Към съпрактикуващите

Minghui.org

„Изоставете всички човешки мисли и привързаности, напредвайте към Съвършенство по открит и достоен начин.“

„Независимо от всичко, като самоусъвършенстващ се, не бива да се радвате твърде много на всичко, което чувате. Може би това, което Учителят току-що каза, е тест за вас. Освободете се от всички привързаности, които имате, и не мислете за нищо. Просто правете всичко, което един Дафа практикуващ трябва да прави и всичко ще бъде изпълнено.“
(„Преподаване на Фа на международната Фа конференция във Вашингтон”)

Думите на Учителя са Фа, но различните хора разбират нещата по различен начин

Думите на Учителя са Фа принципите, но съществува въпросът дали всеки може правилно да разбере първоначалното намерение на Учителя. "Различните нива имат различен Фа." (“Джуан Фалун”)
Може да се очаква, че различните практикуващи имат различни разбирания на думите на Учителя, но в Дафа няма „власт”. Много е опасно, ако в самоусъвършенстването погрешно приемем личното разбиране на даден практикуващ за оригиналното намерение на Учителя и дори го изпълняваме като заповед на обикновените хора.

Нека да се успокоим и да изучаваме Фа повече и истински „да разберем Фа въз основа на Фа”. („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Бостън” 2002 г.)

”Разяснявайте истината докрай, елиминирайте злото с праведни мисли, спасете всички същества и защитавайте Фа решително” („Дафа е неразрушим”) и солидно играйте ролята на частици от Дафа в цялостната ситуация на Фа коригирането.

В Дафа не съществуват власт или стилът на ръководене на обикновените хора: всеки е ученик на Учителя, всеки Дафа ученик трябва да разбира Фа въз основа на Фа по всяко време и навсякъде и непрекъснато да коригира човешките представи и деформираните мисли, формирани в съзнанията ни в продължение на хиляди години. (Ако) всеки Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането използва силата си на частица от Дафа и поеме отговорността за работата за Дафа, която изпълнява, без да използва човешки мисли и светска мъдрост като стандарти за поведение при конфликти, нашата сила ще бъде дори още по-голяма.

Това също така е пряко свързано с това дали ние като цяло можем да вървим праведно и дали всеки от нас може да се завърне в своята първоначална най-висока сфера. Ако всеки върши нещата праведно, няма да има публика за неправилните неща.„Коригирайте всичко, което не е праведно.” („Дафа е неразрушим”). „Светлината на Буда озарява всичко и коригира всички неправилни състояния.” (Лекция три, „Джуан Фалун”).

Извървете пътя си праведно

Моля имайте предвид, че ние сме Дафа практикуващи, изминаващи последната фаза на своето пътуване към Съвършенство. Да изминем пътя си праведно е също един аспект от нашето утвърждаване на Фа.

Дали следващите преподадени текстове от „Есенции за усърден напредък” са все още свежи в съзнанията на всички?

„Първо трябва да се третирате като един от учениците, вместо да се разглеждате като по-висш от тях. ... Учениците ще мерят всяка постъпка на един асистиращ според Дафа и дали тя е добра, или не, може да бъде ясно разграничено.”
(„Как да се асистира”)

”Никой не трябва да се отнася към Дафа като към нещо лично свое. Премахнете мисълта, че с вас са се отнесли несправедливо! Когато съзнанието ви не може да превъзмогне нещо, не е ли това причинено от вашата привързаност? Нашите ученици не трябва да смятат, че това няма нищо общо с тях!”
(„По-нататъшно отстраняване на привързаностите”)

”Дафа принадлежи на цялата Вселена, а не на който и да е незначителен човек. Който и да върши работата – той разпространява Дафа. Не е важно дали тя ще бъде извършена от вас или от другите. Ще отнесете ли в рая тази привързаност, която не можете да изоставите, и няма ли да започнете да се съревновавате с Будите там?”
(„По-нататъшно отстраняване на привързаностите”)

