18 години преследване: Съобщение до чуждестранните практикуващи от редакторите на „Минхуей”

Още от създаването на уебсайта „Минхуей” всеки път, когато навлезем в критичен перод от историята, сайтът бива злонамерено атакуван. Такъв беше и случаят на 20 юли. Въпреки че всяка атака носи още един цикъл на култивационни изпитания и подобрения за всички, тя също така безспорно създава много неудобства по отношение на информационния поток за читателите, на онези практикуващи, които предоставят статии, и на тези, които работят за „Минхуей”.

За да се справим по-добре с тази намеса, ние искрено се надяваме, че онези чуждестранни практикуващи, които имат условията за това, ще се координират с нас, следвайки следните стъпки:

1. Създадохме нова редакционна електронна поща, която е достъпна за широката публика. Преди да бъде възстановена електронната поща eng_editor@minghui.ca , моля, изпращайте статиите си на новата поща, за да можем да поддържаме връзка.

Новосъздадената редакционна електронна поща на английския ”Минхуей” е: eng-article@minghui.org .

2. В случай, че и двете редакционни електронни пощи (eng_editor@minghui.ca и eng-article@minghui.org) не работят, моля, изпращайте статиите си на различните местни Дафа Асоциации и помолете отговорните лица на съответната Дафа Асоциация да ги предоставят на редакторите на „Минхуей” от ваше име.

3. За да се приспособят в случай на изненадваща атака, читателите се насърчават да си запишат адресите на уебсайта „Минхуей”, както и на неговите сайтове близнаци, така че те да могат да бъдат заменени и използвани в случай на срив.

Уебсайтовете на „Минхуей”, които са обявени досега са:

minghui.ca English: minghui.ca/eng.html (главен сайт);
minghui.org minghui.org/eng.html (сайт близнак);
minghui.cc minghui.cc/eng.html (сайт близнак); и
minghui.org/index_b5.html (сайт близнак с традиционни китайски символи)

4. Създайте свои собствени сигурни и надеждни списъци с имейл адреси. Периодично компресирайте есета и документи от „Минхуей” в „Zip – файлове” и ги изпращайте до многото читатели в Китай и други региони, където за тях не е удобно да влизат в уебсайта „Минхуей”.

Благодарим ви за съдействието!


25 юли 2000 г.

http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.