Култивация на учител
 

Култивация на учител

Уважаеми Учителю и практикуващи,

Аз съм 55-годишна учителка в германско средно училище. Докато се разхождах в парка през 2012 г., научих за Фалун Дафа от група за упражнения на Фалун Дафа. През първите три години на моята култивационна практика правех упражненията на Дафа и изучавах Фа у дома. Тогава през 2015 г. започнах да участвам публично в групово изучаване на Фа и започнах да разобличавам преследването на Фалун Дафа и отнемането на органи от живи практикуващи на "Карлсруе Плац дер Грундрехте" (Площадът за човешки права в Карлсруе). Нашите практикуващи всяка година организират информационни щандове, участват в здравни панаири и открити празненства. Освен това редактирам статии за няколко уебсайта на Дафа.

Дезинтегриране на факторите на Китайската комунистическа партия (ККП)

Когато четях „Джуан Фалун”, често се натъквах на изречение, което според мен имаше някакво значение, но бях неспособна да разбера това значение. И така реших, след като бях насърчена от статиите на няколко практикуващи, да наизустя Фа. Методът, който използвам за запомняне, е да запаметявам по едно изречение и след това да повтарям целия абзац. Щом успеех със запаметяването на целия абзац, продължавах към следващия.

При положение, че ми е лесно да запаметя половин страница наведнъж, реших да използвам следната система. Първо повтарям това изречение в съзнанието си. Това не е голямо предизвикателство, защото разделям дългите изречения на няколко части и след това повтарям частите постепенно.

Най-голямото предизвикателство идва, когато съм готова последователно да повторя няколко изречения наизуст. За тази цел разработих метод, който ми позволява да оставям място между параграфите по определен начин, което ми се удава. Този метод ми помага да не възприемам обучението като запаметяване и не ме затруднява.

Покривам лявата част на страницата с лентата за отбелязване на страниците. Сега мога да прочета част от изречението и в същото време мога да кажа другата част наум. По този начин чета – повтарям запаметеното – чета – което ми позволява да повтарям целия абзац. Когато забравя докъде съм стигнала, вдигам лентата за отбелязване на страниците и поглеждам тази скрита част. Отнема ми не повече от три повторения на този метод, за да науча наизуст съответния параграф.

След това премествам лентата за отбелязване на страниците от другата страна. Това, което е било покрито преди, сега може да бъде прочетено, а покритата част се цитира по памет.

Веднъж щом тази секция е запаметена, човек може да повтори целия пасаж по памет. Може би, понякога човек ще трябва да провери текста, но когато това се повтори два или три пъти, запаметяването е завършено. По този начин не се затруднявам. Това помага и да се преодолее нежеланието за запаметяване, поради възпрепятстване от непреодолими спънки. Това е точно обратното, тъй като човек приема наизустяването като удоволствие.

Когато уча наизуст, разбирането ми за Фа се задълбочава. Изречения, които съм пропуснала в миналото, стават важни. Неща, които много пъти са оставали скрити от мен, ми носят просветление.

В „Защо вашият Гонг не се увеличава с практиката ви?” Учителят казва :
„С всяка частица подобрение в състоянието на вашето съзнание някои лоши неща от тялото ви ще бъдат елиминирани. Междувременно ще трябва да изпитате и малко страдание и да понесете известни трудности, за да намалите своята карма. Тогава ще можете да се придвижите малко нагоре, тоест характеристиката на Вселената няма да ви ограничава толкова.” („Джуан Фалун”)

Промяна в усилията за разясняване на истината по отношение на Фалун Гонг и отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг

Непосредствено преди паузата между семестрите, един практикуващ от Виетнам и аз разпространихме сред студентите, както и сред многото китайски студенти и китайски колеги, информационни материали за отнемането на органи, пред университета в Карлслруе. В сравнение с германските студенти, много малко китайски студенти приеха флаерите. Те се приближаваха до нас, но след това преминаваха на голямо разстояние от нас, за да стигнат до входа на университета. Някои от тях дори скачаха настрани, веднага щом ни забележеха. Това доста ни натъжи. Моят съпрактикуващ предложи да изпращаме праведни мисли в района на университета в бъдеще. Той наистина предприе действия, за да изпраща праведни мисли.

