Елиминирайте злото

(Minghui.org)

Не вярвайте на слуха за пътуването ми до Пекин. Ако направя нещо публично или публикувам писания, те със сигурност ще бъдат публикувани на уебсайта „Минхуей” („Clearwisdom”, Чиста мъдрост). „Писания”, които не са публикувани на уебсайта „Минхуей”, определено са фалшиви. Всички онези, които разпространяват тези видове „писания”, трябва да погледнат откъде произхождат тези фалшиви писания и да разобличат злото. Освен това чух, че в Пекин се разпространява брошура, която разпространява безмислици, като например: „В миналото учениците търсеха Учителя. Сега Учителят е този, който търси ученици.” Всички тези неща са същите като фалшивите писания. По отношение на казаното в Пекин за това, че определен човек е бил „реформиран”, бих казал, че той сам е направил своя избор много отдавна.

По пътя, водещ към Съвършенство, винаги ще има тестове, за да се види дали човек фундаментално вярва във Фа. Ето защо през различни периоди от време определено ще има хора, които изпадат; това включва дори тези, които са се справяли относително добре в миналото. Самоусъвършенстването е сериозно нещо. Точно чрез тестовете се елиминират онези, които не се усъвършенстват истински. Що се отнася до това, което казаха така наречените реформирани хора, на повърхността те не са против Учителя, но в сърцата си убеждават хората да спрат да практикуват и изучават (Фа). Когато този тест завърши, всички лоши хора ще бъдат унищожени от боговете. Тези Дафа ученици, които са в състояние да преминат теста, ще постигнат Съвършенство. Онези хора, които ще останат, ще трябва да премахнат греховете си, като заплатят с ужасно страдание за греховната карма, която дължат от цялото си минало; едва тогава те ще могат да влязат в следващия етап на историята. Дафа практикуващите нямат нищо общо с критериите за хората на бъдещето.

Що се отнася до това, което казват онези така наречени реформирани хора – че усъвършенстващите се не се интересуват от другите – тези думи се отнасят точно за онези зли потисници. Ако са праведни и добри, защо не смеят да позволят на учениците да имат достъп до уебсайта „Минхуей”? Уебсайтът „Минхуей” публикува позитивни статии, които наистина отговарят на изискванията и които дават насоки как самоусъвършенстващите се трябва информират хората за истината и да разглеждат Фа правилно насред сегашните обстоятелства. Надявам се, че всички Дафа ученици . В това зло преследване те вече са стигнали до задънена улица и всички методи и думи, които са използвали, за да реформират нашите ученици, са само трикове за заблуда на децата. Надявам се, че всички вие ще се възпротивите на непотвърдената информация и ще се обръщате за насоки към "Минхуей".

Надявам се, че всички вие ще бъдете с по-ясни съзнания в последната част от вашето пътешествие към Съвършенство и ще оставите след себе си могъщата си добродетел.

Горенаписаното е обръщение на Учителя към уебсайта „Минхуей” от 30 ноември 2000 г., публикувано на 1 декември 2000 г.


Линк към оригиналната статия на английски език:
http://en.minghui.org


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.