Разкриване на новото фалшиво обвинение на Дзян Дзъмин срещу Фалун Гонг около националния празник Първи октомври

В Деня за човешки права, 10 декември, когато преследването на Фалун Гонг в Китай продължава повече от 18 години, публикуваме коментар от практикуващи Фалун Гонг, писан само малко повече от година след началото на злостната кампания от страна на китайския комунистически режим. Този коментар е актуален и сега, защото вече почти две десетилетия последователите на практиката продължават "да призовават за прекратяване на преследването, да разясняват истината за Фалун Гонг на хората по света с чисти състрадателни сърца, да помагат на всички съзнателни същества да разберат реалността на жестоките неправди, понесени от Фалун Гонг".

(Minghui.org) С приближаването на Китайския национален празник на 1 октомври, най-накрая беше разкрито най-новото фалшиво обвинение срещу Фалун Гонг в плановете за преследването на Дзян Дзъмин. Днес, манипулирайки общественото мнение в чужбина под названието „източник на информация на Министерството на обществената сигурност на Китай“, те извадиха части от контекста от две неотдавнашни есета, публикувани на уебсайта „Минхуей“, в които се дискутира култивационната практика в периода на Фа коригирането, и осъдиха някои въпроси от култивацията, които не разбират. Те твърдяха, че „тези две статии са изключително подстрекателни“ и че основателят на Фалун Гонг „насърчава практикуващите да ходят в Пекин“.

В последната статия, публикувана на „Минхуей“, озаглавена „Дзян Дзъмин, спри това безразсъдно поведение, опозоряващо Китай”, китайските Фалун Гонг практикуващи ясно заявиха: „Към днешна дата десетки хиляди невинни практикуващи Фалун Гонг са били задържани или изпратени в трудови лагери и са подложени на всякакви жестоки мъчения. Според непълни оценки повече от 50 Дафа практикуващи, от които никой не се е съпротивлявал, вече са били измъчвани до смърт. С навлизането на света в 21 век този вид потисничество на собствения народ в толкова голям мащаб ще се превърне в най-срамната страница в историята на Китай. Ако Дзян Дзъмин продължи да се държи така безразсъдно, напълно незачитайки фактите и закона, и правителствената система продължи да бъде сляпа за принципите на Небесата и за волята на народа и използва националния празник на Китайската народна република 1 октомври, за да арестува отново практикуващи Фалун Гонг в цялата страна, тогава всички Фалун Гонг практикуващи от цялата страна ще отидат на площад „Тиенанмън“, за да апелират мирно и да разяснят истината.“

Да призоват за прекратяване на преследването, да разяснят истината за Фалун Гонг на хората по света с чисти състрадателни сърца, да позволят на всички съзнателни същества да разберат реалността на жестоките неправди, понесени от Фалун Гонг в продължение на повече от година – това са нещата, които практикуващите Фалун Гонг трябва да правят и правят точно сега. Това е не само в интерес на десетките милиони практикуващи Фалун Гонг в континентален Китай, но също и за стабилността на обществото, просперитета на хората и славата на нацията.

Самоусъвършенстването във Фалун Гонг се основава на характеристиката на Вселената – Истинност, Доброта и Търпение. В нея се говори за култивиране на сърцето и обръщане на внимание на добродетелта и практиката е „отговорна към обществото и към практикуващите”. Личните праживявания на около 100 милиона души през последните осем години напълно доказаха, че влиянието на Фалун Гонг върху обществото е изключително положително и че Фалун Гонг е много полезен както за физическото, така и за психическото здраве на хората. В своите писания основателят на Фалун Гонг ясно предупреждава практикуващите: „Ученици мои, трябва да запомните, че ние се занимаваме с истинско самоусъвършенстване! Трябва да изоставим тези обикновени човешки загрижености за репутация, печалба и емоция... Освен да върши добра работа на работното си място, един самоусъвършенстващ се не би се интересувал от какъвто и да е вид политика или политическа власт; в противен случай той абсолютно не е мой ученик.” („Есенции за усърден напредък” – „Самоусъвършенстването няма политическа насоченост”)

