Усъвършенстване в малките всекидневни неща

Неотдавна една практикуваща сподели с мен две истории.

Веднъж обещала на съученик да му предостави материали за разясняване на истината, но заради някакви всекидневни дреболии не го направила. В същия ден попаднала в малка автомобилна катастрофа.

Друг път сестра ѝ взела пари назаем от нея. Практикуващата била обезпокоена, че няма да си получи парите обратно, затова казала на сестра си, че част от парите принадлежат на други хора. Този ден тя за малко пак не попаднала в катастрофа.

Практикуващата разбрала, че старите сили на злото се възползват от нейните вратички. Първата история показва, че е нарушила своето обещание, а втората – че е излъгала. Благодарение на тези два инцидента практикуващата разбрала, че ако сърцето на практикуващия не е праведно, това ще доведе до негативни последствия. Тя също така разбрала, че ако сърцето е праведно, тогава всички трудности могат да бъдат преодолени.

За практикуващите е важно да имат праведни мисли, когато се сблъскват с големи изпитания. Но малките изпитания също са важни. Фа ни учи, че човешкият свят е като голям храм за нашето самоусъвършенстване, но е подобен и на багрилен казан. Ние се усъвършенстваме тук. Всичко, което се случва тук, е свързано с нашето самоусъвършенстване. По този начин всичко в нашия всекидневен живот може да бъде изпитание за шиншин. Това означава, че ние сме длъжни да оставаме праведни и пред лицето на малките изпитания. Ако мислите ни са праведни само пред лицето на големите изпитания, значи фактически имаме привързаности и стремежи, защото желанието да имаме праведни мисли, срещайки големите изпитания, може да произлиза не от истинско самоусъвършенстване, а от решимост да преминем изпитанията.

Например обикновен човек може да се справи добре на шофьорски изпит, но впоследствие може да кара колата в състояние на алкохолно опиянение. Лошо е, ако практикуващите успяват в специални случаи и се отпускат, когато специалният случай приключи.


Учителят е казал:

„Обикновено виждам, че при изучаването на Фа и изпълнението на упражненията имате добро душевно състояние, но щом ви се наложи да имате работа с хора, вие започвате да постъпвате като обикновените хора, понякога дори по-лошо и от обикновените хора. Как може да постъпват така ученици, практикуващи по Великия Закон?“
(„Среда“, Есенции за усърден напредък 1)


Учителя също е казал:

„Понякога наблюдавам някои ученици на Дафа – тяхното поведение в много ситуации наистина предизвиква безпокойство. Но когато това касае проявлението на принципите на Дафа учениците, вие всъщност виждате: това е Дафа ученик“.
(„Преподаване на Фа на Фа конференцията 2014 г. в Сан Франциско“)


Учителят ни е посочил, че имаме праведни мисли, когато отговаряме на принципите за Дафа ученик, но също така ни е посочил, че нашият шиншин не отговаря на критериите в някои незначителни неща. Учителя вижда нашия егоизъм, неправедно мислене и много недостатъци, които се опитваме да отхвърлим.

Учителят се безпокои за всички тези неща, макар ние често да игнорираме тези вратички в своето самоусъвършенстване.


Учителят е казал:

„Вие сте самоусъвършенстващи се, и това е казано от мен не за вашето минало, за това, което сте били някога, или за това, което се проявява на повърхността. Това е казано от мен за вашата същност и значението на вашия живот, за отговорността, която сте поели и за вашата историческа мисия. Само така вие сте Дафа ученици“.
("Какво е Дафа ученик“)


Животите във Вселената са се отклонили от Фа и се намират на границата на унищожение. За да спаси Вселената и разумните същества, Учителят ни е дал Фа, за да направим фундаментални изменения в своя шиншин. Само ако направим действителни промени в своето сърце, ние ще можем да достигнем Съвършенство и ще бъдем способни да поддържаме наша собствена Вселена.


Учителят казва:

„Ако в своето самоусъвършенстване постигате огромни и съществени изменения в себе си не от това, че се повишавате самите вие, а разчитате на моята сила, разчитате на могъщите външни фактори, то вашата човешка същност никога няма да може да бъде превърната в същност на Буда. Ако всеки от вас може от дъното на душата си да познае Фа, то това ще бъде проявление на безграничната сила на Фа – вторично проявление на могъщия Закон на Буда в човешкия свят!“
(Предупреждение,“Есенции за усърден напредък-1)


Ако ние се отнасяме към големите и малките изпитания еднакво, поддържаме праведни мисли във всеки момент и се държим съгласно Фа, големите изпитания или големите проблеми ще бъдат разрешени или разрушени от нашия твърд Шиншин и чисти праведни мисли, получени от нас благодарение на нашето ежедневно самоусъвършенстване. Напротив, ако ние не можем да се отнасяме към себе си като към самоусъвършенстващ по отношение на малките всекидневни неща, ние ще се сблъскаме с всички неприятности, предизвикани от нашите Шиншин проблеми.


Линк към оригинала:
http://ru.minghui.org/html/articles/2017/10/20/1142053.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.