”Без значение колко работа е свършил един отговорник сред обикновените хора, той работи за Дафа доброволно. Успехът на работата му е само проява сред обикновените хора. Могъщата сила на самия Дафа и специфичните аранжировки, направени от моите Фашъни, дават възможност на хората да получат Фа и да разпространяват Фа нашироко. Без моите Фашъни да правят тези неща, дори закрилата на отговорниците трудно би могла да бъде гарантирана, да не говорим за широкото разпространение на Фа. Така че недейте постоянно да се смятате за твърде необикновени. В Дафа няма слава, личен интерес и официални титли, а само самоусъвършенстване.”
(„Тежък удар”)

”Защо специално пиша тази статия за вас? Защото вся¬ко ваше действие и всяко ваше изказване директно влияят на практикуващите. Ако се справяте добре в самоусъвършенстването си, ще се справяте добре в разпространяването на Фа във вашия местен район и практикуващите ще се справят по-добре в своето самоусъвършенстване. В противен случай ще навредите на Фа.”
(„Отговорникът също е самоусъвършенстващ се”)

”Фа коригиране и самоусъвършенстване”

На 8 юли 2001 г. Учителят публикува нова статия „Фа коригиране и самоусъвършенстване”, в която казва:

„Изправени пред неоснователна вреда, пред преследването на Дафа и пред наложената ни несправедливост, не можем да се отнасяме с нещата или категорично да приемаме нещата както преди, в личното самоусъвършенстване, защото сега Дафа практикуващите са в периода на Фа-коригирането. Ако един проблем не е причинен от нашите собствени привързаности или грешки, тогава трябва да е поради това, че злото се намесва или върши лоши неща…”

Направете всичко възможно, за да преодолеете ограниченията върху истинската информация за Фалун Гонг в континентален Китай

Направете всико възможно да преодолеете блокадата върху истинската информация за Фалун Гонг в континентален Китай. Фактът, че хората не знаят истината, е начин злото само да поддържа себе си. Когато всички научат фактите, злото ще се срине.

Информирайте цялото общество, че невинни хора са измъчвани до смърт – спрете убийствата и спасете жертвите

Измъчването до смърт на хора, които се стремят към Истинност-Доброта-Търпение, е безсърдечно действие, както и репресиране на самите Истинност-Доброта-Търпение и правото на хората на свобода на вярата. Всяко правителство, държава или нация трябва да се позиционира правилно по отношение на тези важни принципни въпроси.

Смъртните случаи напоследък се увеличиха значително, така че трябва да предприемем спешни действия. Трябва да помогнем на обществото като цяло да научи, че тези смъртни случаи са резултат от изтезания и преследване, така че правителствата на различните държави, местните общности и обикновените хора да бъдат възмутени и да предприемат действия, за да помогнат на практикуващите Фалун Гонг, които са преследвани в Китай. Това наистина спасява човечеството.

Възползвайте се от всички възможности да апелирате към цялото общество: „Спрете убийствата! SOS! Спешно! Спасете практикуващите Фалун Гонг в Китай!”

„Разяснявайте истината изчерпателно”

Практикуващите трябва първо да разяснят фактите, така че хората да могат да видят истината ясно. Само чрез изчерпателно разясняване на истината можем истински да спасим хората и да предизвикаме съпричастност. Това важи за хората от всички професии, от различните социални слоеве, от всички възрасти, от всички различни държави и от всички различни култури. Тогава те ще усетят неотложността на ситуацията и ще разширят своята помощ.

1. Какво е Фалун Гонг?
2. С какво се занимава Фалун Гонг?
3. Защо е потискан Фалун Гонг?
4. Истината за 25-ти април и за 20-ти юли.
5. Защо подтискането на Фалун Гонг е най-злото подтискане в човешката история?
6. Защо призоваваме за спешна помощ?
7. Разясняване на клеветите.
8. Праведната вяра на Дафа практикуващите е неразрушима.
9. Природни и причинени от човека бедствия, предсказания...