От 20 юли 1999 г., изправени пред широкомащабно и жестоко преследване, огромен брой практикуващи Фалун Гонг съумяха искрено и състрадателно да пристъпят напред, за да разяснят истината за Фалун Гонг и да разобличат потисничеството на различните нива на правителството и на ръководството и на хората в обществото, понасяйки огромен натиск и загърбвайки личната си безопасност. Те направиха това, тъй като вярваха на правителството и в духа на коректност и при тежки обстоятелства, при които домовете им са претърсвани, те са уволнявани от работните си места и са изключвани от училищата и могат да бъдат незаконно задържани, хвърлени в затвора, малтретирани и измъчвани, принудени да се подложат на реформиране чрез труд или да бъдат осъдени на затвор по всяко време. Техните думи и дела утвърдиха пред небето и земята и пред хората по света превъзходството на Фалун Дафа и нейната огромна сила да позволява на хората да „се завърнат към произхода си и към истинската си същност“.

Насред тази сложна среда за саоусъвършенстване във Фалун Гонг повече отвсякога се набляга на рационалността и се подчертава: „Утвърждавайте Фа с рационалност, разяснявайте истината с мъдрост, разпространявайте Фа и спасявайте хората с милосърдие” („Рационалност”). По този начин всеки индивид и дума или действие, които не отговарят на шиншин (умствена природа, нравствена природа) изискванията на Фалун Гонг, не са практикуващи Фалун Гонг и не са казани или направени от Дафа практикуващи. Нито някой трябва, поради определени действия, неприлягащи на практикуващ, на отделни лица, да позволи на лошите хора да си проправят път, нанасяйки вреда на репутацията на Дафа по света.

Както вече се разбира от все повече и повече хора от 25 април 1999 г., Дзян Дзъмин и други хора са положили много усилия, за да намерят начини да опозорят и да разпространят слухове за Фалун Гонг. От „Масовото самоубийство в планината Сян на този и този ден” и „Отидете на площад „Тиенанмън“, за да се съберете и да постигнете Съвършенство на този и този ден” до цяла поредица от фалшиви писания, целящи да навредят на самоусъвършенстването на практикуващите - всеки отделен случай носи в себе си такава враждебност и намерение да убива. Подвеждането на хората да бъдат реформирани чрез труд и незаконното задържане на практикуващи Фалун Гонг в провинция Хъйлундзян и други региони преди 1 октомври бяха действия, които злонамерено целяха да засилят конфликта. Освен това днешният опит да се разпространят слухове и да се манипулира общественото мнение, като се клевети Фалун Гонг за „подстрекаване” на практикуващите да отидат на площад „Тиенанмън“, за да застрашат политическата власт , следва неуспешния опит на Дзян Дзъмин да опозори основателя на Фалун Гонг пред Запада. Това е още едно порочно фалшиво обвинение и смешен аргумент в подкрепа на лозунга „Преследването е разумно”.

През изминалите години мирните призиви и мероприятията, разясняващи истината за Фалун Гонг, организирани от практикуващи Фалун Гонг по целия свят, вече позволиха на тези от международната общност, които имат чувство за справедливост, да разберат мирната и нямаща връзка с политиката природа на Фалун Гонг. Тези призиви също така позволиха на лидерите на различни нива на китайското правителство да разберат напълно грешката на Дзян Дзъмин и те започнаха твърдо да се противопоставят на политиката на репресии на Дзян. Цялата гама от слухове, насочени срещу Фалун Гонг, също загубиха силата си да заблуждават пред лицето на съкрушителните доказателства и истината. При тези обстоятелства е изключително неразумно да се използва измама, като използване и утвърждаване на твърдения, че „Фалун Гонг заплашва политическата власт”.

Ние, практикуващите Фалун Гонг от целия свят, наблюдаваме внимателно всичко, което се случва в Китай (особено в Пекин). В същото време, ние, заедно с практикуващите Фалун Гонг в цял Китай, призоваваме китайското правителство: „Спрете Дзян Дзъмин и другите хора от поемането по този път, който води държавата и народа към бедствие, спрете репресирането на Фалун Гонг, възстановете репутацията на основателя на Фалун Гонг и върнете свободната и позволена от закона култивационна среда на огромния брой мирни и добросърдечни практикуващи Фалун Гонг“.

1 октомври 2000 г.

Статията на английски език:
http://en.minghui.org/html/articles/2000/10/1/6653.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.