За психотропните вещества

(Minghui.org)

Напоследък има чести съобщения, че хората в Бюрото за обществена сигурност в континентален Китай дават психотропни вещества (лекарства, които променят ума) на ученици на Фалун Гонг. Съобщава се, че в резултат на това някои ученици са извършили неправилни неща, които нарушават шиншин критерия за самоусъвършенстващ се.

По отношение на това, Учителят казва: „не вярвам, че психотропните вещества могат да играят такава роля. Поради собствените си страхове някои от нашите ученици използваха това като оправдание, че не са преминали тестовете, които е трябвало да преминат. Ако психотропните вещества наистина можеха да играят такава роля и ако (учениците) са извършили наистина погрешни неща под въздействието на наркотиците, те трябва да работят още по-усилено, за да информират хората за истината, за да компенсират това, което е било изгубено”. (Удебелените думи в кавички са оригиналните думи на Учителя.)

Това ни кара още веднъж да осъзнаем, че култивацията е изключително сериозно нещо. Изправени пред големи изпитания, само като се придържаме към строги стандарти, можем да преминем тестовете и да се подобрим. Само тогава можем да бъдем достойни за възможността да практикуваме култивация насред Фа коригирането, за огромното състрадание на Учителя и за неговите старателни усилия да ни спаси.


25 ноември 2000 г.

Линк към оригиналната статия на английски език:
http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.