Съобщение относно заявленията за кандидатстване в музикалната програма на Академията за изкуства „Фейтиен“ и Музикалния отдел в колеж „Фейтиен“

11 януари 2017 г.
(Minghui.org)

Музикалната програма на Академията за изкуства „Фей Tиен“ и музикалният отдел на колежа „Фей Tиен“ приемат заявления за кандидатстване.

Кандидатите трябва да са студенти по музика, Фалун Гонг практикуващи или от семейства на практикуващи, последвани от тези с потенциал да станат Фалун Гонг практикуващи. Всички студенти трябва да са физически здрави.

Изисквания:

Възрастови изисквания: минимум 15 години или 13 – 14 години за тези, които имат изключително добра квалификация.

Професионални изисквания:

Музикална програма: музикални умения минимум на ниво подготвително за консерватория.

Музикален отдел: музикални умения минимум на ниво подготвително за колеж.

Инструменти:

Ние търсим опитни изпълнители на следните инструменти: цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, арфа, обой, фагот, тромпет, френски рог, тромбон и бас тромбон.

Документи за кандидатстване:

1. Всеки кандидат трябва да представи обобщено резюме, професионално резюме, личен и семеен култивационен опит.

Обобщеното резюме трябва да включва име на кандидата, пол, възраст, рождена дата, място на раждане, ръст, тегло, домашен адрес, електронна поща и телефон за контакт.

2. Актуална снимка (от последния месец) в анфас и в цял ръст.

3. Скорошно видео прослушване. Ако има трудности при качването на видео файла кандидатите могат да се свържат с редакционния съвет на Минхуей.

4. Всички необходими материали трябва да бъдат подадени заедно, за да се приеме, че заявлението е официално представено. Класираните кандидати в повечето случаи ще бъдат уведомени в рамките на три седмици от подаване на документите.

Ако кандидатът не е преминал предварителното разглеждане, не е представил необходимите документи, има липсващи или фалшиви документи или такива, които не са в обхвата на уведомлението за кандидатстване, той няма да получи индивидуален отговор.

5. На класираните кандидати ще бъде насрочено прослушване от Академията за изкуства „Фей Тиeн“ и Колежа „Фей Тиeн“.

За контакт:
Телефонен номер: +1 845-551-7104
Електронна поща за заявления извън Китай:
admission@feitianacademy.org
Електронна поща за заявления от Китай:
feitian@minghui.org
Академията за изкуства „Фей Тиeн“ и Колежа „Фей Тиeн“

10 януари 2017 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.