Латвия: Фалун Дафа на фестивала Парвента във Вентспилс

Тази година Фалун Дафа практикуващи бяха поканени да вземат участие в събитията за закриването на фестивала „Парвента“ в град Вентспилс (латвийският пристанищен град Вентспилс е разположен на двата бряга на река Вента. Част от града намираща се на единия бряг на реката се нарича Парвента (буквално – „през Вента“) – бел. прев.).
Поканата беше изпратена от Културния център на Вентспилс, тъй като през последните години Фалун Дафа се превърна в топло приветстван член и неразделна част от традиционния градски фестивал.

Заедно с останалите участници в парада, колоната от Дафа практикуващи мина по улиците на Парвента до детския парк „Фантазия“. Най-отпред на колоната практикуващите носеха голям син банер с надпис „Фалун Дафа“.

Всички участници в парада преминаха покрай сцена, на която стояха представители на Градския съвет на Вентспилс. Докато колоната от практикуващи минаваше покрай тях, председателят на Градския съвет на Вентспилс поздрави практикуващите с думите „Дълъг живот за Фалун Дафа!“ („Дълъг живот за Фалун Дафа!“ – смисълът е подобен на израза „Дълъг живот за краля!“– бел. прев.)


След това в парка всеки имаше възможност да научи за Фалун Дафа.
Практикуващите бяха разпънали шатра, където имаше работилница за правене на лотоси и демонстрация на упражненията; също така се обясняваше на хората за тази красива практика за самоусъвършенстване и за незаконното преследване в Китай, а желаещите да научат упражненията получаваха необходимите инструкции.


В работилницата за лотоси особено ентусиазирано се включиха две деца и техните родители.

Много деца бяха изключително заинтересовани от упражненията и медитацията. Имаше едно момиче, което скоро след като разбра за практиката, се върна заедно със свой приятел и помоли практикуващите да им покажат упражненията отново.Много възрастни хора, на които практикуващите обясняваха за практиката, се интересуваха от местата за групова практика във Вентспилс, искаха да научат упражненията и задаваха много и най-различни въпроси.Сред заинтересованите от Фалун Дафа имаше и един мюсюлманин. Той сподели, че не е в състояние да успокои съзнанието си и попита дали тази практика може да му помогне да се справи със стреса и тревогите. Практикуващите му казаха, че е възможно да го постигне с помощта на практиката, но че процесът е постепенен и зависи изцяло от положените от самия човек усилия. „Ние не можем да успокоим съзнанията си, докато имаме много мисли за обичайни неща, за пари или за несправедливо отношение спрямо нас. Когато започнем да се усъвършенстваме, придобиваме разбиране, че всичко в нашия живот има смисъл и нищо не се случва просто така. С течение на времето съзнанието се успокоява стъпка по стъпка и по време на медитацията можем да постигнем много комфортно състояние.“ Практикуващите разказаха и за започнатите от комунистическия режим репресии срещу практикуващи Фалун Дафа в Китай. Човекът научи, че десетки хиляди китайски граждани са несправедливо арестувани, измъчвани и дори убивани, както и факти относно незаконното отнемане на органи. Той каза, че вече знае за преследването и че китайският комунистически режим преследва и уйгурите. Изрази радостта си, че може да покаже позицията си като се подпише в петицията призоваваща Върховният народен съд и Върховната народна прокуратура на Китай да изправят пред правосъдието Дзян Дзъмин, като инициатор на това преследване.

Една от посетителките в парка, която вече знаеше за Фалун Дафа, сподели на практикуващ, че страда от депресия. След разговора си с него тя се почувства много по-добре и сърдечно му благодари. Също така изяви желание да дойде на мястото за практика. След като подписа петицията за спиране на преследването на практикуващи Фалун Дафа в Китай, тя заяви, че инициаторът на преследването (Дзян Дзъмин) е зъл човек и определено трябва да бъде изправен пред правосъдието.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.