Съобщение относно осъждането на Дзян Дзъмин

(Minghui.org)
Относно практикуващи, участващи в докладване на престъпленията на Дзян Дзъмин, чиято идентичност никога не е била излагана - не включвайте своите лични данни. Можете да използвате псевдоним. Практикуващи, които са били пряко преследвани в континентален Китай, могат да подадет съдебен иск, като използват истинското си име. Непрактикуващите също могат да направят това с истинските си имена.

Редакционен екип на Минхуей
7 септември 2015 г.Надявам се, че всеки ще направи написаното по-горе.

Учителят
7 септември 2015 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.