах какво е търпение, Вие ме научихте на търпение, госпожо."
Ключовата дума беше ТЪРПЕНИЕ. На едно друго ниво аз бях изпълнила обета си към него и това стана с помощта на Учителя в съвършен синхрон!

Мъжът стисна десницата ми: „ Благодаря Ви и извинявайте! Разбрах всичко.“ Той не благодареше само за документа, всъщност признателността му за документа беше на последно място. Тръгна си преобразуван, като не спираше да се усмихва и да благодари – за него се беше затворила една врата и отворила друга.

В първия миг останах смаяна от обрата и от начина, по който се трансформира ситуацията, в следващия - погледнах навътре в мен и открих освободената от мен привързаност и изявената жертвоготовност при спасяването на съзнателните същества. Отправих гореща благодарност към Учителя. Видях как преминах на по-високо ниво.

Друга привързаност, с която все още се справям, е желанието за сън. Точно когато осъзнах това, открих, че и други практикуващи са имали тази привързаност, което много ми помогна. Съвпадението отново ми показа съвършените подреди на Учителя за мен и по принцип за всички практикуващи. Вярвах в него и в Закона, нямах съмнения. Погледнах в себе си и видях, че сънят за мен е бягство, търсене на псевдоспасение, т. е. прикрит страх и болка. С праведни мисли започнах да излизам от този модел, от заблудата за нещо „добро“ и „важно“ за мен. Преориентирах се и знам, че като практикуващ не ми е необходим дълъг сън. Често точно по този пункт ме атакуват старите сили, имплантирайки в мен модел, че ми се спи, че не се справям, ако не съм се наспала повече часове и се стремят да ме отклонят, карайки ме да се държа като обикновен човек.

„Онези, които са пряко замесени и играят отрицателна роля, не възнамеряват да ви позволят да се самоусъвършенствате. Всеки случай на човешко мислене по време на тест, всеки случай на недостатъчни праведни мисли и всяка привързаност, която има самоусъвършенстващият се, ще бъдат използвани от тях като извинение да ви завлекат надолу и да ви изкарат от редиците на самоусъвършенстващите се Дафа практикуващи. В резултат на това нашият път на самоусъвършенстване е изпълнен с много изпитания, изпълнен е с много опасности.“ (Из "Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати на САЩ, 2015 г.").

Веднага откривам намесата им и твърдо заявявам, че съм Фалун Дафа практикуваща и не ми е необходим продължителен сън, отричам ги и се обръща за подкрепа към Учителя.
С отстраняването на всяка привързаност все повече олеквам. Така олекотена по-добре върша работата по спасяване на съзнателните същества, защото от чистото и отдадено сърце можеш да докоснеш друго сърце. Можеш да си състрадателен и открит и да достигнеш до другия.

Старите сили ме атакуват и чрез опити да смесят практиката ми с други системи и методи. Когато усещам напрежение, често това е свързано именно с този вид намеса. Отново гледам в себе си – каква привързаност е това? Съмнения, недостатъчно изучаване на Закона, заблуди. Мога да разтворя такива въздействия до определено ниво и неотлъчно Учителят ме закриля и помага, поемайки основната тежест.

Тестът на живота и смъртта при мен протече със силен световъртеж и натиск в главата, позиви за повръщане, невъзможност да се движа нормално поради загуба на равновесие и залитане. В момента на случването не се изплаших, заявих, че съм Дафа практикуваща и че всичко е за моето израстване, за да спасявам съзнателни същества. Чувствах се толкова зле, че бях готова да умра физически, но не и да предам Закона и в нито един миг не се отрекох. Даже не можех да мисля – това засилваше повдигането и световъртежа. А имах да си свърша служебните задължения. От едно дълбоко ниво знаех, че ще успея, за да приключа успешно работния ден и да си направя упражненията, когато се прибера. В съзнанието ми се формира една-единствена мисъл – да успея с упражненията и медитацията. Успях. Просто ги направих. След това си легнах още в 19.30 ч. и спах до сутринта. На другия ден сякаш нищо не се беше случило.

В рамките на около четири седмици този тест ме връхлиташе с различна сила. Справях се. В един от случаите спешно подготвях документи и не можех да си позволя да се отпусна – пръстите ми се движеха по клавиатурата и погледът ми следеше монитора напълно автоматично. Документите бяха готови и изпратени, а аз недоумявах как го бях направила, щом всяко леко движение на главата ми засилваше пристъпите. Бях прегърнала Закона, не се отказах и за миг. Всичко премина.

Независимо, че съм практикуваща Фалун Дафа и стриктно спазвам принципа на придържане само към един метод на самоусъвършенстване, понякога се промъкваше идеята, че съм предала Исус и знам, че ми се внушаваше от старите сили, за да ме объркат и унищожат, защото те знаят за моята дълбока признателност към Него. Възползваха се от това и ме отклоняваха от Пътя много фино и коварно – в съзнанието ми заложиха идеята да правя паралели между Исус и Учителя и да си мисля, че се припокриват. Терзаех се много. С цялото си сърце бях отдадена на Дафа, а те ме караха да се чувствам виновна. От лекцията във Франкфурт през 1998 г. / и от други лекции / разбрах отношението на Учителя към Исус:

“Исус е изключителен Бог. Не само аз казвам това – всички Богове на Небето го смятат за такъв. За да спаси хората, той е бил разпънат на кръст от хората – мислили ли сте някога какво означава това? И въпреки това християнството приема кръста за символ на Бога, за знак на Небесното царство и за символ на Христа. Това е най-голямото неуважение към Боговете. Това е дело на самия човек и определено не е това, което Боговете са казали на хората да правят. Тъй като кръстът се поставя на гробовете, той наистина е символ на смъртта, а не на Бога. Всички Богове във Вселената осъждат хората за това. Нещо повече, християнството използва образа на Исус, страдащ на кръста, като свой символ. Това е нещо, което Боговете не могат да толерират – те абсолютно не могат да го толерират! Но хората все още го правят. От стотици години хората правят спрямо Боговете непочтителни неща като това.”

“Исус има много прекрасни образи. Той е извършил множество чудеса сред обикновените хора. И при все това, вместо да вземете неговите великолепни и величествени образи като символи, вие сте взели разпятието за символ. Уважавате ли този Бог или го мразите – искате ли той да бъде разпнат завинаги? Хора, вие не знаете какво правите вие, хората.“ (Из "Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Европа през 1998 г.").

Да, това не беше моя привързаност и измяна, а те ме караха да мисля така, което ми показа друга моя привързаност – страха от привързаност. И действам по познатия алгоритъм: гледам в себе си - откривам страха от унищожението и неизпълнение на обетите. Старая се да ги трансформирам в състрадание, за да мога да се справям успешно.

Благодаря за истините, към които ме насочваше Учителя с безкрайната си доброта и велико търпение, докато работих по есето, за да изложа обективно и ясно фактологията от нивото на моето самоусъвършенстване в този момент.

Есето е прочетено на Шестата национална конференция за споделяне на опит в самоусъвършенстването между Фалун Дафа практикуващи, проведена на 02.04.2017 г. в Стара Загора.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.