18 години преследване: Обстановка

Дафа е приет навсякъде. Хората по света с предопределени връзки имат удоволствието да получат Фа. Те са на път към нов живот, след като оберат плодовете от огромните физически и умствени подобрения. Пробивите в нивата и измеренията са по-бързи, отколкото можем да си представим.

И все пак пътищата за самоусъвършенстване са трудни. Това се предоставя на някого, който е изпълнен с алчност и похот и е натоварен с карма. За да достигнете това несравнимо великолепно измерение, трябва да има трудности и препятствия. Това, към което се стремим, не принадлежи на този свят. Тук ние просто сме безкористни човешки същества без его.

Всъщност, един самоусъвършенстващ се приема всичко леко. Най-важното, несравнимо важно и великолепно, е да достигнете Съвършенство колкото се може по-скоро. Нищо, с което човек се сблъсква в ежедневието си, не е случайно. Изпитанията, провалите и неуспехите ни създават среда, в която да се усъвършенстваме солидно.

От деня, в който Учителят започна разпространението на Фа, по целия път имаше бури и сътресения. Те служат, за да установят великата добродетел на Дафа. Получихме Фа по време на Фа коригирането, което със сигурност ще бъде придружено от бурни и шокиращи събития. Ние приемаме всичко това като нашата среда за солидно самоусъвършенстване и като предпоставка за натрупване на велика добродетел и на издигане до по-високи сфери.

Коментатор на Минхуей: 21 юли 1999 г.
Публикувано на 21 юли 1999 г.
Актуализирано на 21 септември 2003 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.