Всеки е добре дошъл да помогне в допълването, променянето на главни точки и в предоставянето и събирането на съответната информация. За повече подробности, моля прочетете „Изчерпателно разясняване на истината.”: href=http://www.minghui.ca/mh/articles/2001/7/7/13042p.html>http://www.minghui.ca/mh/articles/2001/7/7/13042p.html

Помогнете на хората да разберат и да имат предвид, че „Съществува Небесен принцип, че доброто ще бъде възнаградено с добро, а злото ще получи възмездие”

Понастоящем се случват „природни бедствия”, наранявания и смъртни случаи на необуздани полицейски служители и корумпирани длъжностни лица, които са изправени пред съда в континентален Китай. Те са пряко свързани с престъпленията срещу Дафа, извършени от съзнателните същества там. Всяко корумпирано длъжностно лице, което е било разобличено, лично е играло роля в разгарянето на пламъците и подбуждането на злите тенденции на клеветене на Истинност-Доброта-Търпение и преследване на Фалун Гонг. Природните и причинените от човека бедствия са само началото на възмездието. Ако те все още не дойдат на себе си, предстоят още по-големи бедствия. Напомнянето на хората за принципа на „доброто ще бъде възнаградено, а злото ще получи възмездие” означава истински да ценим и да бъдем състрадателни към съзнателните същества.

Постоянните праведни мисли на Дафа практикуващите са абсолютно непоклатими, защото нашият подновен живот е формиран във Фа коригирането

Когато злите власти промиваха съзнанията на практикуващите Фалун Гонг в континентален Китай, те им даваха психотропни упойващи вещества, използваха жалки средства като психологическа борба и публично се възползваха от привързаностите на практикуващите, които все още трябва да бъдат култивирани, за да ги накарат да се откажат от самоусъвършенстването. Тези практикуващи тогава направиха „това, което един Дафа практикуващ абсолютно не трябва и не може да направи”. („Дафа е неразрушим”)

”Учителят иска да спаси всички съзнателни същества. Но злите сили истински извършват грехове срещу Дафа, като използват всички съзнателни същества с крайната цел да ги унищожат.” („Дафа е неразрушим”, 23 юни 2001 г.) Като пазим в съзнанието си цялостната ситуация на Фа коригирането и упорито използваме праведни мисли, за да се справяме с всичко, злите психотропни упойващи вещества няма да могат да ни засегнат.

Фа коригирането е мисията на Дафа учениците, всеки трябва изцяло да играе ролята на частица от Дафа във Фа коригирането

Учителят наскоро каза:

„Така че в разясняването на истината не чакайте, не разчитайте на другите и не се надявайте само на промени във външните фактори. Всеки един от нас създава историята за бъдещето, ето защо всеки не само участва в групови дейности, но и поема инициативата да търси неща, които да прави. Докато нещо е добро за Дафа, би трябвало да поемете инициативата да го направите, да поемете инициативата да работите по него.”
(„До всички ученици на скандинавската Фа-конференция”, 17 юни 2001 г.)

Частиците от Дафа трябва да се отнасят към всичко с Истинност-Доброта-Търпение в съзнанието

Ние сме частици от Дафа, които коригират Фа. Ние трябва да измерваме всичко от гледната точка на Дафа, да го третираме с Истинност-Доброта-Търпение и истински да проявяваме състрадание и могъща добродетел с чисти праведни мисли.


Забележка: Съдържанието на този документ е отделна статия. На месечна база основните точки на всяка статия ще бъдат актуализирани, ако е необходимо. В края на всеки месец документът от предишния месец ще бъде архивиран за бъдещи справки. Поради ограниченото пространство, началната страница ще показва само съдържанието на текущия месец.

Редакционен съвет на „Минхуей”

30 юли 2001 г.

Актуализирано на 2 януари 2005 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2001/7/30/140695.htmlМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.