Подобряване чрез разясняване на истината в Европейския парламент

Поздрави, уважаеми Учителю!
Поздрави, съпрактикуващи!

Беше лятото на 2016 година. Получихме известие от европейски практикуващи, че остава само една седмица, за да се повиши осведомеността на членовете на Европейския парламент (ЕП) и да бъдат поканени да подпишат Писмена декларация номер 48). Обмисляхме го около ден и решихме и аз да отида на място и да взема участие в този проект. Вечерта преди да закупя самолетните билети, получихме известие, че един опитен практикуващ, който вече е участвал в екипа за тази дейност, ще се включи, за да ми помогне да изпълня мисията.

Няколко седмици преди това изпитах сериозни атаки от демона на похотта и изглежда привързаността ми се засили. Когато се събудих сутринта на 12-ти юли, почуствах, че привързаността ми е намаляла значително. Моето разбиране е, че Учителят я е пречистил за мен, за да бъда по-ефективен.

Планът ми беше след пристигането си да отида до хостела и да се преоблека, но координаторът ми каза да не губя време и директно да се отправя към сградата на Европейския парламент. Почувствах известен дискомфорт, но го направих. Не знаех кой автобус да хвана и малко се поскитах, но след известно време ме насочиха към точния автобус.

Тогава започнаха да се случват чудеса. За първи път бях в Брюксел и не знаех на коя спирка да сляза и как да намеря другите практикуващи. След няколко спирки видях познато лице да се качва в автобуса и когато погледите ни се засякоха, тя също ме разпозна. Беше една от малкото практикуващи, с които се бях срещал в Брюксел. Набързо ми разясни ситуацията и ме насочи какво да правя. Оттам нататък всичко продължи гладко. Получих достъп до парламента и се запознах с човека, когото трябваше да срещна.

Цитат: Знаете ли всички какво е „водещо общество“? Това се отнася до елитната част от обществото – тези от средната класа и нагоре. Тези хора са добре образовани, цивилизовани и от висок калибър, и формират устоите на цивилизацията на обществото. С тези хора не можете да действате както с група учащи се или с работещата класа, където няма значение, ако сте малко небрежни, можете да кажете каквото и да било и поведението ви може да е малко недодялано. Това няма да сработи за хората във водещото общество, спрямо които трябва да имате добри маниери, да говорите умерено и да бъдете цивилизовани в обноските си."(Преподаване на Фа на Фа конференцията в Ню Йорк, 2016 г.)

Тъй като другият практикуващ беше опитен и знаеше как да действа, първо се срещнахме с членове на ЕП на държави без практикуващи и през по-голямата част от времето говореше той, докато аз слушах и изпращах праведни мисли. Помощниците на членовете на ЕП в първия кабинет, който посетихме, бяха много позитивно настроени. Те бяха изумени и възхитиха от нашата кампания. Споменаха, че всичко е направено много професионално и бяха впечатлени от куража на практикуващите, които през целия ден изпълняваха упражненията пред сградата на парламента.

Докато посещавахме кабинета на друг член на ЕП, прочетох имената на стената и изглеждаше, че една от помощниците на този член на ЕП е българин, както и аз. В началото беше неутрална, но след като другия практикуващ и представи фактите от новия доклад относно отнемането на органи, започна да се „пропуква”. Споменах й че най-вероятно сме от една националност и поговорихме за малко. Когато си тръгвахме, тя отбеляза: „Радвам се че мой сънародник работи по този въпрос”.

След това беше мой ред да поема водещата роля и да посетим българските членове на ЕП. Един практикуващ от Китай се присъедини към екипа ни. Бях подготвен с информационни материали, но и малко притеснен и резултатите от първия офис, който посетихме, не бяха много добри. Другите практикуващи ме посъветваха да запиша какво се беше случило, за да може да го предадем на координаторите по-късно, но аз си помислих: „Ще го запомня, няма смисъл да го записвам”. В следващия кабинет бях в по-добро състояние и с повече праведни мисли. След това посетихме още 3-4 офиса и осъзнах, че другите практикуващи се оказаха прави относно записването на ситуацията, защото да се забрави случилото се беше лесно. Мисля, че сформирахме добър екип – и тримата бяхме на различна възраст и от различна националност и така разяснявахме истината от различни гледни точки. Вечерта изучавахме Фа и споделяхме.

