Съобщение: Коригиране на съдържанието на цялата програма на уебсайта „Минхуей”

Minghui.org

С разширяването на дейностите за разясняване на истината от Дафа практикуващите по света и повишеното внимание на обществото като цяло, голям брой нови читатели посещават всеки ден уебсайта „Минхуей”. За да помогнем на новите читатели да се запознаят с основните факти за Фалун Гонг и с ключовите въпроси, ние направихме голяма корекция на съдържанието на цялата програма на уебсайта „Минхуей”:

http://package.minghui.org

Оригиналният уебсайт на „Минхуей” запазва структурата си и ще продължи да бъде актуализиран, така че категоризираните материали ще останат пълни. Каталогът и съдържанието на новия цялостен уебсайт предстои да бъдат добавени, коригирани и подобрени.

Надяваме се, че читателите, особено практикуващите в и извън Китай, ще предоставят своевременна обратна връзка и помощ. Позволете ни да свършим добра работа в организирането и добавянето на материали и нека той да изиграе ролята, която трябва в „разясняването на истината”.

Благодарим ви!


7 октомври 2001 г.

Публикувано на 8 октомври 2001 г.

Актуализирано на 2 януари 2005 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2001/10/8/140694.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.