Напомняне: Промени в отпечатаните копия на „Джуан Фалун“ и „Есенции за усърден напредък“

(Minghui.org) Любезно молим практикуващите да проверят копията си на „Джуан Фалун“ и „Есенции за усърден напредък“ и да направят следните промени, ако вече не са ги направили. Тези промени трябва да бъдат направени в екземплярите на всички езици.

В „Джуан Фалун“, Лекция първа, променете следния пасаж от „преди него е имало седем изначални Буди“ на „преди него е имало шест изначални Буди“. Променете „седем“ на „шест“.

В „Есенции за усърден напредък“, „Буда Фа и будизмът“, в пасажа „Дали седемте Буди преди Буда Шакямуни са преподавали същия Дхарма, който е преподавал той?“, променете „седемте“ на „шестте“.

За справка, линк към превода на оригиналното съобщение за промяната: http://bg.clearharmony.net/articles/a110723-%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%E2%80%9E%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%E2%80%9C-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8.html#.WgCQSHZpFdg

Линк към оригиналната статия на английски език: http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/19/3338.html

Редакторите на английската версия на Minghui

19 септември 2014 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.