18 години преследване: Напредвайте към Съвършенство чрез култивация в периода на Фа коригирането

Култивацията в периода на Фа (закона и принципите на Вселената) коригирането се отнася до самоусъвършенстването в Дафа по време на процеса, при който Фа коригира Небето и Земята. Култивационната практика по време на Фа коригирането не е като обикновените култивационни практики. Процесът на самоусъвършенстване в периода на Фа коригирането означава да се слееш с Фа коригирането и по този начин, само заради това, човек може да се превърне в истинска частица от Дафа на Вселената, след като завърши самоусъвършенстването си. Обикновената култивационна практика, от друга страна, е практика за усъвършенстване на човешки същества и няма нищо общо с Фа коригирането (т.е. Фа коригирането на Небето и Земята). Да се родиш в специален исторически момент, в който цялата Вселена бива коригирана от Фа и да имаш щастието да получиш лично спасение от нашия благороден Учител - това е възможност, която е толкова ценна, че дори изразът „случва се едва веднъж на всеки десет хиляди години” не е достатъчен за да я опише. Освен това, само вземайки участие в този процес на Фа коригирането човек може да се усъвършемства и да се слее с Фа, в противен случай той няма да има нищо общо със самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането и тогава това не може да се счита за постигане на Съвършенство, постигнато чрез самоусъвършенстване в периода на Фа коригирането.

Всъщност по време на този специален исторически период, когато цялата Вселена преминава през Фа коригиране, всичко във Вселената е тясно свързано с Фа коригирането. Дафа пресъздава Небето и Земята и всичко във Вселената трябва да бъде пренаредено в рамките на Дафа. Така че няма нищо съществуващо, което да е отделено от Фа коригирането на Вселената. За онези от нас, които имат късмета да получат Фа по време на Фа коригирането на Вселената, така наречената обикновена култивационна практика, която хората си представят, не съществува. Ако искате истински да се усъвършенствате, тогава трябва да практикувате култивация в съответствие с изискванията на Фа коригирането. Възможностите за практикуване на култивация в периода на Фа коригирането съществуват, преди Фа коригирането да завърши. Запазването на Фа и оказването на помощ на Учителя са свещени задължения на всеки ученик, практикуващ култивация в периода на Фа коригирането.

От 20 юли 1999 г. във Вселената се разиграва спираща дъха борба между доброто и злото. Но нито една зла сила, която се противопоставя на Фа коригирането, не може да успее, изправена пред фундаменталния Дафа на Вселената. „ Дафа вече е довел до Съвършенство всичко в космоса.” [„Към Съвършенство”]. Въпреки че незначителен брой жалки хора все още вършат зло, онези най-зли същества, които са на високите нива на космическото тяло, вече са напълно елиминирани в процеса на коригирането на космоса от Фа. Злодеите, които са на най-повърхностното ниво – това на човечеството, скоро ще трябва да платят за всичките си грехове.” [„Елиминирайте последната си привързаност”].

„В този процес, за да позволите на дори повече хора с предопределени връзки да са способни да разпознаят собствените си основни привързаности и да напредват към Съвършенство, Учителят продължи да чака, продължи да отлага времето, когато това ще приключи и продължи да работи усилено и да поняася трудности заради нас. Истинските ученици, които реално простъпиха напред, за да помогнат на Учителя да защити Фа също платиха огромна цена при извънредно трудни обстоятелства и „положиха здрава като скала основа за Дафа в този свят и разкриха в човешкия свят истинското проявление на Дафа.” [Към Съвършенство].

Малкото останали зли сили, които са все още в човешкия свят, вече са загубили основата си, въпреки че все още глупаво проявяват своята нечестивост и злонамереност по време на финалната упорита съпротива. Учителят казва: „ Дейст¬вията, които те предприемат сега в преследването на Дафа и неговите ученици, са изключително зли и позорни и те се страхуват от изобличаване. Трябва да позволите на хората по света да узнаят за тяхната злина.” [„Рационалност”]. Истинските самоусъвършенстващи се трябва да излязат от рамките на обикновенната култивационна практика в хода на Фа-коригирането. Пристъпването напред е изискване на култивационна практика от периода на Фа-коригирането. Целта на пристъпването напред е да се утвърждава Дафа, да се разяснява истината и да се предложи спасение на хората по света. По този начин, през този исторически период, когато Фа-коригирането на Вселената е на път да приключи успешно, всички Дафа практикуващи, които са имали щастието да получат Дафа в тази велика епоха, трябва да ценят това безкрайно ценно време за култивация. Трябва да използваме всяка възможност за да разказваме истината на света, да помагаме на Учителя в човешкия свят и да работим усилено за да изучаваме Фа и да култивираме сърцата си и да се подобряваме в хода на защитаването и популяризирането на Фа. Само по този начин можем да се справим с тази безпрецедентна възможност за самоусъвършенстване по време на Фа-коригирането, можем да оправдаем милостивото очакване на Учителя и Неговите големи надежди за нас, можем истински да напредваме към Съвършенство в култивацията по време на Фа-коригирането.

„Утвърждавайте Фа с рационалност, разяснявайте истината с мъдрост, разпространявайте Фа и спасявайте хората с милосърдие”. [„Рационалност”].


25 септември 2000 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.