Съобщение относно подаването на молби на ученици за танцувалната програма на Академията по изкуствата "Фейтиен"

(Minghui.org)
Танцувалната програма на Академията на изкуствата "Фейтиен" обявява, че започва да приема заявления на нови ученици. Кандидатите трябва да са Фалун Дафа практикуващи или да са от семейство на практикуващи. Желаещи, които планират да станат Фалун Дафа практикуващи също ще бъдат взети под внимание.

Изисквания:

Кандидати момчета: възраст 13-15 години, височина минимум 5 фута и 9 инча (1,76 м).
Кандидати момичета: възраст 12-14 години, височина минимум 5 фута и 5 инча (1,66 м).
Краката на кандидатстващите момчета и момичета трябва да са по-дълги от горната част на тялото им с поне 10 см. Всички желаещи трябва да са в добро здравословно състояние.

Материали за молбата за кандидатстване:

1. Всеки кандидат трябва да представи автобиография, професионален опити личен или семеен култивационен опит. Автобиографията трябва да включва името на кандидата, неговите пол, дата на раждане, място на раждане,височина, тегло, домашен адрес, имейл адрес и телефонен номер.

2. Кандидатите трябва да представят информация за родителите си, включваща тяхната височина, място на раждане и култивационен опит.

3. Актуални снимки:
Снимките трябва да са направени преди не повече от един месец и трябва да включват:
- Снимка отпред в цял ръст в изправена позиция
- Снимка отстрани в цял ръст в изправена позиция
- Снимка в гръб в цял ръст в изправена позиция
- Изпълнение на шпагат
- Изпълнение на мост

Кандидатите трябва да са облечени с облекло за танци или гимнастика и фотографът трябва да направи снимките клекнал, за да представи точно физическите данни на кандидата.

4. Всички изискани материали трябва да бъдат подадени заедно за да бъде счетена молбата за официално приета. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в триседмичен срок от приемането на техните молби.

5. Ако кандидатът не е преминал предварителната селекция, или не е подал молбата си според изискванията, или някои от материалите липсват или са фалшифицирани, или не са включени в обявата за кандидатстване, той или тя няма да получат индивидуален отговор.

6. Кандидатите могат да подават молби онлайн и базираната в Ню Йорк Академия на Изкуствата "Фейтиен" ще уреди прослушване на одобрените кандидати.

Контакти:
Телефон: +1 845-551-7104
Имейл за кандидати извън Китай:
admission@feitianacademy.org
Имейл за кандидати от континентален Китай:
feitian@minghui.org
Академия на изкуствата "Фей Тиен"

10 януари 2017

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.