По важни въпроси практикуващите трябва да обръщат внимание какво е написано на "Минхуей"

(minghui.org)

Откакто думите на Майстор Ли: „по важни въпроси, практикуващите трябва да гледат позицията на "Минхуей" се разпространиха сред практикуващите по света, бюлетинът на Фалун Дафа получи няколко писма с искания за справки от практикуващи от континентален Китай. В отговор на въпросите на някои практикуващи относно начина, по който да третират "Минхуей" и статиите, публикувани на "Минхуей", съветът на изданието представя следната важна информация:

1. След 25 април 1999 г. асистентските центрове и местата за правене на упражнения в континентален Китай са понесли големи щети по време на безнравствените атаки от злите сили. Уебсайтът "Минхуей" беше създаден при тези обстоятелства. От създаването си преди една година „Минхуей” пое отговорностите да свързва Дафа практикуващите по света, да разпространява информация за Дафа и да служи като място за обмен на мисли и разбирания между практикуващите. Въпреки че повечето статии, публикувани на „Минхуей”, са разбиранията на отделни практикуващи, съществува група практикуващи, които отговарят за внимателното и подробно коригиране, редактиране и одобрение на текстовете.

2. От създаването си, „Минхуей” е подкрепян, защитаван и се ползва с доверието на практикуващите по целия свят. Следователно и китайското правителство прибягва до всякакви средства, за да унищожи „Минхуей”. Докато напълно проследява, контролира и блокира достъпа до интернет на „Минхуей” в континентален Китай, китайското правителство пряко и безотговорно хакна уебсайта многократно. Китайското правителство също така инструктира шпиони да разпространяват слухове, за да предизвикват хаос след читателите на „Минхуей” и да се намесват в разпространението на важна информация за Дафа. Въпреки това с напътсвията на Дафа практикуващите по цял свят и най-вече практикуващите в Северна Америка и континентален Китай пробиха през всички видове блокади и преодоляха различни трудности и препятствия при тези тежки обстоятелства. Следователно, „Минхуей” успя да се развие стабилно и солидно и се превърна в надежден източник на информация за Фалун Дафа за практикуващите и обществото.

3. На 19 януари 2000 г. Майстор Ли публикува снимка на „Минхуей”, озаглавена: „Майстор Ли тихо наблюдава света от планините, след напускането си на Ню Йорк след 20 юли 1999 г.”. Това беше първият път, при който Майстор Ли показа своето отношение към „Минхуей” на всички практикуващи. Оттогава насам всички нови статии на Майстор Ли бяха публикувани първо на minghui.org.

4. На 15 юни 2000 г. „Минхуей” беше инструктиран да публикува предизвестие за предстоящата нова статия. В съобщението за първи път бяха ясно обявени думите на Майстор Ли:

„Не е така, че „Минхуей” не прави грешки, но по важни въпроси практикуващите трябва да гледат позицията на „Минхуей”. Целта на публикуването на моята снимка и на статията „Знаещото сърце” на „Минхуей” беше да се изгради надежден уебсайт за практикуващите.”

В момента всички уебсайтове на Дафа, особено „Минхуей”, продължават да изпълняват важните си исторически отговорности. Понастоящем съществува специален космически феномен, поради който за всеки практикуващ намиращ се както във, така и извън Китай, „разясняването на истината на хората по света” се е превърнало в най-важната задача за „подпомагането на Учителя в човешкия свят”. Сега е и тържественият исторически момент, в който всички истински практикуващи се култивират „към Съвършенство”. Следователно, в сегашната сложна и трудна среда е наложително и неотложно всички практикуващи да са добре запознати с материалите публикувани на „Минхуей” и да ги разпространяват широко.

14 юли 2000 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.