Принципите на Фа и човешките емоции (Чин)

Clearwisdom.net

Учителят казва:

„Човешкото общество е добро място за самоусъвършенстване, тъй като всичко тук може да предизвика привързаности. Именно заради това човек, който е способен да излезе от това и да се освободи от всичките си привързаности към човешкото общество, е забележителен и е способен да постигне Съвършенство.“ („Без политика”)

Това, че даден въпрос има положителна намеса във Фа коригирането, не означава, че цялостната посока на всяко конкретно действие, предприето от въвлечения/ите, е правилно. Фа коригирането и хората, които искат да положат усилия за Фа коригирането, са две напълно различни понятия. Това е очевиден принцип.

Като Дафа практикуващи, самоусъвършенстващи се в периода на Фа коригирането, е възможно всичко, което правим, да остави своя белег в историята и да се превърне в еталон за бъдещите поколения. Следователно всяка стъпка включва въпроса човек сериозно да я провери спрямо Дафа, за да определи дали е вярна или погрешна. Това се отнася до сериозния въпрос дали човек може да бъде отговорен към себе си и към Фа. Само чрез „приемането на Фа за учител” и без да има каквито и да било индивидуални понятия и светски човешки чувства човек може да направи правилни и състрадателни преценки.

Работата за Фа коригирането, която вършим сега, включва неща, които никога преди не са били правени и всичко това води до значителни трудности. Именно заради това, само когато можем да вървим напред праведно и да го направим добре, може да се разкрие неговата скъпоценност, можем да постигнем Съвършенство и може да бъде утвърдена могъщата добродетел на Дафа. „Никога не съм го правил досега” не е причина за правене на грешки във Фа, а е предпоставка и възможност за един самоусъвършенстващ се да бъде добре подготвен, тестван и насочен към зрялост в рамките на принципите на Фа.

Всяка задача в работата за Фа коригирането е много важна, защото играе уникална роля в цялостната ситуация на Фа коригирането. И все пак, ако човек преувеличава по безпринципен начин важността на определена задача, поради лична гледна точка или разбиране, това много често ще има обратен ефект и ще се намеси на голямата картина. Уроците в това отношение вече са многобройни и са достатъчно ясни. Уроците трябва да се превърнат в опит и да станат нова отправна точка за нас да се справяме добре отсега нататък. Думите на конкретен човек могат да бъдат използвани само като справка и са съвсем отделни от Фа.

Принципите на Фа са сериозни, каквато е и практиката за самоусъвършенстване. Те определено не трябва да се смесват с човешките чувства и работата в светската сфера. Изправени пред критичните въпроси на правилното и погрешното отнасяне към принципите на Дафа, независимо дали можем по всяко време да използваме Фа принципите, за да продължи божествената ни страна да контролира собствената ни човешка страна или не, е от решаващо значение както за Фа коригирането, така и за практиката за самоусъвършенстване. От друга страна, чувствата на хората (запазване на репутацията, хитрост, остра критичност, човешки провали и всички други човешки чувства) са все едрозърнеста материя, която пречи на божествената ни страна да има водещото си влияние.

Една частица от Дафа трябва по всяко време да бъде отговорна към Фа, отговорна към практикуващите, отговорна към себе си и да разглежда въпросите от гледната точка на принципите на Фа. Това изискване, оценено от напредъка на Фа коригирането, не е неизпълнимо.

„Ние сме Дафа практикуващи, които вървят по финалната пътека към Съвършенство. Придържането на човек към правия път е също един от аспектите на утвърждаването на Фа.”

Редакторите на “Clearwisdom”

9 юли 2001 г.


Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2001/7/11/12154.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.