18 години преследване: Нашият състрадателен и многоуважаван Учител

(Minghui.org)

През 2000 година всички по света се успокоиха, че преодоляхме много кризи и влязохме в друга епоха. От всички хора по света кой е способен да разбере защо човешките същества са толкова щастливи? Колко пророци са загубили харизмата си? И все пак нашият Учител е този, който даде възможност на човечеството да има тази надежда за оцеляване и понася кармата, натрупана от деградирането на човечеството в хода на историята.

От юли 1999 г., възползвайки се от времевия период, когато Дафа се разпространява в човешкия свят, злите същества във Вселената контролират онези животи в трите сфери, които са на път да бъдат елиминирани, и най-вече утайката на човечеството, за да причинят вреди на Дафа и на Дафа практикуващите. Разглеждайки проявлението й на човешкото ниво, Китайската комунистическа партия е тази, която нанася вреда на Дафа чрез действия от страна на правителството, като мобилизиране на полиция, военни части, радиостанции, телевизии, дипломацията и тайните агенти, за да разпространява разрушителната си сила надлъж и нашир.
В действителност това са онези зли същества във Вселената, които по същото време, в което използваха утайката на човечеството, за да нанасят щети, също така изтласкваха към практикуващите кармата, която самите те са създали, като увреждаха Фа, както и елементите, съставени от зли фактори. Изправен пред тази зла и опасна ситуация, Учителят събра цялата тази карма и огромните физически елементи, съставени от зли фактори. Той използва собственото си тяло, за да ги понесе и в същото време да унищожи тези огромни зли елементи. Тъй като тези зли същества бяха събрали толкова огромно количество карма и зли елементи, на Учителят му отне девет месеца, за да ги унищожи, използвайки мощната си енергия. Но тъй като злите елементи и кармата бяха толкова огромни, те причиниха сериозни щети на тялото на Учителя. Косата на Учителя посивя: това е нещо, което можем да видим. Що се отнася до останалите вреди, които бяха нанесени на тялото на Учителя, той самият не ги споменава от тревога, че това ще накара неговите ученици да изпитват омраза към злите същества и съответно ще засегне самоусъвършенстването им. Учителят е толкова състрадателен и почитан – по време на Фа коригирането той прави всичко за съзнателните същества.

Драги съпрактикуващи, нека напредваме усърдно и смело. Нека ценим многото възможности, които Учителят, чрез огромната си саможертва, създаде за нас, за да напредваме към постигането на Съвършенство!

Човечеството трябва да цени това. Това, че човечеството оцеля до 2000 г. не е, за да може то да просперира, а още по-малко, за да позволи на човечеството да продължи да създава карма заради собствените си егоистични интереси.


17 юли 2000 г.Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.