18 години преследване: Призив към международната общност да окаже помощ на Китай за мирното разрешаване на въпроса с Фалун Гонг

Изявление относно предстоящите показни съдебни процеси в Китай

Светът наблюдава скептично как китайското правителство води показни съдебни процеси, за да осъди невинни практикуващи Фалун Гонг. На адвокатите в Китай вече е било казано да не защитават тези невинни цивилни, освен ако ако те не се съгласят с правителствената пропаганда. Също така не е позволено да има законни представители от страна на засегнатата международна общност, които да присъстват на процеса. Ясно е, че обвиненията срещу тези хора са измислени, безпочвени и, както отбелязва постоянният представител на Швейцария в ООН, са нарушение на Конституцията на КНР и на Хартата за правата на човека, която китайското правителство наскоро подписа. Надяваме се, че светът ще говори без страх, за да гарантира справедливост и спазване на международните правни стандарти, както и на правото на хората да следват своите убеждения.

Фалун Гонг е традиционна китайска чигонг практика за подобряване на здравето. Тя е и духовна практика, която насърчава следването на Истинност, Доброта, Търпение - универсални добродетели, които се извисяват над културните, расовите и националните граници. Докато Фалун Гонг добива голяма популярност и признание в световен мащаб, той е жестоко преследван в Китай, защото броят на практикуващите Фалун Гонг надвишава броя на членовете на цялата комунистическа партия и тъй като много от самите членове на партията също практикуват Фалун Гонг.

Фалун Гонг е аполитичен и не е против правителството. Подобно на Тайдзи, той се състои от популярни упражнения, които подобряват здравословното и духовното състояние на хората. Ако китайското правителство беше разгледало по-отблизо позитивния характер на тези упражнения, то нямаше да малтретира гражданите си по този начин. Всички дейности на Фалун Гонг са отворени за обществеността и ние сме винаги готови да помогнем на китайското правителство да получи обективно разбиране за практиката. Ние настояваме китайското правителство да разреши мирно този въпрос чрез пряк диалог и да прекрати тази политика на потискане, тъй като никой не желае да види как правителството губи доверието и подкрепата на 100 милиона от собствените си граждани.

Ние не одобряваме това, че китайските държавни медии провеждат клеветническа национална кампания срещу Фалун Гонг, използвайки измислена информация. Искаме китайското правителство незабавно да освободи всички арестувани Фалун Гонг практикуващи и да отмени заповедта за арест на г-н Ли Хонджъ, основател на Фалун Гонг.

На китайския народ трябва да се разреши да упражнява правото си на свобода на вярата, свобода на събиранията и свобода на словото, които са ясно заявени в Конституцията на КНР. Да се изправят пред съда практикуващите Фалун Гонг, защото се опитват да упражнят тези дадени им права би било подигравка с Конституцията, според която би трябвало да се управлява страната. В интерес на държавата, правителството и народа е да се зачита правото на всеки човек на тези основни свободи. Ние все още се надяваме, че с помощта на съдействието и подкрепата на международната общност този въпрос може да бъде разрешен мирно чрез пряк диалог с китайското правителство.


25 август 1999 г.

Линк към оригиналната статия на английски език:
http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.