Когато отново разпространявахме материалите на Фалун Гонг, ситуацията се беше променила частично в сравнение с преди. Успяхме да поговорим добре с някои от тези студенти. Моят съпрактикуващ успя да обсъди фактите за Китайската комунистическа партия.

Също така поставихме въпроса, че „Доброто ще бъде възнаградено с добро” и по този начин човек не трябва да става член на Комунистическата партия, за да си намери добра работа в бъдеще.

Един студент искаше да ни убеди по много хубав и учтив начин, че тотално грешим. Той искаше да ми докаже, че „Деветте коментара за Комунистическата Партия” са глупости. Той отвори няколко страници, прочете ги, но, по негови думи, не намери нищо нередно. Преди да си тръгне, подробно обсъдихме партията .

Но се притеснявахме какво да направим с останалите, които отминаваха и отказваха да влязат в контакт с нас.

В този момент почувствах дълбока тъга и силна загриженост: „Божествата, които ме приближават, ще бъдат унищожени и огромните измерения, за които те са били отговорни, също ще бъдат унищожени.” Съзнанието ми изпрати една мисъл: „Моля, вземете флайер за ваше собствено добро!”

Изведнъж наближаващите китайски студенти и моите китайски колеги проявиха интерес. Те взеха флайери на немски език за отнемането на органи и някои от тях ги прочетоха незабавно, докато чакаха трамвая. Само няколко бяха агресивни и преминаха, без да се спрат.

В „Защо вашият Гонг не се увеличава с практиката ви?” Учителят казва:
„Цялата материя във Вселената, включително всички субстанции, които проникват във Вселената, са живи същества с мислещи съзнания и всички те са форми на съществуване на Фа на Вселената на различни нива” („Джуан Фалун”)

След известно време двама китайски студенти се приближиха до мен. Те се спряха за кратко, така че единия от тях успя да вземе флайер. Другият хвърли един поглед на флайера и раздразнено, а също с тревожен глас и ядосано, каза: „Фалун Гонг!”. Аз му отговорих съвсем спокойно на английски – за мое учудване – „Да, става дума за Фалун Гонг! Какво те тревожи толкова много?” Той направи развълнувано движение, сякаш беше готов в съзнанието си да разкъса флайера и заедно с него Фалун Гонг. Неговият съученик все още държеше флайера в ръката си. Отговорих му със спокойно сърце и без да мисля да обсъждам или да споря с него: „Това е твоето разбиране. Какво те притеснява толкова много?”

Беше толкова тихо и изглеждаше, сякаш въздухът е застинал неподвижно.

Другият млад мъж искаше да запази флайера. Той каза на двама ни: „Ще го разгледам!” Ядосаният студент изглеждаше, като че се събуди от сън. Изражението на лицето му се промени. Изглеждаше, че е различен човек, сякаш беше подновен. Те си тръгнаха тихо.

Като се има в предвид, че бях наизустила Фа, знаех, че мога да говоря без страх и със спокойно сърце.

„Боговете ни позволяват да разпространяваме истината” – („Завръщане”, от пролетта на 2009 г., „Хон Ин” том 4)

Имах по-малко привързаности, както и по-малко лоши начини на мислене. Лошата субстанция беше премахната от тялото ми. Това ме улесни в разясняването на истината за Фалун Гонг и преследването му. По този начин обикновените хора имат шанса да бъдат спасени, защото сме достигнали добродетелта, която се изисква.

С течение на времето открих, че също така изпитвам състрадание към онези, които ни бяха оскърбили, когато минаваха покрай нас. Както китайските практикуващи изпитват съчувствие, когато става въпрос за китайски граждани в Китай.

Въпреки че изпитваха страх, понякога те вземаха флайер на немски език, когато им разказвах за убийствата на хора в Китай с цел облагодетелстването на други хора. „Искаме да направим нещо по въпроса”, казваха те. Със сигурност това все още е далеч от всеобхватната декларация, че ще работят срещу преследването. Но е малка стъпка в посока на отваряне на сърцето към тези трудни случаи и труднодостъпни хора.

Благодаря ви, Учителю и съпрактикуващи.

Това е моето разбиране към този момент. Моля любезно ми посочете, ако съм стигнала до погрешно заключение.

"Есето е написано за Европейската конференция за обмяна
на опит в самоусъвършенстването на 01 октомври 2017 г."

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.