Честване на 13 май: Покана за есета за споделяне на култивационен опит от западни Фалун Дафа практикуващи

(Minghui.org)
Тазгодишният Световен ден на Фалун Дафа е след малко повече от три месеца. За да отпразнува Световния ден на Фалун Дафа, редакторският съвет на на „Минхуей” иска да публикува статии за споделен опит от западни Дафа практикуващи.

Фалун Дафа се практикува по целия свят. Хора от много националности и от всякакви възрасти стават Дафа практикуващи. Всички Дафа практикуващи следват принципите Истинност-Доброта-Търпение, за да подобрят характера и здравето си, като полагат различни усилия, за да спрат преследването на Фалун Дафа от Китайската комунистическа партия (ККП).

За да помогне на западните практикуващи да имат по-широко споделяне на култивационен опит и как правят трите неща, които Учителят иска от нас в периода на Фа-коригирането, и за да помогне на хората от всички слоеве на обществото да научат повече за самоусъвършенстването на практикуващи от различни етнически групи, редакторският съвет на „Минхуей” призовава най-вече за споделяния от западни практикуващи как практикуват Дафа. Това включва статии за споделяне на опит, написани от самите западни практикуващи, както и интервюта на западни практикуващи, направени от китайски практикуващи.

Съдържанието на тези статии трябва да включва (но не се ограничава до) преживявания на западните практикуващи в началото на практикуването им в Дафа, изучаването на Фа, самоусъвършенстването, гледането навътре, подобряването на шиншин и издигането на съзнанието и тялото чрез участие в проекти за разясняване на истината. Съдържанието трябва да бъде конкретно и съществено, събитията да са ясни и забележителни, като се избягват неясните описания. Логиката и разказът трябва да протичат естествено и да избягват влиянието на партийната култура.

Избраните статии първо ще бъдат публикувани на китайски на Minghui.org, следвани от оригинални статии и преведени версии на уебсайтовете „Минхуей” на други езици. Когато ги изпращате, най-добре е да включите превод на китайски. Ако няма включен превод на китайски, трябва да се посочи езикът на изпратената статия. Редакторите на „Минхуей” ще организират превеждането на такива статии.

При изпращане, моля, посочвайте пълното име на практикуващия, както и неговия/нейния телефонен номер и имейл адрес. Когато се публикуват, според ситуацията нa подателя някои статии ще бъдат публикувани с пълни имена или със собствени имена. Ако предпочитате да се използва псевдоним, моля при подаването посочете псевдонима, който да бъде използван.

Целевата аудитория на статиите ще бъдат практикуващи, както и други читатели, включително такива, които не знаят много за Фалун Дафа. Заявленията трябва да вземат под внимание аудиторията от непрактикуващи и да се опитат да не използват специализиран речник и съкращения, които само Дафа практикуващите могат да разберат.

Начини за подаване и изисквания:

1. Отворено за заявления: от 1 февруари 2018 г. до 1 април 2018 г.

2. Тази покана за статии е насочена само към Дафа практикуващи извън Китай.

3. Моля, посочете в полето „относно” на имейла „Статия за поканата за западняци/използвания език”, при изпращане, така че редакционния отдел да може да ги отдели от другите съобщения.

4. Моля, изпращайте заявленията на fahui@minghui.org

Линк към оригиналната статия:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/4/167816.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.