Напомняне: Промени в отпечатаните копия на „Джуан Фалун“ и „Есенции за усърден напредък“

Minghui.org

Любезно молим практикуващите да проверят копията си на „Джуан Фалун“ и „Есенции за усърден напредък“ и да направят следните промени, ако вече не са ги направили. Тези промени трябва да бъдат направени в екземплярите на всички езици.

В „Джуан Фалун“, Лекция първа, променете следния пасаж от „преди него е имало седем изначални Буди“ на „преди него е имало шест изначални Буди“. Променете „седем“ на „шест“.

В „Есенции за усърден напредък“, „Буда Фа и будизмът“, в пасажа „Дали седемте Буди преди Буда Шакямуни са преподавали същия Дхарма, който е преподавал той?“, променете „седемте“ на „шестте“.

За справка, линк към превода на оригиналното съобщение за промяната: http://bg.clearharmony.net


Линк към оригиналната статия на английски език:
http://en.minghui.org

Редакторите на английската версия на Minghui
19 септември 2014 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.