Подсилване на изпращането на праведни мисли

(Minghui.org)
Фа-коригирането е към своя край, ситуацията в човешкото общество отразява цялостния прогрес на Фа коригирането във вселената и злите същества вече са изчистени, останали са малко. Въпреки това дори само малкото останали зли същества ще продължават да правят всичко възможно да се намесват в спасяването на хората.

Има предложение всички Дафа практикуващи да подсилят своето изпращане на праведни мисли. Истински да постигнат изпращане на чисти, силни праведни мисли в четирите определени часа, да изчистят себе си и да разрушат последните фактори, които могат да бъдат използвани от старите сили, включително тъмните раболепни слуги, прогнилите демони и комунистическия зъл призрак. В последната фаза на Фа коригирането бързо подобрете себе си и спасете повече съзнателни същества.

Дафа асоциация
26 юли 2016 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.