Тайван: конференция за споделяне на опит относно разясняване на фактите на хората в Китай

На 6 август 2017 година в Тайван стотици Фалун Дафа практикуващи посетиха ежегодната конференция за споделяне на опит за разясняване на истината с хората в Китай.

Практикуващите се събраха в Тайчун, за да споделят какво са преживяли и разбрали. Те изразиха надеждите си да се справят по-добре с информирането на хората за добротата на Фалун Дафа и повишаването на осведомеността относно преследването.


Стотици практикуващи от цял Тайван се събраха в Тайчун, за да споделят преживяванията си

Окуражаване на хората да се оттеглят от Китайската комунистическа партия(ККП)

Г-ца Хсу разяснява истината в интернет пространството. Тя сподели, че съчувства на хората за трудностите, които срещат в живота си и се фокусира върху темите, които ги вълнуват. От гледна точка на изпитанията, пред които се изправят, тя им посочва, че причината за хаотичното китайско общество се корени в ККП и че следването на принципите на Фалун Дафа (Истиннoст-Доброта- Търпение) е ползотворно. "Така много от хората, с които говорят практикуващите, се оттеглят от ККП", каза тя.

Пенсиониран отговорник за един от центровете на Агенция 610 поискал веднъж г-ца Хсу да му помогне да се оттегли от ККП, използвайки истинското си име. Също така споделил, че не го интересува дали ще му прекратят пенсията заради оттеглянето от партията.

Веднъж стоков търговец от Китай притежаващ имущество в САЩ, я попитал защо бившият лидер Дзян започва да преследва Фалун Дафа, но не други вероизповедания. Г-ца Хсу търпеливо му разяснява фактите и му препоръчва да гледа спектакъл на "Шен Юн Сценични изкуства" в САЩ. Мъжът не само се съгласява да се оттегли от младежката организация на ККП, където е членувал, и заявява, че възнамерпва да подкрепи финансово усилията за разясняване на истината на практикуващите, след като се завърне в САЩ.

Относно разпространяването на пропаганда от китайските медии той казва: ”Преценката ми се базира на наблюденията ми. Вие сте толкова мили и учтиви, така че не съм против Дафа.”

Г-ца Хсу казва че най-голямото предизвикателство са хората с вкоренени представи, насаждани от комунистическата култура през целия им живот.

Някои хора искат да практикуват Фалун Дафа

Г-ца Жен от Миаоли започва да разяснява фактите чрез интернет скоро след началото на практиката си през 2001 година. Тя казва, че в началото някои хора били груби. След като им била предоставена повече информация обаче, те постепенно разбирали истината и отношението им се променяло. Мнозина са избрали да се откажат от партията. Тя споделя, че преди няколко дни се е запознала с ученик, който се оттегля от Младежката лига след като научава фактите. На следващия ден тя говори с 12 негови приятели и ги убеждава да напуснат Младежката лига.

Г-ца Пан казва, че когато говори с хора, които са объркани относно защо трябва да се оттеглят от партията, аргументът й е: ”Партията е лъгала обществото години наред с измислени новини!”

Г-ца Пан обяснява още как Фалун Дафа се практикува свободно по целия свят и за одобреното от държавата убиване на практикуващи Фалун Дафа за органите им в Китай. Тя разказва на хората какво представлява Фалун Дафа и обяснява принципите, които ръководят поведението на практикуващите в ежедневието им. След като разберат какво всъщност представлява Фалун Дафа, някои хора имат силно желание да научат практиката.

Разясняване на фактите на туристически обекти през почивните дни

Г-ца Лим започва да практикува Фалун Дафа миналата година. От миналия февруари тя пътува от Маоли до Тайпей, за да разяснява истината на един туристически обект през почивните дни. Там се запознава с мъж от Тайван, който е участвал в нелегални трансплантации на органи. Той казва, че по погрешка се присъединява към група замесена с трансплантации на органи на черния пазар и признава, че вземането на ограни от живи хора без упойка е истина. Когато г-ца Лим го пита как може да участва в подобно нещо, той споделя, че не е издържал и след две трансплантации е напуснал групата.

Когато научава фактите за насилственото отнемане на органи от страна на ККП, той подписва петицията за прекратяването на жестокостите. Г-ца Лим сподели, че се надява той да разпространи новините до повече хора.

Турист от Китай си повтаря всеки ден: „Фалун Дафа е добро, Истинност-Доброта-Търпение е добро”

Когато наскоро говорила с един китаец на определено туристическо място, г-ца Лиан го попитала дали се е оттеглил от партията. Той й отговарил, „Вече го направих в Китай и редовно повтарям: ‘Фалун Дафа е добро’, ‘Истинност-Доброта-Търпение е добро’ всяка вечер, преди да заспя.”

Когато г-ца Лиан се среща с партиен секретар от Пекин, тя му казва, „Страхотно е, че сте дошъл тук да чуете фактите. Можете да научите истината в Тайван само от нас! Също така помогнах на партиен секретар от провинция Ляонин да се оттегли от ККП. И Вие трябва да се оттеглите от партията също!” А той отговаря на висок глас „Добре тогава, ще се оттегля!”

Неповлияна от намеса в Хонконг

Г-ца Чен пътува от Тайван до Хонконг, за да разяснява фактите на китайски туристи от 2013 година. Веднъж жена екскурзовод се приближава до г-ца Чен и я пита дали е Фалун Дафа практикуваща. След утвърдителния отговор получава груба заплаха да стои по-далеч от нейната група туристи.

Г-ца Чен запазва спокойствие и не обръща внимание на лошото отношение, а вместо това продължава да раздава вестници. Изведнъж млада дама се усмихва на г-ца Чен и тя получава шанса да й разясни фактите и да й помагне да се оттегли от партията. След това още няколко души се оттеглят от партията. По-късно тя разбира, че всички те са били от групата на въпросната екскурзоводка.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.