Втория ден обиколихме всички членове на ЕП от България и благодарихме на тези, които вече бяха подписали ПД48. Някои от тях вече бяха запознати с Фалун Дафа и това показва колко е важно предходното разясняване на фактите от практикуващите. Един от членовете на ЕП ни оказа голяма подкрепа – веднага се свърза със свой колега по телефона, за да го подкани да подпише декларацията. Този ден времето беше необичайно за лятото – духаше силен вятър, валеше и температурата беше около 15 градуса. Докато вървяхме по коридорите на парламента, забелязахме практикуващите да изпълняват упражненията в тези сурови условия. Усетих праведната и състрадателна енергия, която излъчваха. Очите ми се насълзиха. Членовете на ЕП и помощниците им също забелязаха практикуващите отвън, като някои се спираха да ги погледат.

На обяд практикуващата от Китай ме попита дали съм забелязал някоя нейна привързаност. Споделих й нещо, което бях усетил, и тя също ми обърна внимание как мога да се подобря. Споделяхме от сърце и никой от нас не се подразни. По време на една почивка другият практикуващ каза: „Трябва да се култивирам и да отстраня привързаността си разпаленост”. Отново ми се насълзиха очите. Идващото от думите им състрадание беше огромно. Вечерта отново изучавахме Фа и споделяхме. Този път беше ред на практикуващите, които правеха упражненията пред парламента, да споделят впечатленията си. Повечето от тях бяха китайци и споделиха сцени, които са видели с Небесното си око. Някои споменаха, че въпреки студа и дъжда са усещали топлина и уют отвътре, сякаш са били в друго измерение. Имах желание да споделя, но не го направих. Докато другите споделяха, долових привързаностите си и неправилните мисли, които изскачаха в ума ми. Чувствах се много добре и усещах как се подобрявам с помощта на съпрактикуващите.

Един от съквартирантите ми в хостела каза, че е бизнесмен и притежава фирма. Обмислял няколко дни дали да идва или не. Той беше западен практикуващ и участваше в правенето на груповите упражнения пред парламента. Въпреки че в тази група участваха 40-50 практикуващи, той беше решил да пътува до тук и да допринесе към проекта с праведните си мисли и енергия.

Същата вечер сподели, че по това време в офиса му са осъществили най-голямата си продажба. Според моето разбиране така му се показа, че е взел правилното решение. Всички сме едно тяло и всеки е важен за успеха ни.

Цитат: „Вие сте едно тяло, точно като Гонг на Учителя. Разбира се вие и Гонг не сте едно и също нещо. Просто давам пример. То е като моя Гонг, който прави различни неща по едно и също време.”
(Преподаване на Фа на международната Фа конференция във Вашингтон, 2001 г.)

На третия ден вече имаше достатъчно подписи, за да бъде приета декларацията. Въпреки това все още се опитвахме да говорим с останалите членове на ЕП, които още не бяха подписали, да го направят, за да бъдат спасени и да имат по-добро бъдеще. Членът на ЕП от моята националност, който ни подкрепи, ме покани да поговорим. Говорихме за преследването в дълбочина и след това поиска да научи повече за Фалун Дафа. Докато говорихме, му показах петото упражнение; след това той пожела да изпълни и първите четири.

На четвъртия ден повечето практикуващи се бяха завърнали по домовете си. Направих упражненията, закусих и се отправих към парламента, за да обядвам с двама практикуващи. По пътя срещнах мой сънародник и му разясних истината. Точно преди да стигна сградите на парламента, видях от лявата ми страна още един помощник да приближава входа. Поговорих и с нея и понеже беше заинтригувана, й подарих книгата си "Джуан Фалун".

Цитат: „Ако ви кажа, че дори всяка една ваша стъпка, докато вървите, и дори големината на крачките ви са били аранжирани, може и да не повярвате." (Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско, 2014 г.)

По време на обяда с двамата практикуващи обсъдихме някои въпроси и те ми посочиха някои мои привързаности. Също така забелязах как единият от тях запази самообладание и не притесни никого, въпреки че му се случваше нещо неприятно. Това е нещо, върху което аз трябва да работя в бъдеще.

Това пътуване и участието ми в този проект ми предоставиха чудесната възможност да натрупам опит и да идентифицирам привързаностите си, както и да се подобря в различни аспекти, докато работя за разясняването на истината и спасяването на съзнателните същества.

Благодаря, Учителю!
Благодаря, съпрактикуващи!

"Есето е написано за Световната конференция за обмяна
на опит в самоусъвършенстването на 14 май 2017 г."

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.