Редакторска бележка: Удвоете усилията си, за да компенсирате и да догоните процеса на Фа коригирането

(Minghui.org)
След публикуването на Фа лекцията на Учителя от Фа конференцията в района на Големите езера в Северна Америка, някои от учениците, които са написали изявления за покаяние, са изпитали болезнено съжаление отново и отново и в същото време са се настроили песимистично. Това отразява тяхната липса на задълбочено изучаване на Фа и това, че не са спокойни и сдържани.

Всички ученици, които не са се справили добре в трудовите лагери, вече са опетнили собственото си усъвършенстване. Но това не означава, че те повече не могат да достигнат Съвършенство. Фа коригирането все още продължава, самоусъвършенстването не е завършило и нашият състрадателен Учител все още изчаква учениците, които не са се справили добре по различни причини, да наваксат. Това дали Съвършенството може да бъде постигнато или не, зависи от начина, по който нашите ученици ще се отнасят към пътя, по който ще поемат отсега нататък и как ще компенсират загубите, които са причинили на Дафа заради собственото си лошо поведение.

Всички същества, които са успели да се родят във времето, когато Дафа се разпространява широко в човешкия свят, са хора с предопределени връзки; възможността да се практикува самоусъвършенстване в периода на Фа коригирането е много трудно да бъде получена дори и в продължение на десетки хиляди години. Ценете себе си и практикувайте самоусъвършенстване непоколебимо, удвоете усилията си, за да компенсирате и да догоните процеса на Фа коригирането.


Одобрено от Ли Хонгджъ
1 януари 2001 г.

http://en.minghui.org/
Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.