Редакторска бележка: Четете писанията със спокойно съзнание

На 1 януари 2001 г. Учителят публикува ново писание, озаглавено „Отвъд границите на търпимостта”, в което ни разкрива принцип на Фа, който досега не е бил дискутиран. Някои ученици се развълнуваха, след като прочетоха това писание. Във връзка с това ние искрено напомняме на всички да не разбират новото писание на Учителя по екстремен начин. Когато Учителят преподава Фа, слушат всички същества на всяко ниво и във всяко измерение. Много неща трябва да бъдат направени от тях. Дафа практикуващите, които се усъвършенстват в човешкия свят, трябва стриктно да поддържат своя шиншин, както винаги да продължат да „утвърждават Фа с разум, да разясняват истината с мъдрост, да разпространяват Фа и да предлагат на хората спасение с доброта” и да се справят добре с всички тестове, които трябва да преминат по пътя на самоусъвършенстването.

2 януари 2001 г.

Линк към оригиналната статия на английски език:
http://en.minghui.org/html/articles/2001/1/3/5442.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.